เนื้อเพลง B*tterfly คำอ่านไทย Smile DK

I’m an angel, I’m a devil
( แอม แอน เอนเจล , แอม มา เด๊ฝิ้ล)
I am sometimes in between
(ไอ แอ็ม ซัมไทม์ ซิน บีทวิน)
I’m as bad it can get
(แอม แอ็ส แบ็ด ดิท แค็น เก็ท)
And good as it can be
(แอ็นด เกิด แอ็ส ซิท แค็น บี)
Sometimes I’m a million colors
(ซัมไทม์ แอม มา มีลยัน คัลเออะ)
Sometimes I’m black and white
(ซัมไทม์ แอม บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
I am all extremes
(ไอ แอ็ม ออล เอ็คซทรีม)
Try figure me out you never can
(ทไร ฟีกยุร มี เอ้า ยู เนฝเออะ แค็น)
There’s so many things I am
(แดร์ โซ เมนอิ ธิง ซาย แอ็ม)

I am special
(ไอ แอ็ม ซเพฌแอ็ล)
I am beautiful
(ไอ แอ็ม บยูทิฟุล)
I am wonderful
(ไอ แอ็ม วันเดอะฟุล)
I’m powerful
(แอม เพาเออะฟุล)
Unstoppable
(อันสตอพปาเบิล)
Sometimes I’m miserable
(ซัมไทม์ แอม มิเซอร์เรเบิล)
Sometimes I’m pitiful
(ซัมไทม์ แอม พีทอิฟุล)
But that’s so typical of all the things I am
(บัท แด๊ท โซ ทีพอิแค็ล อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)

I’m someone filled with self-belief
(แอม ซัมวัน ฟิล วิฑ เซ็ลฟ บิลีฟ)
I’m haunted by self-doubt
(แอม ฮอนท ไบ เซ็ลฟ เดาท)
I’ve got all the answers
(แอฝ ก็อท ดอร์ ดิ อานเซอะ)
I’ve got nothing figured out
(แอฝ ก็อท นัธอิง ฟีกยุร เอ้า)
I like to be by myself
(ไอ ไลค ทู บี ไบ ไมเซลฟ)
I hate to be alone
(ไอ เฮท ทู บี อะโลน)
I’m up and I am down
(แอม อัพ แอ็นด ดาย แอ็ม เดาน)
But that’s part of the thrill
(บัท แด๊ท พาท อ็อฝ เดอะ ธริล)
Part of the plan
(พาท อ็อฝ เดอะ แพล็น)
Part of all of the things I am
(พาท อ็อฝ ออล อ็อฝ เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)

I am special
(ไอ แอ็ม ซเพฌแอ็ล)
I am beautiful
(ไอ แอ็ม บยูทิฟุล)
I am wonderful
(ไอ แอ็ม วันเดอะฟุล)
I’m powerful
(แอม เพาเออะฟุล)
Unstoppable
(อันสตอพปาเบิล)
Sometimes I’m miserable
(ซัมไทม์ แอม มิเซอร์เรเบิล)
Sometimes I’m pitiful
(ซัมไทม์ แอม พีทอิฟุล)
But that’s so typical of all the things I am
(บัท แด๊ท โซ ทีพอิแค็ล อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)

I’m a million contradictions
(แอม มา มีลยัน คอนเทดิกชั่น)
Sometimes I make no sense
(ซัมไทม์ ซาย เมค โน เซ็นซ)
Sometimes I’m perfect
(ซัมไทม์ แอม เพ๊อร์เฟ็คท)
Sometimes I’m a mess
(ซัมไทม์ แอม มา เมซ)
Sometimes I’m not sure who I am
(ซัมไทม์ แอม น็อท ฌุร ฮู ไอ แอ็ม)

I am special
(ไอ แอ็ม ซเพฌแอ็ล)
I am beautiful
(ไอ แอ็ม บยูทิฟุล)
I am wonderful
(ไอ แอ็ม วันเดอะฟุล)
And powerful
(แอ็นด เพาเออะฟุล)
Unstoppable
(อันสตอพปาเบิล)
Sometimes I’m miserable
(ซัมไทม์ แอม มิเซอร์เรเบิล)
Sometimes I’m pitiful
(ซัมไทม์ แอม พีทอิฟุล)
But that’s so typical of all the things I am
(บัท แด๊ท โซ ทีพอิแค็ล อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)

I am special
(ไอ แอ็ม ซเพฌแอ็ล)
I am beautiful
(ไอ แอ็ม บยูทิฟุล)
I am wonderful
(ไอ แอ็ม วันเดอะฟุล)
I’m powerful
(แอม เพาเออะฟุล)
Unstoppable
(อันสตอพปาเบิล)
Sometimes I’m miserable
(ซัมไทม์ แอม มิเซอร์เรเบิล)
Sometimes I’m pitiful
(ซัมไทม์ แอม พีทอิฟุล)
But that’s so typical of all the things I am
(บัท แด๊ท โซ ทีพอิแค็ล อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)
Of all the things I am
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)
Sometimes I’m miserable
(ซัมไทม์ แอม มิเซอร์เรเบิล)
Sometimes I’m pitiful
(ซัมไทม์ แอม พีทอิฟุล)
But that’s so typical of all the things I am
(บัท แด๊ท โซ ทีพอิแค็ล อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)
Of all the things I am
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tterfly คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น