เนื้อเพลง My Love Is Your Love คำอ่านไทย Whitney Houston

[Robot voice]
( [ โรบ็อท ฝอยซ ])
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Oh no no no no no
(โอ โน โน โน โน โน)

[Robot voice]
([ โรบ็อท ฝอยซ ])
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)

[Robot voice]
([ โรบ็อท ฝอยซ ])
1/2/2003
(1/2/2003)

Check it
(เช็ค อิท)
It was like 6 of us
(อิท วอส ไลค ซิก อ็อฝ อัซ)
3 in the Benz, 3 in the truck
(ที อิน เดอะ เบนซฺ, ที อิน เดอะ ทรัค)
On 85 going to the pub
(ออน 85 โกอิ้ง ทู เดอะ พับ)
10 minutes later is when we pulled up I
(เทน มินยูท เลทเออะ อีส ฮเว็น วี พุล อัพ ไอ)
Parked the Benz, hit the alarm, glanced down at my rims
(พาค เดอะ เบนซฺ, ฮิท ดิ อะลาม , กลานซ เดาน แอ็ท มาย ริม)
Tucked in my pant leg in the tongue of my Timbs
(ทัค อิน มาย แพ็นท เล็ก อิน เดอะ ทัง อ็อฝ มาย ทิมสฺ)
Hand in my shirt til we feel the gin
(แฮ็นด อิน มาย เฌิท ทิล วี ฟีล เดอะ จิน)
Proceeded to walk in just then I saw this
(พโระซีด ทู วอค อิน จัซท เด็น นาย ซอ ดีซ)
‘nificent misses sippin’ on a glass of Cris’
(nificent มิซเซซ ซิบปิ่น ออน อะ กลัซ อ็อฝ คริซ)
With a couple of her friends giggling
(วิฑ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เฮอ ฟเร็นด gigglings)
I knew
(ไอ นยู)

U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
I don’t give a damn
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Even if ya got a man take my hand girl
(อีเฝ็น อิฟ ยา ก็อท ดา แม็น เทค มาย แฮ็นด เกิล)
U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
Girl I know you’ll understand
(เกิล ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)
If you just give me a dance, take a chance girl
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี อะ ดานซ , เทค เก ชานซ เกิล)

Said I know u got a few with you
(เซ็ด ดาย โน ยู ก็อท ดา ฟยู วิฑ ยู)
Don’t even trip I got my crew here too
(ด้อนท์ อีเฝ็น ทริพ ไอ ก็อท มาย ครู เฮียร ทู)
Can ya grill what ya wanna do
(แค็น ยา กริลล์ ฮว็อท ยา วอนนา ดู)
I really wanna chill with you
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา ชิล วิฑ ยู)
Tell your friends they can hop in the truck, we’ll take the Benz
(เท็ล ยุร ฟเร็นด เด แค็น ฮ็อพ อิน เดอะ ทรัค , เว็ล เทค เดอะ เบนซฺ)
But if we split up maybe we can hook up again
(บัท อิฟ วี ซพลิท อัพ เมบี วี แค็น ฮุค อัพ อะเกน)
You never know I guess that all depends
(ยู เนฝเออะ โน ไอ เก็ซ แดท ดอร์ ดิเพนด)
If I can get you from the flo’ {floor} to the do’ {door} of my 6-0-0
(อิฟ ฟาย แค็น เก็ท ยู ฟร็อม เดอะ โฟล {ฟโล } ทู เดอะ ดู {โด } อ็อฝ มาย ซิก 0 0)
You all ??? and ?????
(ยู ออล แอ็นด)
So finish that Mo’ {Moet}, get your coat, tell your girls come on let’s go cuz
(โซ ฟีนอิฌ แดท โม {โมสทฺ } , เก็ท ยุร โคท , เท็ล ยุร เกิล คัมมอน เล็ท โก คัซ)

U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
I don’t give a damn
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Even if ya got a man take my hand girl
(อีเฝ็น อิฟ ยา ก็อท ดา แม็น เทค มาย แฮ็นด เกิล)
U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
Girl I know you’ll understand
(เกิล ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)
If you just give me a dance, take a chance gir
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี อะ ดานซ , เทค เก ชานซ gir)

U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
I don’t give a damn
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Even if ya got a man take my hand girl
(อีเฝ็น อิฟ ยา ก็อท ดา แม็น เทค มาย แฮ็นด เกิล)
U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
Girl I know you’ll understand
(เกิล ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)
If you just give me a dance, take a chance gir
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี อะ ดานซ , เทค เก ชานซ gir)

[Robot voice]
([ โรบ็อท ฝอยซ ])
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)
1/2/2003
(1/2/2003)

U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
I don’t give a damn
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Even if ya got a man take my hand girl
(อีเฝ็น อิฟ ยา ก็อท ดา แม็น เทค มาย แฮ็นด เกิล)
U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
Girl I know you’ll understand
(เกิล ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)
If you just give me a dance, take a chance gir
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี อะ ดานซ , เทค เก ชานซ gir)

U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
I don’t give a damn
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Even if ya got a man take my hand girl
(อีเฝ็น อิฟ ยา ก็อท ดา แม็น เทค มาย แฮ็นด เกิล)
U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
Girl I know you’ll understand
(เกิล ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)
If you just give me a dance, take a chance gir
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี อะ ดานซ , เทค เก ชานซ gir)

U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
I don’t give a damn
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Even if ya got a man take my hand girl
(อีเฝ็น อิฟ ยา ก็อท ดา แม็น เทค มาย แฮ็นด เกิล)
U are the one
(ยู อาร์ ดิ วัน)
Girl I know you’ll understand
(เกิล ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)
If you just give me a dance, take a chance gir
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี อะ ดานซ , เทค เก ชานซ gir)

[Robot voice]
([ โรบ็อท ฝอยซ ])
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Oh no no
(โอ โน โน)
U got it, U got it
(ยู ก็อท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ)

[Robot voice]
([ โรบ็อท ฝอยซ ])
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)
U-S-H-E-R
(ยู เอส เฮส อี อาร์)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Yeah, uh, uh, uh
(เย่ , อา , อา , อา)

[Robot voice]
([ โรบ็อท ฝอยซ ])
1/2/2003
(1/2/2003)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love Is Your Love คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น