เนื้อเพลง All Falls Down คำอ่านไทย Kanye West feat Syleena Johnson

Do you love me?
( ดู ยู ลัฝ มี)
Or am I just another trip in this strange relationship?
(ออ แอ็ม ไอ จัซท แอะนัธเออะ ทริพ อิน ดีซ ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
You push and pull me
(ยู พุฌ แอ็นด พุล มี)
and I’m about to loose my mind
(แอ็นด แอม อะเบาท ทู ลูซ มาย ไมนด)
Is this just a waste of time
(อีส ดีซ จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)
keep acting like you own me
(คีพ แอคทิง ไลค ยู โอน มี)
I keep running, watch me walking out that door
(ไอ คีพ รันนิง , ว็อช มี วอคกิง เอ้า แดท โด)
I hear you behind me
(ไอ เฮีย ยู บิไฮนด มี)

Gimme that strange relationship
(กีมมิ แดท ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
Never felt pleasure and pain like this
(เนฝเออะ เฟ็ลท พเลฉเออะ แอ็นด เพน ไลค ดีซ)
Something so right but it feels so terribly wrong
(ซัมติง โซ ไรท บัท ดิธ ฟีล โซ เทริบลิ ร็อง)
I keep holding on
(ไอ คีพ โฮลดิง ออน)
Gimme that strange relationship
(กีมมิ แดท ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
One of us gotta let go of this
(วัน อ็อฝ อัซ กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ดีซ)
I keep pushing and you keep holding on
(ไอ คีพ พุฌอิง แอ็นด ยู คีพ โฮลดิง ออน)
I’m already gone
(แอม ออลเรดอิ กอน)

Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
We break up and back together
(วี บเรค อัพ แอ็นด แบ็ค ทุเกฑเออะ)
And I swore to myself never
(แอ็นด ดาย ซโว ทู ไมเซลฟ เนฝเออะ)
Oh how you do me
(โอ เฮา ยู ดู มี)
You strip me of my honor
(ยู ซทริพ มี อ็อฝ มาย ออนเออะ)
And I don’t ever think I’m gonna
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ ธิงค แอม กอนนะ)
Break free of these mind games
(บเรค ฟรี อ็อฝ ฑิส ไมนด เกม)
All I’m trying to do is modify my plan
(ออล แอม ทไรอิง ทู ดู อีส มอดอิไฟ มาย แพล็น)
‘Cause I can’t contain you
(คอส ไอ แค็นท ค็อนเทน ยู)

Gimme that strange relationship
(กีมมิ แดท ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
Never felt pleasure and pain like this
(เนฝเออะ เฟ็ลท พเลฉเออะ แอ็นด เพน ไลค ดีซ)
Something so right but it feels so terribly wrong
(ซัมติง โซ ไรท บัท ดิธ ฟีล โซ เทริบลิ ร็อง)
I keep holding on
(ไอ คีพ โฮลดิง ออน)
Gimme that strange relationship
(กีมมิ แดท ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
One of us gotta let go of this
(วัน อ็อฝ อัซ กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ดีซ)
I keep pushing and you keep holding on
(ไอ คีพ พุฌอิง แอ็นด ยู คีพ โฮลดิง ออน)
I’m already gone
(แอม ออลเรดอิ กอน)

You keep acting like you own me
(ยู คีพ แอคทิง ไลค ยู โอน มี)
I can’t control me
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล มี)
You said you never really wanted me back
(ยู เซ็ด ยู เนฝเออะ ริแอ็ลลิ ว็อนท มี แบ็ค)
Well maybe if that’s a fact
(เว็ล เมบี อิฟ แด๊ท ซา แฟ็คท)
May I suggest
(เม ไอ ซะเจซท)
A brand new plan of attack
(อะ บแร็นด นยู แพล็น อ็อฝ แอ็ทแทค)
And in defense of that, you’re hard to crack
(แอ็นด อิน ดิเฟนซ อ็อฝ แดท , ยัวร์ ฮาด ทู คแร็ค)
You’re way off track
(ยัวร์ เว ออฟฟ ทแรค)
I want you back, I want you gone
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค , ไอ ว็อนท ยู กอน)
Maybe I’m sick of holding on
(เมบี แอม ซิค อ็อฝ โฮลดิง ออน)

Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
Or am I just another trip in this strange relationship?
(ออ แอ็ม ไอ จัซท แอะนัธเออะ ทริพ อิน ดีซ ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)

Gimme that strange relationship
(กีมมิ แดท ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
Never felt pleasure and pain like this
(เนฝเออะ เฟ็ลท พเลฉเออะ แอ็นด เพน ไลค ดีซ)
Something so right but it feels so terribly wrong
(ซัมติง โซ ไรท บัท ดิธ ฟีล โซ เทริบลิ ร็อง)
I keep holding on
(ไอ คีพ โฮลดิง ออน)
Gimme that strange relationship
(กีมมิ แดท ซทเรนจ ริเลฌันฌิพ)
One of us gotta let go of this
(วัน อ็อฝ อัซ กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ดีซ)
I keep pushing and you keep holding on
(ไอ คีพ พุฌอิง แอ็นด ยู คีพ โฮลดิง ออน)
I’m already gone
(แอม ออลเรดอิ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Falls Down คำอ่านไทย Kanye West feat Syleena Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น