เนื้อเพลง Warning คำอ่านไทย Incubus

Blow by blow, I didn’t see it coming
( บโล ไบ บโล , ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท คัมอิง)
Blow by blow, s*cker punch
(บโล ไบ บโล , เอส *cker พันช)
Rushes in Here to stay
(รัสเชด ซิน เฮียร ทู ซเท)
Rushes in
(รัสเชด ซิน)
You are here to stay
(ยู อาร์ เฮียร ทู ซเท)

What rushes into my heart and my skull I can’t control
(ฮว็อท รัสเชด อีนทุ มาย ฮาท แอ็นด มาย ซคัล ไอ แค็นท ค็อนทโรล)
Think about it, feel it in my bones
(ธิงค อะเบาท ดิธ , ฟีล อิท อิน มาย บอน)
What rushes into my heart and my skull I can’t control
(ฮว็อท รัสเชด อีนทุ มาย ฮาท แอ็นด มาย ซคัล ไอ แค็นท ค็อนทโรล)

I feel you in my bones
(ไอ ฟีล ยู อิน มาย บอน)
You’re knocking on my windows
(ยัวร์ นอคกิง ออน มาย วีนโด)
You’re slow to letting me go
(ยัวร์ ซโล ทู เลทดิง มี โก)
And I know this feeling oh-so
(แอ็นด ดาย โน ดีซ ฟีลอิง โอ โซ)
This feeling in my bones
(ดีซ ฟีลอิง อิน มาย บอน)

Left hook, I didn’t see it coming
(เล็ฟท ฮุค , ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท คัมอิง)
Left hook, you’ve got today
(เล็ฟท ฮุค , ยู๊ฟ ก็อท ทุเด)
Rushes out
(รัสเชด เอ้า)
Run away
(รัน อะเว)
Rushes out
(รัสเชด เอ้า)
You always run away
(ยู ออลเว รัน อะเว)

What rushes into my heart and my skull I can’t control
(ฮว็อท รัสเชด อีนทุ มาย ฮาท แอ็นด มาย ซคัล ไอ แค็นท ค็อนทโรล)
Think about it, feel it in my bones
(ธิงค อะเบาท ดิธ , ฟีล อิท อิน มาย บอน)
What rushes into my heart and my skull I can’t control
(ฮว็อท รัสเชด อีนทุ มาย ฮาท แอ็นด มาย ซคัล ไอ แค็นท ค็อนทโรล)

I feel you in my bones
(ไอ ฟีล ยู อิน มาย บอน)
You’re knocking on my windows
(ยัวร์ นอคกิง ออน มาย วีนโด)
You’re slow to letting me go
(ยัวร์ ซโล ทู เลทดิง มี โก)
And I know this feel oh-so
(แอ็นด ดาย โน ดีซ ฟีล โอ โซ)
This feeling in my bones
(ดีซ ฟีลอิง อิน มาย บอน)

I feel you in my bones
(ไอ ฟีล ยู อิน มาย บอน)
You’re knocking on my windows
(ยัวร์ นอคกิง ออน มาย วีนโด)
You’re slow to letting me go
(ยัวร์ ซโล ทู เลทดิง มี โก)
And I know this feeling oh-so
(แอ็นด ดาย โน ดีซ ฟีลอิง โอ โซ)
This feeling in my bones
(ดีซ ฟีลอิง อิน มาย บอน)

I feel it in my bones
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย บอน)
At night my skull feels pressure
(แอ็ท ไนท มาย ซคัล ฟีล พเรฌเออะ)
I feel it in my bones
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย บอน)
I feel it in my bones
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย บอน)
I feel you in my bones
(ไอ ฟีล ยู อิน มาย บอน)

You’re knocking at my windows
(ยัวร์ นอคกิง แอ็ท มาย วีนโด)
You’re slow to letting me go
(ยัวร์ ซโล ทู เลทดิง มี โก)
And I know this feeling oh-so
(แอ็นด ดาย โน ดีซ ฟีลอิง โอ โซ)
This feeling in my bones
(ดีซ ฟีลอิง อิน มาย บอน)

I take a breath, take a breath with me blow by blow
(ไอ เทค เก บเร็ธ , เทค เก บเร็ธ วิฑ มี บโล ไบ บโล)
I take a break, take a break, tell me you are here to stay
(ไอ เทค เก บเรค , เทค เก บเรค , เท็ล มี ยู อาร์ เฮียร ทู ซเท)
I take my heart out of my chest, I just don’t need it anymore
(ไอ เทค มาย ฮาท เอ้า อ็อฝ มาย เช็ซท , ไอ จัซท ด้อนท์ นีด ดิท แอนนี่มอ)
Take my head out of the game, I just don’t need it anymore
(เทค มาย เฮ็ด เอ้า อ็อฝ เดอะ เกม , ไอ จัซท ด้อนท์ นีด ดิท แอนนี่มอ)

Take a breath, take a breath with me blow by blow
(เทค เก บเร็ธ , เทค เก บเร็ธ วิฑ มี บโล ไบ บโล)
Take a break, take a break, tell me you are here to stay
(เทค เก บเรค , เทค เก บเรค , เท็ล มี ยู อาร์ เฮียร ทู ซเท)
I take my heart out of my chest, I just don’t need it anymore
(ไอ เทค มาย ฮาท เอ้า อ็อฝ มาย เช็ซท , ไอ จัซท ด้อนท์ นีด ดิท แอนนี่มอ)
Take my head out of the game, I just don’t need it anymore
(เทค มาย เฮ็ด เอ้า อ็อฝ เดอะ เกม , ไอ จัซท ด้อนท์ นีด ดิท แอนนี่มอ)

I feel you in my bones
(ไอ ฟีล ยู อิน มาย บอน)
You’re knocking at my windows
(ยัวร์ นอคกิง แอ็ท มาย วีนโด)
You’re slow to letting me go
(ยัวร์ ซโล ทู เลทดิง มี โก)
And I know this feeling oh-so
(แอ็นด ดาย โน ดีซ ฟีลอิง โอ โซ)
This feeling in my bones
(ดีซ ฟีลอิง อิน มาย บอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Warning คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น