เนื้อเพลง Another Day in Paradise คำอ่านไทย Copeland

Baby you pretend that things ain’t what they seem
( เบบิ ยู พริเทนด แดท ธิง เอน ฮว็อท เด ซีม)
All this tension telling me just exactly what we should be
(ออล ดีซ เทนฌัน เทลลิง มี จัซท เอ็กแสคทลิ ฮว็อท วี เชิด บี)
Now I don’t mind us being some kind of casual thing
(เนา ไอ ด้อนท์ ไมนด อัซ บีอิง ซัม ไคนด อ็อฝ แคฉอวล ธิง)
Listen, all I wanna do right now is have your contact on me
(ลิ๊สซึ่น , ออล ไอ วอนนา ดู ไรท เนา อีส แฮ็ฝ ยุร คอนแท็คท ออน มี)

Can you put your hands my waistline
(แค็น ยู พัท ยุร แฮ็นด มาย เว๊สไลน์)
Want your skin up against mine
(ว็อนท ยุร ซคิน อัพ อะเกนซท ไมน)
Move my hips to the baseline
(มูฝ มาย ฮิพ ทู เดอะ baseline)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)
Hang a please don’t disturb sign
(แฮ็ง อะ พลีส ด้อนท์ ดิซเทิบ ไซน)
Put my back into a slow grind
(พัท มาย แบ็ค อีนทุ อะ ซโล ไกรนด)
Sending chills up and down my spine
(เซนดิ้ง ชิล อัพ แอ็นด เดาน มาย ซไพน)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)

If you see me with a man
(อิฟ ยู ซี มี วิฑ อะ แม็น)
Understand that you can’t question me
(อันเดิซแทนด แดท ยู แค็นท คเวซชัน มี)
The feelings that you call, it ain’t my fault
(เดอะ ฟีลอิง แดท ยู คอล , อิท เอน มาย ฟอลท)
It can’t help your jealousy
(อิท แค็นท เฮ็ลพ ยุร เจลอะซิ)
If you can handle the fact that
(อิฟ ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล เดอะ แฟ็คท แดท)
What we have has got to be commitment free
(ฮว็อท วี แฮ็ฝ แฮ็ส ก็อท ทู บี ค็อมมีทเม็นท ฟรี)
Then we can keep this undercover lovin’ comin’, hittin’
(เด็น วี แค็น คีพ ดีซ อันเดอะคัฝเออะ ลัฝวิน คัมอิน , ฮิทดิน)
Underneath the sheets
(อันเดอะนีธ เดอะ ฌีท)

Can you put your hands my waistline
(แค็น ยู พัท ยุร แฮ็นด มาย เว๊สไลน์)
Want your skin up against mine
(ว็อนท ยุร ซคิน อัพ อะเกนซท ไมน)
Move my hips to the baseline
(มูฝ มาย ฮิพ ทู เดอะ baseline)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)
Hang a please don’t disturb sign
(แฮ็ง อะ พลีส ด้อนท์ ดิซเทิบ ไซน)
Put my back into a slow grind
(พัท มาย แบ็ค อีนทุ อะ ซโล ไกรนด)
Sending chills up and down my spine
(เซนดิ้ง ชิล อัพ แอ็นด เดาน มาย ซไพน)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)

Now listen
(เนา ลิ๊สซึ่น)
So, come on and freak my body
(โซ , คัมมอน แอ็นด ฟรีค มาย บอดอิ)
We can get nasty, naughty
(วี แค็น เก็ท นาซทิ , นอทิ)
All night a private party
(ออล ไนท ดา พไรฝิท พาทิ)
Gotta hit that spot just right
(กอททะ ฮิท แดท สพอท จัซท ไรท)
Work me like a 9 to 5
(เวิค มี ไลค เก นาย ทู ไฟท์)
It ain’t about the kissin’ and huggin’
(อิท เอน อะเบาท เดอะ คิซซิน แอ็นด ฮัคกิน)
Cause this is a physical lovin’
(คอส ดีซ ซิส ซา ฟีสอิแค็ล ลัฝวิน)
Straight sweatin’, our bodies are rubbin’
(ซทเรท สเวเดน , เอ๊า บอดีสฺแซร์ รับบิน)
Gotta hit that spot just right
(กอททะ ฮิท แดท สพอท จัซท ไรท)
Work me like a 9 to 5
(เวิค มี ไลค เก นาย ทู ไฟท์)

We have a physical thing
(วี แฮ็ฝ อะ ฟีสอิแค็ล ธิง)
We’ll make love, but don’t fall in love
(เว็ล เมค ลัฝ , บัท ด้อนท์ ฟอล อิน ลัฝ)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)
You spend time
(ยู ซเพ็นด ไทม)
Just enough so you get yours, and I get mine
(จัซท อินัฟ โซ ยู เก็ท ยุร , แอ็นด ดาย เก็ท ไมน)
No strings attached
(โน ซทริง แอ็ทแทช)
I want your body, not your heart
(ไอ ว็อนท ยุร บอดอิ , น็อท ยุร ฮาท)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)

Can you put your hands my waistline
(แค็น ยู พัท ยุร แฮ็นด มาย เว๊สไลน์)
Want your skin up against mine
(ว็อนท ยุร ซคิน อัพ อะเกนซท ไมน)
Move my hips to the baseline
(มูฝ มาย ฮิพ ทู เดอะ baseline)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)
Hang a please don’t disturb sign
(แฮ็ง อะ พลีส ด้อนท์ ดิซเทิบ ไซน)
Put my back into a slow grind
(พัท มาย แบ็ค อีนทุ อะ ซโล ไกรนด)
Sending chills up and down my spine
(เซนดิ้ง ชิล อัพ แอ็นด เดาน มาย ซไพน)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)

Put your hands my waistline
(พัท ยุร แฮ็นด มาย เว๊สไลน์)
Want your skin up against mine
(ว็อนท ยุร ซคิน อัพ อะเกนซท ไมน)
Move my hips to the baseline
(มูฝ มาย ฮิพ ทู เดอะ baseline)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)
Hang a please don’t disturb sign
(แฮ็ง อะ พลีส ด้อนท์ ดิซเทิบ ไซน)
Put my back into a slow grind
(พัท มาย แบ็ค อีนทุ อะ ซโล ไกรนด)
Sending chills up and down my spine
(เซนดิ้ง ชิล อัพ แอ็นด เดาน มาย ซไพน)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)

Come here
(คัม เฮียร)
Don’t be shy
(ด้อนท์ บี ไฌ)
I won’t bite
(ไอ ว็อนท ไบท)
Let me get mine, you get yours
(เล็ท มี เก็ท ไมน , ยู เก็ท ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day in Paradise คำอ่านไทย Copeland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น