เนื้อเพลง Ohne Dich คำอ่านไทย Rammstein

I woke up today with this feeling.
( ไอ โวค อัพ ทุเด วิฑ ดีซ ฟีลอิง)
Better things are coming my way.
(เบทเทอะ ธิง แซร์ คัมอิง มาย เว)
I know the sunshine has a meaning,
(ไอ โน เดอะ ซันชาย แฮ็ส ซา มีนนิง ,)
And nothing left can get in my way
(แอ็นด นัธอิง เล็ฟท แค็น เก็ท อิน มาย เว)

When the rainy days are dying,
(ฮเว็น เดอะ เรนอิ เด แซร์ ไดอิง ,)
Gotta keep on, keep on trying
(กอททะ คีพ ออน , คีพ ออน ทไรอิง)
All the bees and birds are flying
(ออล เดอะ บี แซน เบิด แซร์ ฟไลอิง)
Ahhhh…
(อา)
Never let go, gotta hold on and
(เนฝเออะ เล็ท โก , กอททะ โฮลด ออน แอ็นด)
Nonstop ’til the break of dawn and
(น็อนซทอพ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน แอ็นด)
Keep on moving, don’t stop rocking
(คีพ ออน มูฝอิง , ด้อนท์ ซท็อพ รอคกิง)
Ahhhh…
(อา)

Get on up
(เก็ท ออน อัพ)
When you’re down, baby,
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน , เบบิ ,)
Take a good look around.
(เทค เก เกิด ลุค อะเรานด)
I know it’s not much,
(ไอ โน อิทซ น็อท มัช ,)
But it’s okay.
(บัท อิทซ โอเค)
Keep on movin’ on anyway
(คีพ ออน มูฝวิน ออน เอนอิเว)

Feels like I have should be screaming,
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ เชิด บี ซครีมอิง ,)
Trying get through to my friends.
(ทไรอิง เก็ท ธรู ทู มาย ฟเร็นด)
sometimes it feels that life has no meaning,
(ซัมไทม์ ซิท ฟีล แดท ไลฟ แฮ็ส โน มีนนิง ,)
But all things will be alright in the end.
(บัท ดอร์ ธิง วิล บี ออลไร๊ท อิน ดิ เอ็นด)

When the rainy days are dying,
(ฮเว็น เดอะ เรนอิ เด แซร์ ไดอิง ,)
Gotta keep on, keep on trying
(กอททะ คีพ ออน , คีพ ออน ทไรอิง)
All the bees and birds are flying
(ออล เดอะ บี แซน เบิด แซร์ ฟไลอิง)
Ahhhh…
(อา)
Never let go, gotta hold on and
(เนฝเออะ เล็ท โก , กอททะ โฮลด ออน แอ็นด)
Nonstop ’til the break of dawn and
(น็อนซทอพ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน แอ็นด)
Keep on moving, don’t stop rocking
(คีพ ออน มูฝอิง , ด้อนท์ ซท็อพ รอคกิง)
Ahhhh…
(อา)

Get on up
(เก็ท ออน อัพ)
When you’re down, baby,
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน , เบบิ ,)
Take a good look around.
(เทค เก เกิด ลุค อะเรานด)
I know it’s not much,
(ไอ โน อิทซ น็อท มัช ,)
But it’s okay.
(บัท อิทซ โอเค)
Keep on movin’ on anyway
(คีพ ออน มูฝวิน ออน เอนอิเว)

When the rainy days are dying,
(ฮเว็น เดอะ เรนอิ เด แซร์ ไดอิง ,)
Gotta keep on, keep on trying
(กอททะ คีพ ออน , คีพ ออน ทไรอิง)
All the bees and birds are flying
(ออล เดอะ บี แซน เบิด แซร์ ฟไลอิง)
Ahhhh…
(อา)
Never let go, gotta hold on and
(เนฝเออะ เล็ท โก , กอททะ โฮลด ออน แอ็นด)
Nonstop ’til the break of dawn and
(น็อนซทอพ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน แอ็นด)
Keep on moving, don’t stop rocking
(คีพ ออน มูฝอิง , ด้อนท์ ซท็อพ รอคกิง)
Ahhhh…
(อา)

Get on up
(เก็ท ออน อัพ)
When you’re down, baby,
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน , เบบิ ,)
Take a good look around.
(เทค เก เกิด ลุค อะเรานด)
I know it’s not much,
(ไอ โน อิทซ น็อท มัช ,)
But it’s okay.
(บัท อิทซ โอเค)
Keep on movin’ on anyway
(คีพ ออน มูฝวิน ออน เอนอิเว)

Get on up
(เก็ท ออน อัพ)
When you’re down, baby,
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน , เบบิ ,)
Take a good look around.
(เทค เก เกิด ลุค อะเรานด)
I know it’s not much,
(ไอ โน อิทซ น็อท มัช ,)
But it’s okay.
(บัท อิทซ โอเค)
Keep on movin’ on anyway
(คีพ ออน มูฝวิน ออน เอนอิเว)

Get on up
(เก็ท ออน อัพ)
Keep on movin x4
(คีพ ออน มูฝวิน x4)
I know it’s not much
(ไอ โน อิทซ น็อท มัช)
keep on movin x4
(คีพ ออน มูฝวิน x4)

Get on up
(เก็ท ออน อัพ)
Keep on movin x2
(คีพ ออน มูฝวิน x2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ohne Dich คำอ่านไทย Rammstein

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น