เนื้อเพลง Always You And I คำอ่านไทย 98 Degrees

V1
( V1)
Sitting On The Bus
(ซีททิง ออน เดอะ บัซ)
Looking Through The Window
(ลุคอิง ธรู เดอะ วีนโด)
And I Close My Eyes
(แอ็นด ดาย คโลส มาย ไอ)
I See The Shade Of Your Smiling Face
(ไอ ซี เดอะ เฌด อ็อฝ ยุร ซไมลอิง เฟซ)
Your Smiling Face
(ยุร ซไมลอิง เฟซ)
When You Walk In Through The Door
(ฮเว็น ยู วอค อิน ธรู เดอะ โด)
Smiling Face
(ซไมลอิง เฟซ)
Like I’ve Never Seen Before
(ไลค แอฝ เนฝเออะ ซีน บิโฟ)

V2
(V2)
Standing In The Rain
(ซแทนดิง อิน เดอะ เรน)
Nearly Washed The Day Away
(เนียลิ ว็อฌ เดอะ เด อะเว)
Then I Think Of You
(เด็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู)
I Know The Sight Of Your Smiling Face
(ไอ โน เดอะ ไซท อ็อฝ ยุร ซไมลอิง เฟซ)
Your Smiling Face
(ยุร ซไมลอิง เฟซ)
And It’s Always Here With Me
(แอ็นด อิทซ ออลเว เฮียร วิฑ มี)
Smiling Face
(ซไมลอิง เฟซ)
Well I Wonder Could It Be
(เว็ล ไอ วันเดอะ เคิด ดิท บี)

Chorus
(โครัซ)
I Still Know
(ไอ ซทิล โน)
That I’m Never Gonna Find You
(แดท แอม เนฝเออะ กอนนะ ไฟนด ยู)
But I Do Believe
(บัท ไอ ดู บิลีฝ)
That You’re Standing Right Behind
(แดท ยัวร์ ซแทนดิง ไรท บิไฮนด)
Will I Ever Get
(วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท)
The Answer To My Question
(ดิ อานเซอะ ทู มาย คเวซชัน)
Life Will Go On On
(ไลฟ วิล โก ออน ออน)

V3
(V3)
Lying On My Bed
(ลายยิง ออน มาย เบ็ด)
Staring At The Ceiling
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซีลอิง)
Then I Close My Eyes Again
(เด็น นาย คโลส มาย ไอ อะเกน)
The Only Thing That’s Clear To Me
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท คเลีย ทู มี)
Is Your Smiling Face
(อีส ยุร ซไมลอิง เฟซ)
Maybe I Should Wake Again
(เมบี ไอ เชิด เวค อะเกน)
Smiling Face
(ซไมลอิง เฟซ)
Maybe I Should Let It End
(เมบี ไอ เชิด เล็ท ดิธ เอ็นด)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always You And I คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น