เนื้อเพลง Roulette คำอ่านไทย System of A Down

To dream the impossible dream
( ทู ดรีม ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
To fight the unbeatable foe
(ทู ไฟท ดิ unbeatable โฟ)
To bear the unbearable sorrow
(ทู แบ ดิ unbearable ซอโร)
To run where the brave dare not go
(ทู รัน ฮแว เดอะ บเรฝ แด น็อท โก)

To write the unwritable wrong
(ทู ไรท ดิ unwritable ร็อง)
To love, pure and chaste from afar
(ทู ลัฝ , พยูร แอ็นด เชซท ฟร็อม อะฟา)
To try when your arms are too weary
(ทู ทไร ฮเว็น ยุร อาม แซร์ ทู เวียริ)
The reach the unreachable star
(เดอะ รีช ดิ unreachable ซทา)

This is my quest, to follow that star
(ดีซ ซิส มาย คเว็ซท , ทู ฟอลโล แดท ซทา)
No matter how hopeless,
(โน แมทเทอะ เฮา โฮพเล็ซ ,)
No matter how far
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา)
To fight for the right
(ทู ไฟท ฟอ เดอะ ไรท)
Whithout question or pause
(Whithout คเวซชัน ออ พอส)
To be willing to march into hell
(ทู บี วีลลิง ทู มาช อีนทุ เฮ็ล)
For a heavenly cause
(ฟอ รา เฮฝเอ็นลิ คอส)

And I know if I’ll only be true
(แอ็นด ดาย โน อิฟ อิล โอ๊นลี่ บี ทรู)
To this glorious quest
(ทู ดีซ กโลเรียซ คเว็ซท)
That my heart will be peaceful and calm
(แดท มาย ฮาท วิล บี พีซฟุล แอ็นด คาม)
When I’m laid to my rest
(ฮเว็น แอม เลด ทู มาย เร็ซท)

And the world would be better for this
(แอ็นด เดอะ เวิลด เวิด บี เบทเทอะ ฟอ ดีซ)
That one man scorned and covered with scars
(แดท วัน แม็น ซคอน แอ็นด คัฝเออะ วิฑ ซคา)
Still strove with his last ounce of courage
(ซทิล ซทโรฝ วิฑ ฮิส ลาซท อันซ อ็อฝ เคอริจ)
To reach the unreachable star
(ทู รีช ดิ unreachable ซทา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roulette คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น