เนื้อเพลง Fool คำอ่านไทย Shakira

Can this be true, tell me can this be real
( แค็น ดีซ บี ทรู , เท็ล มี แค็น ดีซ บี ริแอ็ล)
How can I put into words what I feel
(เฮา แค็น นาย พัท อีนทุ เวิด ฮว็อท ไอ ฟีล)
My life was complete, I thought I was whole
(มาย ไลฟ วอส ค็อมพลีท , ไอ ธอท ไอ วอส โฮล)
Why do I feel like I’m losing control
(ฮไว ดู ไอ ฟีล ไลค แอม โรซิง ค็อนทโรล)

* I never thought that love could feel like this
(* ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ลัฝ เคิด ฟีล ไลค ดีซ)
Then you changed my world with just one kiss
(เด็น ยู เชนจ มาย เวิลด วิฑ จัซท วัน คิซ)
How can it be that right here with me
(เฮา แค็น หนิด บี แดท ไรท เฮียร วิฑ มี)
There’s an angel, it’s a miracle
(แดร์ แอน เอนเจล , อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล)

** Your love is like a river
(** ยุร ลัฝ อีส ไลค เก รีฝเออะ)
Peaceful and deep
(พีซฟุล แอ็นด ดีพ)
Your soul is like a secret that I never could keep
(ยุร โซล อีส ไลค เก ซีคเร็ท แดท ไอ เนฝเออะ เคิด คีพ)
When I look into your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
I know that it’s true
(ไอ โน แดท อิทซ ทรู)
God must have spent a little more time on you
(ก็อด มัซท แฮ็ฝ ซเพ็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ออน ยู)

Oh a little more time, yes he did baby
(โอ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม , เย็ซ ฮี ดิด เบบิ)

In all of creation, all things great and small
(อิน ออล อ็อฝ คริเอฌัน , ออล ธิง กเรท แอ็นด ซมอล)
You are the one that surpasses them all
(ยู อาร์ ดิ วัน แดท surpasses เฑ็ม ออล)
More precious than and diamond or pearl
(โม พเรฌอัซ แฑ็น แอ็นด ไดมันด ออ เพิล)
They broke the mold when you came in this world
(เด บโรค เดอะ โมลด ฮเว็น ยู เคม อิน ดีซ เวิลด)

And I’m trying hard to figure out
(แอ็นด แอม ทไรอิง ฮาด ทู ฟีกยุร เอ้า)
Just how I ever did without
(จัซท เฮา ไอ เอฝเออะ ดิด วิเฑาท)
The warmth of your smile, the heart of a child
(เดอะ วอมธ อ็อฝ ยุร ซไมล , เดอะ ฮาท อ็อฝ อะ ไชล)
That’s deep inside and leaves me purified
(แด๊ท ดีพ อีนไซด แอ็นด ลีฝ มี พยูริไฟ)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

On you…
(ออน ยู)
Yes he did baby
(เย็ซ ฮี ดิด เบบิ)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

On you…
(ออน ยู)
God must have spent a little more time on you
(ก็อด มัซท แฮ็ฝ ซเพ็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ออน ยู)
A little more time on you, oh
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ออน ยู , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fool คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น