เนื้อเพลง Clash of The Titans คำอ่านไทย Cypress Hill

Sitting on my own
( ซีททิง ออน มาย โอน)
Chewing on a bone
(Chewings ออน อะ บอน)
A thousand, million miles from home
(อะ เธาแส็น , มีลยัน ไมล ฟร็อม โฮม)
When something, hit me
(ฮเว็น ซัมติง , ฮิท มี)
Somewhere right between the eyes
(ซัมแวร์ ไรท บีทวิน ดิ ไอ)

Sleeping on a plane
(ซลีพพิง ออน อะ พเลน)
You know you can’t complain
(ยู โน ยู แค็นท ค็อมพเลน)
You took your last chance once again
(ยู ทุค ยุร ลาซท ชานซ วันซ อะเกน)
I landed, stranded
(ไอ แล็นด , ซทแร็นด)
Hardly even knew your name
(ฮาดลิ อีเฝ็น นยู ยุร เนม)

I want to talk tonight
(ไอ ว็อนท ทู ทอค ทุไนท)
Until the morning light
(อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
‘Bout how you saved my life
(เบาท เฮา ยู เซฝ มาย ไลฟ)
You and me see how we are
(ยู แอ็นด มี ซี เฮา วี อาร์)
You and me see how we are
(ยู แอ็นด มี ซี เฮา วี อาร์)

All your dreams are made
(ออล ยุร ดรีม แซร์ เมด)
Of strawberry lemonade
(อ็อฝ ซทรอเบริ เลมะเนด)
And you make sure I eat today
(แอ็นด ยู เมค ฌุร ไอ อีท ทุเด)
You take me walking
(ยู เทค มี วอคกิง)
To where you played when you were young
(ทู ฮแว ยู พเล ฮเว็น ยู เวอ ยัง)

I’ll never say that I
(อิล เนฝเออะ เซ แดท ไอ)
Won’t ever make you cry
(ว็อนท เอฝเออะ เมค ยู คไร)
And this I’ll say, I don’t know why
(แอ็นด ดีซ อิล เซ , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
I know I’m leaving
(ไอ โน แอม ลีฝอิงส)
But I’ll be back another day
(บัท อิล บี แบ็ค แอะนัธเออะ เด)

I want to talk tonight
(ไอ ว็อนท ทู ทอค ทุไนท)
Until the morning light
(อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
‘Bout how you saved my life
(เบาท เฮา ยู เซฝ มาย ไลฟ)
I want to talk tonight
(ไอ ว็อนท ทู ทอค ทุไนท)
‘Bout how you saved my life
(เบาท เฮา ยู เซฝ มาย ไลฟ)
I want to talk tonight?
(ไอ ว็อนท ทู ทอค ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clash of The Titans คำอ่านไทย Cypress Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น