เนื้อเพลง Long Legged Guitar Pickin’ Man คำอ่านไทย Johnny Cash

originally by Phil Collins
( ออริจิเนลี่ ไบ ฟิล โคลลินสฺ)

She calls out to the man on the street,”Sir, can you help me?
(ชี คอล เอ้า ทู เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท ,”เซอ , แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
It’s cold and I’ve nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?”
(อิทซ โคลด แอ็นด แอฝ โนแวร์ ทู ซลีพ อีส แดร์ ซัมแวร์ ยู แค็น เท็ล มี “)
He walks on, doesn’t look back, he pretends he can’t hear her.
(ฮี วอค ออน , ดัสอินท ลุค แบ็ค , ฮี พริเทนด ฮี แค็นท เฮีย เฮอ)
He starts to whistle as he crosses the street, seems embarassed to be there.
(ฮี ซทาท ทู วิสเทิ่ล แอ็ส ฮี ครอสเซซ เดอะ ซทรีท , ซีม อิมเบราอัส ทู บี แดร์)

Oh, think twice, it’s just another day for you and me in paradise.
(โอ , ธิงค ทไวซ , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Oh, think twice, it’s just another day for you, you and me in paradise.
(โอ , ธิงค ทไวซ , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู , ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)

She calls out to the man on the street, he can tell she’s been crying.
(ชี คอล เอ้า ทู เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท , ฮี แค็น เท็ล ชี บีน คไรอิง)
She’s got blisters on the soles of her feet, she can’t walk, but she’s trying. [trying]
(ชี ก็อท บลีซเทอะ ออน เดอะ โซล อ็อฝ เฮอ ฟีท , ชี แค็นท วอค , บัท ชี ทไรอิง [ ทไรอิง ])

Oh, think twice, it’s just another day for you and me in paradise.
(โอ , ธิงค ทไวซ , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Oh, [oh] think twice, [oh] it’s just another day for you, you and me in paradise.
(โอ , [ โอ ] ธิงค ทไวซ , [ โอ ] อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู , ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)

Oh Lord, is there nothing more anyone can do?
(โอ ลอด , อีส แดร์ นัธอิง โม เอนอิวัน แค็น ดู)
Oh oh Lord, there must be something you can say..
(โอ โอ ลอด , แดร์ มัซท บี ซัมติง ยู แค็น เซ)

You can tell from the lines on her face, you can see that she’s been there.
(ยู แค็น เท็ล ฟร็อม เดอะ ไลน ออน เฮอ เฟซ , ยู แค็น ซี แดท ชี บีน แดร์)
Probably been moved on from everyplace, cause she didn’t fit in there.
(พรอบอับลิ บีน มูฝ ออน ฟร็อม everyplace , คอส ชี ดิ๊นอิน ฟิท อิน แดร์)

Oh, think twice, it’s just another day for you and me in paradise.
(โอ , ธิงค ทไวซ , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Oh, [oh] think twice, [oh] it’s just another day for you, you and me in paradise.
(โอ , [ โอ ] ธิงค ทไวซ , [ โอ ] อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู , ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Just think about it, ohh…..
(จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ , โอ้)

It’s just another day for you and me in paradise
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
It’s just another day for you and me ohh….
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Legged Guitar Pickin’ Man คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น