เนื้อเพลง Maggie May คำอ่านไทย Rod Stewart

[Chorus – 4x]
( [ โครัซ 4x ])
Oh when it all, it all falls down
(โอ ฮเว็น หนิด ออล , อิท ดอร์ ฟอล เดาน)
I’m telling you ohh, it all falls down
(แอม เทลลิง ยู โอ้ , อิท ดอร์ ฟอล เดาน)

[Verse – Kanye West]
([ เฝิซ เคนยี เว็ซท ])
Man I promise, she’s so self conscious
(แม็น นาย พรอมอิซ , ชี โซ เซ็ลฟ คอนฌัซ)
She has no idea what she’s doing in college
(ชี แฮ็ส โน ไอดีอะ ฮว็อท ชี ดูอิง อิน คอลเล็จ)
That major that she majored in don’t make no money
(แดท เมเจอะ แดท ชี เมเจอะ อิน ด้อนท์ เมค โน มันอิ)
But she won’t drop out, her parents will look at her funny
(บัท ชี ว็อนท ดร็อพ เอ้า , เฮอ แพเร็นท วิล ลุค แกท เฮอ ฟันนิ)
Now, tell me that ain’t insecurrre
(เนา , เท็ล มี แดท เอน insecurrre)
The concept of school seems so securrre
(เดอะ คอนเซ็พท อ็อฝ ซคูล ซีม โซ securrre)
Sophmore three yearrrs aint picked a careerrr
(ซอฟมอร์ ธรี yearrrs เอน พิค อะ careerrr)
She like f*ck it, I’ll just stay down herre and do hair
(ชี ไลค เอฟ *ck อิท , อิล จัซท ซเท เดาน herre แอ็นด ดู แฮ)
Cause that’s enough money to buy her a few pairs of new Airs
(คอส แด๊ท อินัฟ มันอิ ทู ไบ เฮอ รา ฟยู แพ อ็อฝ นยู แอ)
Cause her baby daddy don’t really care
(คอส เฮอ เบบิ แดดดิ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
She’s so precious with the peer pressure
(ชี โซ พเรฌอัซ วิฑ เดอะ เพีย พเรฌเออะ)
Couldn’t afford a car so she named her daughter Alexus [a Lexus]
(คูดซึ่น แอ็ฟโฟด อะ คา โซ ชี เนม เฮอ ดอเทอะ Alexus [ อะ เล็กเซด ])
She had hair so long that it looked like weave
(ชี แฮ็ด แฮ โซ ล็อง แดท ดิธ ลุค ไลค วีฝ)
Then she cut it all off now she look like Eve
(เด็น ชี คัท ดิธ ดอร์ ออฟฟ เนา ชี ลุค ไลค อี๊ฟ)
And she be dealing with some issues that you can’t believe
(แอ็นด ชี บี ดีลลิง วิฑ ซัม อีฌยุ แดท ยู แค็นท บิลีฝ)
Single black female addicted to retail and well
(ซิ๊งเกิ้ล บแล็ค ฟีเมล แอดดีคท ทู รีเทล แอ็นด เว็ล)

[Chorus – repeat 2x [w/ Kanye ad-libs]]
([ โครัซ ริพีท 2x [ ดับบิว / เคนยี แอ็ด ลิบสฺ ] ])

[Verse – Kanye West]
([ เฝิซ เคนยี เว็ซท ])
Man I promise, I’m so self conscious
(แม็น นาย พรอมอิซ , แอม โซ เซ็ลฟ คอนฌัซ)
That’s why you always see me with at least one of my watches
(แด๊ท ฮไว ยู ออลเว ซี มี วิฑ แอ็ท ลีซท วัน อ็อฝ มาย วัทเชซ)
Rollies and Pasha’s done drove me crazy
(Rollies แซน พาฌะ ดัน ดโรฝ มี คเรสิ)
I can’t even pronounce nothing, pass that versace!
(ไอ แค็นท อีเฝ็น พโระเนานซ นัธอิง , เพซ แดท เวอร์ซาดชี !)
Then I spent 400 bucks on this
(เด็น นาย ซเพ็นท 400 บัค ออน ดีซ)
Just to be like n*gga you ain’t up on this!
(จัซท ทู บี ไลค เอ็น *gga ยู เอน อัพ ออน ดีซ !)
And I can’t even go to the grocery store
(แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น โก ทู เดอะ กโรเซอะริ ซโท)
Without some ones thats clean and a shirt with a team
(วิเฑาท ซัม วัน แด๊ท คลีน แอ็นด อะ เฌิท วิฑ อะ ทีม)
It seems we living the american dream
(อิท ซีม วี ลีฝอิง ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
But the people highest up got the lowest self esteem
(บัท เดอะ พี๊เพิ่ล ฮายเอส อัพ ก็อท เดอะ โลเอซท เซ็ลฟ เอ็ซทีม)
The prettiest people do the ugliest things
(เดอะ พรีดีเอส พี๊เพิ่ล ดู ดิ อากรีเอดสฺ ธิง)
For the road to riches and diamond rings
(ฟอ เดอะ โรด ทู ริชอิส แซน ไดมันด ริง)
We shine because they hate us, floss cause they degrade us
(วี ไฌน บิคอส เด เฮท อัซ , ฟล็อซ คอส เด ดิกเรด อัซ)
We trying to buy back our 40 acres
(วี ทไรอิง ทู ไบ แบ็ค เอ๊า 40 เอเคอะ)
And for that paper, look how low we a’stoop
(แอ็นด ฟอ แดท เพเพอะ , ลุค เฮา โล วี astoop)
Even if you in a Benz, you still a n*gga in a coop/coupe
(อีเฝ็น อิฟ ยู อิน อะ เบนซฺ, ยู ซทิล อะ เอ็น *gga อิน อะ คูพ /คูเพ)

[Chorus – repeat 2x [w/ Kanye ad-libs]]
([ โครัซ ริพีท 2x [ ดับบิว / เคนยี แอ็ด ลิบสฺ ] ])

[Verse – Kanye West]
([ เฝิซ เคนยี เว็ซท ])
I say f*ck the police, thats how I treat em
(ไอ เซ เอฟ *ck เดอะ โพะลีซ , แด๊ท เฮา ไอ ทรีท เอ็ม)
We buy our way out of jail, but we can’t buy freedom
(วี ไบ เอ๊า เว เอ้า อ็อฝ เจล , บัท วี แค็นท ไบ ฟรีดัม)
We’ll buy a lot of clothes when we don’t really need em
(เว็ล ไบ อะ ล็อท อ็อฝ คโลฑ ฮเว็น วี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ นีด เอ็ม)
Things we buy to cover up what’s inside
(ธิง วี ไบ ทู คัฝเออะ อัพ ฮว็อท อีนไซด)
Cause they make us hate ourself and love they wealth
(คอส เด เมค อัซ เฮท ourself แอ็นด ลัฝ เด เว็ลธ)
That’s why shortys hollering”where the ballas’ at?”
(แด๊ท ฮไว ชอร์ทดิง ฮอวเลอลิง”ฮแว เดอะ บอลลา แอ็ท “)
Drug dealer buy Jordans, crackhead buy crack
(ดรัก ดีลเออะ ไบ จอแดน , crackhead ไบ คแร็ค)
And a white man get paid off of all of that
(แอ็นด อะ ฮไวท แม็น เก็ท เพลด ออฟฟ อ็อฝ ออล อ็อฝ แดท)
But I ain’t even gon act holier than thou
(บัท ไอ เอน อีเฝ็น ก็อน แอ็คท โฮลีเออร์ แฑ็น เฑา)
Cause f*ck it, I went to Jacob with 25 thou
(คอส เอฟ *ck อิท , ไอ เว็นท ทู เจคับ วิฑ 25 เฑา)
Before I had a house and I’d do it again
(บิโฟ ไอ แฮ็ด อะ เฮาซ แอ็นด อาย ดู อิท อะเกน)
Cause I wanna be on 106 and Park pushing a Benz
(คอส ไอ วอนนา บี ออน 106 แอ็นด พาค พุฌอิง อะ เบนซฺ)
I wanna act ballerific like it’s all terrific
(ไอ วอนนา แอ็คท ballerific ไลค อิทซ ซอร์ เทะรีฟอิค)
I got a couple past due bills, I won’t get specific
(ไอ ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล พาซท ดยู บิล , ไอ ว็อนท เก็ท ซพิซีฟอิค)
I got a problem with spending before I get it
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม วิฑ ซเพ็นดิง บิโฟ ไอ เก็ท ดิธ)
We all self conscious I’m just the first to admit it
(วี ออล เซ็ลฟ คอนฌัซ แอม จัซท เดอะ เฟิซท ทู แอ็ดมีท ดิธ)

[Chorus – to fade [w/ Kanye ad-libs]]
([ โครัซ ทู เฝด [ ดับบิว / เคนยี แอ็ด ลิบสฺ ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maggie May คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น