เนื้อเพลง Make Me Wanna Die คำอ่านไทย The Pretty Reckless

la la lla la la la la
( ลา ลา lla ลา ลา ลา ลา)
la la
(ลา ลา)
la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
la la lla la la la la
(ลา ลา lla ลา ลา ลา ลา)
la la
(ลา ลา)
la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
You say you’ve seen too many things,
(ยู เซ ยู๊ฟ ซีน ทู เมนอิ ธิง ,)
that turn out to be too good to be true.
(แดท เทิน เอ้า ทู บี ทู เกิด ทู บี ทรู)
Against your better judgment, opened up your heart,
(อะเกนซท ยุร เบทเทอะ จัจเม็นท , โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท ,)
’til you found the joke was on you.
(ทิล ยู เฟานด เดอะ โจค วอส ออน ยู)
Looking out on the rest of our lives,
(ลุคอิง เอ้า ออน เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ,)
If we’re gonna be together or apart
(อิฟ เวีย กอนนะ บี ทุเกฑเออะ ออ อะพาท)
About the only way I know how to come,
(อะเบาท ดิ โอ๊นลี่ เว ไอ โน เฮา ทู คัม ,)
is right straight from my heart.
(อีส ไรท ซทเรท ฟร็อม มาย ฮาท)
I want you now,
(ไอ ว็อนท ยู เนา ,)
I’ll show you how
(อิล โฌ ยู เฮา)
I can be the man you need me to be
(ไอ แค็น บี เดอะ แม็น ยู นีด มี ทู บี)
I’ve been around,
(แอฝ บีน อะเรานด ,)
but now I’ve found
(บัท เนา แอฝ เฟานด)
that you’re the only one for me.
(แดท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี)
Say you’ll never fall again
(เซ โยว เนฝเออะ ฟอล อะเกน)
You won’t subject yourself to such pain
(ยู ว็อนท ซับเจคท ยุรเซลฟ ทู ซัช เพน)
If you give me half a chance I will
(อิฟ ยู กิฝ มี ฮาล์ฟ อะ ชานซ ไอ วิล)
Never leave you standing out in the rain
(เนฝเออะ ลีฝ ยู ซแทนดิง เอ้า อิน เดอะ เรน)
But if you think that I could look you in your face and lie right
(บัท อิฟ ยู ธิงค แดท ไอ เคิด ลุค ยู อิน ยุร เฟซ แอ็นด ไล ไรท)
through my teeth
(ธรู มาย ทีท)
then turn around and walk away
(เด็น เทิน อะเรานด แอ็นด วอค อะเว)
Cross my heart, girl I care for you and when I look into your eyes i
(คร็อซ มาย ฮาท , เกิล ไอ แค ฟอ ยู แอ็นด ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ ซาย)
must say…
(มัซท เซ)
I need you now
(ไอ นีด ยู เนา)
I’ll show you how
(อิล โฌ ยู เฮา)
I can be the man you need me to be
(ไอ แค็น บี เดอะ แม็น ยู นีด มี ทู บี)
I’ve been around
(แอฝ บีน อะเรานด)
but now I’ve found
(บัท เนา แอฝ เฟานด)
that you’re the only one for me
(แดท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี)
I need you so
(ไอ นีด ยู โซ)
I can’t let go
(ไอ แค็นท เล็ท โก)
Gonna be all that I can be
(กอนนะ บี ออล แดท ไอ แค็น บี)
I want you still
(ไอ ว็อนท ยู ซทิล)
I always will
(ไอ ออลเว วิล)
cause you’re the only one for me
(คอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี)
la la lla la la la la
(ลา ลา lla ลา ลา ลา ลา)
la la
(ลา ลา)
la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
la la lla la la la la
(ลา ลา lla ลา ลา ลา ลา)
la la
(ลา ลา)
la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
I want you now
(ไอ ว็อนท ยู เนา)
I’ll show you how
(อิล โฌ ยู เฮา)
I can be the man you need me to be
(ไอ แค็น บี เดอะ แม็น ยู นีด มี ทู บี)
I’ve been around
(แอฝ บีน อะเรานด)
but now I’ve found
(บัท เนา แอฝ เฟานด)
that you’re the only one for me
(แดท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี)
I need you so
(ไอ นีด ยู โซ)
I can’t let go
(ไอ แค็นท เล็ท โก)
Gonna be all that I can be
(กอนนะ บี ออล แดท ไอ แค็น บี)
I want you still
(ไอ ว็อนท ยู ซทิล)
I always will
(ไอ ออลเว วิล)
cause you’re the only one for me
(คอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Me Wanna Die คำอ่านไทย The Pretty Reckless

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น