เนื้อเพลง Ms. Jackson คำอ่านไทย Outkast

Ooh
( อู้)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

Bright lights
(ไบร๊ท ไลท)
Fancy restaurants
(แฟนซิ เรซโทะแร็นท)
Everything in this world that a man could want
(เอ๊วี่ติง อิน ดีซ เวิลด แดท ดา แม็น เคิด ว็อนท)
Got a bank account bigger than the law should allow
(ก็อท ดา แบ็งค แอ็คเคานท บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ลอ เชิด แอ็ลเลา)
Still I’m lonely now
(ซทิล แอม โลนลิ เนา)

Pretty faces from the covers of the magazines
(พรีททิ เฟซ ฟร็อม เดอะ คัฝเออะ อ็อฝ เดอะ แมกอะสีน)
From their covers to my covers wanna lay with me
(ฟร็อม แด คัฝเออะ ทู มาย คัฝเออะ วอนนา เล วิฑ มี)
Fame and fortune still can’t find
(เฟม แอ็นด ฟอชุน ซทิล แค็นท ไฟนด)
Just a grown man runnin out of time
(จัซท ดา กโรน แม็น รูนนิน เอ้า อ็อฝ ไทม)

CHORUS
(โครัซ)
Even though it seems I have everything
(อีเฝ็น โธ อิท ซีม ซาย แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง)
I don’t wanna be a lonely fool
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ โลนลิ ฟูล)
All of the women
(ออล อ็อฝ เดอะ วีมเอิน)
All the expensive cars
(ออล ดิ เอ็คซเพนซิฝ คา)
All of the money don’t amount to you
(ออล อ็อฝ เดอะ มันอิ ด้อนท์ อะเมานท ทู ยู)
I can make believe I have everything
(ไอ แค็น เมค บิลีฝ ไอ แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง)
But I can’t pretend that I don’t see
(บัท ไอ แค็นท พริเทนด แดท ไอ ด้อนท์ ซี)
That without you girl my life is incomplete
(แดท วิเฑาท ยู เกิล มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท)

Said without you girl ahh
(เซ็ด วิเฑาท ยู เกิล อา)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

Your perfume
(ยุร เพอฟยูม)
Your sexy lingerie
(ยุร เซคซิ แลงฉรี)
Girl I remember it just like it was on yesterday
(เกิล ไอ ริเมมเบอะ อิท จัซท ไลค อิท วอส ออน เยซเทอะดิ)
A Thursday you told me you had fallen in love
(อะ เธิสดิ ยู โทลด มี ยู แฮ็ด ฟอลเล็น อิน ลัฝ)
I wasn’t sure that I was
(ไอ วอสซึ้น ฌุร แดท ไอ วอส)

It’s been a year
(อิทซ บีน อะ เยีย)
Winter summer spring and fall
(วีนเทอะ ซัมเมอะ ซพริง แอ็นด ฟอล)
But bein without you just ain’t livin ain’t nothing at all
(บัท บีนโพลวิเฑาท ยู จัซท เอน ลีฝอิน เอน นัธอิง แอ็ท ดอร์)
If I could travel back in time
(อิฟ ฟาย เคิด ทแรฝแอ็ล แบ็ค อิน ไทม)
I’d relive the days you were mine
(อาย รีลีฝ เดอะ เด ยู เวอ ไมน)

CHORUS
(โครัซ)

Oh yeah that without you girl ahh
(โอ เย่ แดท วิเฑาท ยู เกิล อา)

I just can’t help lovin you
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ ลัฝวิน ยู)
But I loved you much too late
(บัท ไอ ลัฝ ยู มัช ทู เลท)
I’d give anything
(อาย กิฝ เอนอิธิง)
And everything
(แอ็นด เอ๊วี่ติง)
To hear you say
(ทู เฮีย ยู เซ)
That you’ll stay
(แดท โยว ซเท)

CHORUS [2x]
(โครัซ [ 2x ])

Without ya girl
(วิเฑาท ยา เกิล)
Without ya girl my life
(วิเฑาท ยา เกิล มาย ไลฟ)
Without you girl
(วิเฑาท ยู เกิล)
My life my life is incomplete
(มาย ไลฟ มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท)
Without you girl
(วิเฑาท ยู เกิล)
My life is incomplete
(มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท)
Oh yeah
(โอ เย่)
My life is incomplete
(มาย ไลฟ อีส อินค็อมพลีท)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Whoo
(ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ms. Jackson คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น