เนื้อเพลง Sexy คำอ่านไทย Black Eyed Peas

I don’t want a lot for Christmas
( ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ล็อท ฟอ ครีซมัซ)
There is just one thing I need
(แดร์ อีส จัซท วัน ธิง ไอ นีด)
I don’t care about the presents
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เดอะ เพร๊สเซ่นท)
Underneath the Christmas tree
(อันเดอะนีธ เดอะ ครีซมัซ ทรี)
I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ มาย โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true
(เมค มาย วิฌ คัม ทรู)
All I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

I don’t want a lot for Christmas
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ล็อท ฟอ ครีซมัซ)
There is just one thing I need
(แดร์ อีส จัซท วัน ธิง ไอ นีด)
Don’t care about the presents
(ด้อนท์ แค อะเบาท เดอะ เพร๊สเซ่นท)
Underneath the Christmas tree
(อันเดอะนีธ เดอะ ครีซมัซ ทรี)
I don’t need to hang my stocking
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู แฮ็ง มาย ซทอคคิง)
There upon the fireplace
(แดร์ อุพอน เดอะ ไฟทดิง)
Santa Claus won’t make me happy
(แซนดา คลอส ว็อนท เมค มี แฮพพิ)
With a toy on Christmas day
(วิฑ อะ ทอย ออน ครีซมัซ เด)

I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ มาย โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true
(เมค มาย วิฌ คัม ทรู)
All I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

Ohh, Baby …My Baby…
(โอ้ , เบบิ มาย เบบิ)
You know I love you
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
So baby, baby…My Baby
(โซ เบบิ , เบบิ มาย เบบิ)
You know I love you
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
So baby, baby…My Baby
(โซ เบบิ , เบบิ มาย เบบิ)

I won’t ask for much this Christmas
(ไอ ว็อนท อาซค ฟอ มัช ดีซ ครีซมัซ)
I won’t even wish for snow
(ไอ ว็อนท อีเฝ็น วิฌ ฟอ ซโน)
I’m just gonna keep on waiting
(แอม จัซท กอนนะ คีพ ออน เวททิง)
Underneath the mistletoe
(อันเดอะนีธ เดอะ มิสเซิลโท)

I won’t make a list and send it
(ไอ ว็อนท เมค เก ลิซท แอ็นด เซ็นด ดิท)
To the North Pole for Saint Nick
(ทู เดอะ นอธ โพล ฟอ เซนท นิค)
I won’t even stay awake
(ไอ ว็อนท อีเฝ็น ซเท อะเวค)
To hear those magic reindeer click
(ทู เฮีย โฑส แมจอิค เรนเดีย คลิค)

I just want you here tonight
(ไอ จัซท ว็อนท ยู เฮียร ทุไนท)
Holding on to me so tight
(โฮลดิง ออน ทู มี โซ ไทท)
What more can I do, baby
(ฮว็อท โม แค็น นาย ดู , เบบิ)
all I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)
Ohh, Baby …My Baby…
(โอ้ , เบบิ มาย เบบิ)
You know I love you
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
So baby, baby…My Baby
(โซ เบบิ , เบบิ มาย เบบิ)
You know I love you
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
So baby, baby…My Baby
(โซ เบบิ , เบบิ มาย เบบิ)

All the lights are shining
(ออล เดอะ ไลท แซร์ ชายนิง)
So brightly everywhere
(โซ บไรทลิ เอวี่แวร์)
And the sound of childrens’ laughter fills the air
(แอ็นด เดอะ เซานด อ็อฝ ชีลดเร็น ลาฟเทอะ ฟิล ดิ แอ)

And everyone is singing
(แอ็นด เอ๊วี่วัน อีส ซิงกิง)
I hear those sleigh bells ringing
(ไอ เฮีย โฑส ซเล เบลล์ รีงอิง)
Santa won’t you bring me
(แซนดา ว็อนท ยู บริง มี)
The one I really need
(ดิ วัน ไอ ริแอ็ลลิ นีด)
Won’t you please bring my baby to me
(ว็อนท ยู พลีส บริง มาย เบบิ ทู มี)

I don’t want a lot for Christmas
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ล็อท ฟอ ครีซมัซ)
This is all I’m asking for
(ดีซ ซิส ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอ)
I just wanna see my baby
(ไอ จัซท วอนนา ซี มาย เบบิ)
Standing right outside my door
(ซแทนดิง ไรท เอาทไซด มาย โด)

I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ มาย โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true
(เมค มาย วิฌ คัม ทรู)
all I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)
I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ มาย โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true
(เมค มาย วิฌ คัม ทรู)
All I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

Ohh, Baby …My Baby…
(โอ้ , เบบิ มาย เบบิ)
You know I love you
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
So baby, baby…My Baby
(โซ เบบิ , เบบิ มาย เบบิ)
You know I love you
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
So baby, baby…My Baby
(โซ เบบิ , เบบิ มาย เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น