เนื้อเพลง Low คำอ่านไทย Kelly Clarkson

* I wanna be the face you see when you close your eyes
( * ไอ วอนนา บี เดอะ เฟซ ยู ซี ฮเว็น ยู คโลส ยุร ไอ)
I wanna be the touch you need every single night
(ไอ วอนนา บี เดอะ ทั๊ช ยู นีด เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไนท)
I wanna be your fantasy
(ไอ วอนนา บี ยุร แฟนทะซิ)
And be your reality and everything between
(แอ็นด บี ยุร ริแอลอิทิ แอ็นด เอ๊วี่ติง บีทวิน)

** I want you to need me like the air you breathe
(** ไอ ว็อนท ยู ทู นีด มี ไลค ดิ แอ ยู บรีฑ)
I want you to feel me in everything
(ไอ ว็อนท ยู ทู ฟีล มี อิน เอ๊วี่ติง)
I want you to see me in your every dream
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซี มี อิน ยุร เอฝริ ดรีม)
The way that I taste you, feel you, breathe you, need you
(เดอะ เว แดท ไอ เทซท ยู , ฟีล ยู , บรีฑ ยู , นีด ยู)
I want you to need me [need me] like I need you
(ไอ ว็อนท ยู ทู นีด มี [ นีด มี ] ไลค ไก นีด ยู)

I wanna be the eyes that look deep into your soul
(ไอ วอนนา บี ดิ ไอ แดท ลุค ดีพ อีนทุ ยุร โซล)
I wanna be the world to you I just want it all
(ไอ วอนนา บี เดอะ เวิลด ทู ยู ไอ จัซท ว็อนท ดิธ ดอร์)
I wanna be your deepest kiss
(ไอ วอนนา บี ยุร ดีเปท คิซ)
The answer to your every wish and all you ever need
(ดิ อานเซอะ ทู ยุร เอฝริ วิฌ แอ็นด ออล ยู เอฝเออะ นีด)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

‘Cause I need you more than you could know
(คอส ไอ นีด ยู โม แฑ็น ยู เคิด โน)
And I need you to never, never let me go
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู เนฝเออะ , เนฝเออะ เล็ท มี โก)
And I need to be deep inside your heart
(แอ็นด ดาย นีด ทู บี ดีพ อีนไซด ยุร ฮาท)
I just want to be everywhere you are
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี เอวี่แวร์ ยู อาร์)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

I want you to need me like the air you breathe
(ไอ ว็อนท ยู ทู นีด มี ไลค ดิ แอ ยู บรีฑ)
I want you to feel me in everything
(ไอ ว็อนท ยู ทู ฟีล มี อิน เอ๊วี่ติง)
I want you to see me in your every dream
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซี มี อิน ยุร เอฝริ ดรีม)
The way that I taste you, feel you, breathe you, need you
(เดอะ เว แดท ไอ เทซท ยู , ฟีล ยู , บรีฑ ยู , นีด ยู)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

[Need me] like I need you
([ นีด มี ] ไลค ไก นีด ยู)
[Need me] like I need you
([ นีด มี ] ไลค ไก นีด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Low คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น