เนื้อเพลง Get Mine, Get Yours คำอ่านไทย Christina Aguilera

you almost always pick the best times
( ยู ออลโมซท ออลเว พิค เดอะ เบ็ซท ไทม)
to drop the worst lines
(ทู ดร็อพ เดอะ เวิซท ไลน)
you almost made me cry again this time
(ยู ออลโมซท เมด มี คไร อะเกน ดีซ ไทม)
another false alarm
(แอะนัธเออะ ฟอลซ อะลาม)
red flashing lights
(เร็ด แฟ๊ดชิง ไลท)
well this time I’m not going to watch myself die
(เว็ล ดีซ ไทม แอม น็อท โกอิ้ง ทู ว็อช ไมเซลฟ ได)
I think I made it a game to play your game
(ไอ ธิงค ไอ เมด อิท ดา เกม ทู พเล ยุร เกม)
and let myself cry
(แอ็นด เล็ท ไมเซลฟ คไร)
I buried myself aive on the inside
(ไอ เบริ ไมเซลฟ aive ออน ดิ อีนไซด)
so I could shut you out
(โซ ไอ เคิด ฌัท ยู เอ้า)
and let you go away for a long time
(แอ็นด เล็ท ยู โก อะเว ฟอ รา ล็อง ไทม)

I guess it’s ok I puked the day away
(ไอ เก็ซ อิทซ โอเค ไอ พิวคฺ เดอะ เด อะเว)
I guess it’s better you trapped yourself in your own way
(ไอ เก็ซ อิทซ เบทเทอะ ยู แทร๊พ ยุรเซลฟ อิน ยุร โอน เว)
and if you want me back
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท มี แบ็ค)
you’re gonna have to ask
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู อาซค)
nicer than that
(นายเซอร์ แฑ็น แดท)

I think the chain broke away
(ไอ ธิงค เดอะ เชน บโรค อะเว)
and I felt it the day that I had my own time
(แอ็นด ดาย เฟ็ลท ดิธ เดอะ เด แดท ไอ แฮ็ด มาย โอน ไทม)
I took advantage of myself and felt fine
(ไอ ทุค แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ ไมเซลฟ แอ็นด เฟ็ลท ไฟน)
but it was worth the night
(บัท ดิธ วอส เวิธ เดอะ ไนท)
I caught an early flight and I made it home
(ไอ คอท แอน เออลิ ฟไลท แอ็นด ดาย เมด อิท โฮม)

with my foot on your neck
(วิฑ มาย ฟุท ออน ยุร เน็ค)
I finally have you
(ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ฝ ยู)
right where I want you
(ไรท ฮแว ไอ ว็อนท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Mine, Get Yours คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น