เนื้อเพลง Where Are You Now คำอ่านไทย Britney Spears

[Zeus:]”Make certain that no stone stands
( [ สยูซ : ]”เมค เซอทิน แดท โน ซโทน ซแท็นด)
That no creature crawls
(แดท โน ครีเชอะ ครอล)
I command you to let lose the last of the Titans”
(ไอ ค็อมมานด ยู ทู เล็ท ลูส เดอะ ลาซท อ็อฝ เดอะ ไทแท็น “)

“It’s time to strike!”
(” อิทซ ไทม ทู ซทไรค ! “)

[B-Real]
([ บี ริแอ็ล ])
Let the rain pour down from God above
(เล็ท เดอะ เรน โพ เดาน ฟร็อม ก็อด อะบัฝ)
With the blood of my blade, no love, begin the flood
(วิฑ เดอะ บลัด อ็อฝ มาย บเลด , โน ลัฝ , บีกีน เดอะ ฟลัด)
Open the gates, let the battle begin, wherein
(โอเพ็น เดอะ เกท , เล็ท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล บีกีน , wherein)
With wind at our backs, ready for any attacks
(วิฑ วินด แอ็ท เอ๊า แบ็ค , เรดอิ ฟอ เอนอิ แอ็ทแทค)
Sound the horns, prepare for war, begin the storm
(เซานด เดอะ ฮอน , พริแพ ฟอ วอ , บีกีน เดอะ ซทอม)
The flaming arrows hitting your body, keeping you warm
(เดอะ ฟเลมอิง แอโร ฮิทติง ยุร บอดอิ , คีพอิง ยู วอม)
With the uniform of my sworn enemies
(วิฑ ดิ ยูนิฟอม อ็อฝ มาย ซโวน อียีมีสฺ)
You raped and pillaged my city, and spread disease
(ยู แร็พ แอ็นด พีลลิจ มาย ซีทอิ , แอ็นด ซพเร็ด ดิสีส)
Feel the sword of the warrior’s wrath, the path you take
(ฟีล เดอะ โซด อ็อฝ เดอะ วอเรียะ แร็ธ , เดอะ พาธ ยู เทค)
Can lead to the math that the master’s break
(แค็น เล็ด ทู เดอะ แมตซฺ แดท เดอะ มาซเทอะ บเรค)
The clash of the titans, are you frightened of loss
(เดอะ คแล็ฌ อ็อฝ เดอะ ไทแท็น , อาร์ ยู ไฟท์อึน อ็อฝ โรซ)
Fighting with the cause to free, you and yours, and God’s law
(ไฟท์ดิง วิฑ เดอะ คอส ทู ฟรี , ยู แอ็นด ยุร , แอ็นด ก็อด ลอ)
Look in the stars, aligned with sign and Mars
(ลุค อิน เดอะ ซทา , อะไลน วิฑ ไซน แอ็นด มา)
Destruction, what’s your function, you roll with God
(ดิซทรัคฌัน , ฮว็อท ยุร ฟังฌัน , ยู โรล วิฑ ก็อด)

“Attention”[2x]
(” แอ็ทเทนฌัน”[ 2x ])

[B-Real]
([ บี ริแอ็ล ])
The soul of the master’s elements, disaster
(เดอะ โซล อ็อฝ เดอะ มาซเทอะ เอลอิเม็น , ดิสาซเทอะ)
Breaking ya faster, transmitting the broadcaster
(บเรคคิง ยา ฟาสเทอะ , transmittings เดอะ broadcaster)
The blade swings, slashing your throat
(เดอะ บเลด ซวิง , ซแลฌอิง ยุร ธโรท)
The vision’s on the mission, seeking the note
(เดอะ ฝีฉอัน ออน เดอะ มีฌอัน , ซีคิง เดอะ โนท)
dropping the bomb, by remote
(ดรอพพิงส เดอะ บ็อม , ไบ ริโมท)
Load up the cavalry’s, no salaries, the keys
(โลด อัพ เดอะ แคฝแอ็ลริ , โน salaries , เดอะ คี)
The life’s memories, strife bringing the thieves
(เดอะ ไลฟ เมรโมรี , ซทไรฟ บริงกิง เดอะ ธีฝ)
Cut the heads off, hide in the loft, don’t even cough
(คัท เดอะ เฮ็ด ออฟฟ , ไฮด อิน เดอะ ล็อฟท , ด้อนท์ อีเฝ็น ค็อฟ)
Or breath, pay the cost, moving your life’s lost
(ออ บเร็ธ , เพ เดอะ ค็อซท , มูฝอิง ยุร ไลฟ ล็อซท)
Let the spirit reunite, with your weapon, you wanna fight
(เล็ท เดอะ ซพีริท รียุไนท , วิฑ ยุร เวพอัน , ยู วอนนา ไฟท)
Hear the sound of the warriors stepping into the night
(เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ วอเรียะ สเต๊ปพิง อีนทุ เดอะ ไนท)
The eye in the sky, looking to punish ya, never hide
(ดิ ไอ อิน เดอะ ซไค , ลุคอิง ทู พันอิฌ ยา , เนฝเออะ ไฮด)
No cover to shelter your life, the souls begin to rise
(โน คัฝเออะ ทู เฌลเทอะ ยุร ไลฟ , เดอะ โซล บีกีน ทู ไรส)
And to clash
(แอ็นด ทู คแล็ฌ)

“Attention”[2x]
(” แอ็ทเทนฌัน”[ 2x ])

[B-Real]
([ บี ริแอ็ล ])
God’s enemies, fall in upon, the knees crawling
(ก็อด อียีมีสฺ , ฟอล อิน อุพอน , เดอะ นี คอลลิง)
Beheading the dead souls, who runaway from their calling
(Beheadings เดอะ เด็ด โซล , ฮู รันนาเวย์ฟร็อม แด คอลลิง)
Behold, the white horse, remorse, never the case
(บิโฮลด , เดอะ ฮไวท ฮอซ , ริมอซ , เนฝเออะ เดอะ เคซ)
Every corner of the world, the battle is taking place
(เอฝริ คอเนอะ อ็อฝ เดอะ เวิลด , เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อีส เทคอิง พเลซ)
Let the war drum set the pace, you face fire
(เล็ท เดอะ วอ ดรัม เซ็ท เดอะ เพซ , ยู เฟซ ไฟร)
Resume, from the Temple of Boom, and seek higher thought
(เรสิวเม , ฟร็อม เดอะ เท๊มเพิ่ล อ็อฝ บูม , แอ็นด ซีค ไฮเออะ ธอท)
Maybe you live, or maybe not, the blade’s hot
(เมบี ยู ไลฝ , ออ เมบี น็อท , เดอะ บเลด ฮ็อท)
Many renegades ready for battle, die on the spot
(เมนอิ เรนอิเกด เรดอิ ฟอ แบ๊ทเทิ้ล , ได ออน เดอะ สพอท)
With one shot, one whole city becomes rocked
(วิฑ วัน ฌ็อท , วัน โฮล ซีทอิ บิคัม ร็อค)
The clash rages on, people remain calm
(เดอะ คแล็ฌ เรจ ออน , พี๊เพิ่ล ริเมน คาม)
Good, bad, all in the balance, you going mad
(เกิด , แบ็ด , ออล อิน เดอะ แบลแอ็นซ , ยู โกอิ้ง แม็ด)
You can never tell, heaven or hell, the blood shed
(ยู แค็น เนฝเออะ เท็ล , เฮฝเอ็น ออ เฮ็ล , เดอะ บลัด ชี)
And it’s all around, you can’t run, sit in the cell
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อะเรานด , ยู แค็นท รัน , ซิท อิน เดอะ เซ็ล)
When the war’s over, the light will shine, covering the spell
(ฮเว็น เดอะ วอ โอเฝอะ , เดอะ ไลท วิล ไฌน , คัฝเออะริง เดอะ ซเพ็ล)
Celebrate now, put the blades to rest
(เซลอิบเรท เนา , พัท เดอะ บเลด ทู เร็ซท)
No wickedness, only the blessed will hold down
(โน วีคคิดเน็ซ , โอ๊นลี่ เดอะ บเล็ซ วิล โฮลด เดาน)

“Attention”
(” แอ็ทเทนฌัน “)
“You creating hysteria”
(” ยู คริเอททิง ฮิซเทียเรียะ “)
“Attention”[2x]
(” แอ็ทเทนฌัน”[ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Are You Now คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น