เนื้อเพลง Sing คำอ่านไทย The Carpenters

Take me I’m alive
( เทค มี แอม อะไลฝ)
Never was a girl with a wicked mind
(เนฝเออะ วอส ซา เกิล วิฑ อะ วิค ไมนด)
But everything looks better when sun goes down
(บัท เอ๊วี่ติง ลุค เบทเทอะ ฮเว็น ซัน โกซ เดาน)

[bridge + chorus]
([ บริจ + โครัซ ])
I had everything
(ไอ แฮ็ด เอ๊วี่ติง)
Opportunities for eternity
(ออปโพทูนีดิสฺ ฟอ อิเทอนิทิ)
And I could belong to the night
(แอ็นด ดาย เคิด บิลอง ทู เดอะ ไนท)
Eyes you eyes, your eyes
(ไอ ยู ไอ , ยุร ไอ)
I can see in your eyes
(ไอ แค็น ซี อิน ยุร ไอ)
Your eyes
(ยุร ไอ)
You make me wanna die
(ยู เมค มี วอนนา ได)
I’ll never be good enough
(อิล เนฝเออะ บี เกิด อินัฟ)
You make me wanna die
(ยู เมค มี วอนนา ได)
And everything you love will burn up in the light
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ลัฝ วิล เบิน อัพ อิน เดอะ ไลท)
Every time I look inside your eyes
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อีนไซด ยุร ไอ)
Make me wanna die
(เมค มี วอนนา ได)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Taste me, drink my soul
(เทซท มี , ดริงค มาย โซล)
Show me all the things that I shouldn’t know
(โฌ มี ออล เดอะ ธิง แดท ไอ ชูดดึ่น โน)
And there’s a new moon on the rise
(แอ็นด แดร์ ซา นยู มูน ออน เดอะ ไรส)
[Bridge + chorus]
([ บริจ + โครัซ ])

I had everything
(ไอ แฮ็ด เอ๊วี่ติง)
Opportunities for eternity
(ออปโพทูนีดิสฺ ฟอ อิเทอนิทิ)
And I couldn’t long to the night
(แอ็นด ดาย คูดซึ่น ล็อง ทู เดอะ ไนท)
Eyes your eyes, your eyes
(ไอ ยุร ไอ , ยุร ไอ)
I can see in your eyes
(ไอ แค็น ซี อิน ยุร ไอ)
Your eyes everything in your eyes, your eyes
(ยุร ไอ เอ๊วี่ติง อิน ยุร ไอ , ยุร ไอ)
You make me wanna die
(ยู เมค มี วอนนา ได)
I’ll never be good enough
(อิล เนฝเออะ บี เกิด อินัฟ)
You make me wanna die
(ยู เมค มี วอนนา ได)
And everything you love will burn up in the light
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ลัฝ วิล เบิน อัพ อิน เดอะ ไลท)
Every time I look inside your eyes [burning in the light]
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อีนไซด ยุร ไอ [ เบรินนิง อิน เดอะ ไลท ])
Make me wanna die
(เมค มี วอนนา ได)
I’ll die for you my love, my love
(อิล ได ฟอ ยู มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
I’ll lie for you my love, my love [make me wanna die]
(อิล ไล ฟอ ยู มาย ลัฝ , มาย ลัฝ [ เมค มี วอนนา ได ])
I’ll steal for you, my love, my love [make me wanna die]
(อิล ซทีล ฟอ ยู , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ [ เมค มี วอนนา ได ])
I’ll die for you my love, my love
(อิล ได ฟอ ยู มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
We’ll burn up in the light
(เว็ล เบิน อัพ อิน เดอะ ไลท)

[chorus]
([ โครัซ ])
Every time I look inside your eyes
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อีนไซด ยุร ไอ)
I’m burning in the light
(แอม เบรินนิง อิน เดอะ ไลท)
Every time I look inside your eyes
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อีนไซด ยุร ไอ)
I’m burning in the light
(แอม เบรินนิง อิน เดอะ ไลท)
Every time I look inside your eyes
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อีนไซด ยุร ไอ)
Make me wanna die
(เมค มี วอนนา ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sing คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น