เนื้อเพลง Tiny Dancer คำอ่านไทย Elton John

Can’t ever get it right
( แค็นท เอฝเออะ เก็ท ดิธ ไรท)
No matter how hard I try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)
And I’ve tried
(แอ็นด แอฝ ทไร)
When I put up a good fight
(ฮเว็น นาย พัท อัพ อะ เกิด ไฟท)
But your words cut like knives
(บัท ยุร เวิด คัท ไลค ไนฝส)
And I’m tired
(แอ็นด แอม ไทร)

As you break my heart again this time
(แอ็ส ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน ดีซ ไทม)

Tell me I’m a screwed up mess
(เท็ล มี แอม มา ซครู อัพ เมซ)
That I never listen, listen
(แดท ไอ เนฝเออะ ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)
Tell me you don’t want my kiss
(เท็ล มี ยู ด้อนท์ ว็อนท มาย คิซ)
That you’re needing distance, distance
(แดท ยัวร์ นี๊ดดิงดีซแท็นซ , ดีซแท็นซ)

Tell me everything but don’t you say
(เท็ล มี เอ๊วี่ติง บัท ด้อนท์ ยู เซ)
It’s what you’re missing, baby
(อิทซ ฮว็อท ยัวร์ มีซซิง , เบบิ)
If he’s the reason that you’re leaving me tonight
(อิฟ อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท ยัวร์ ลีฝอิงส มี ทุไนท)
Spare me what you think and
(ซแพ มี ฮว็อท ยู ธิงค แอ็นด)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)

Well, you’re the charming type
(เว็ล , ยัวร์ เดอะ ชามิง ไทพ)
That little twinkle in your eye
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทวิ๊งเคิ่ล อิน ยุร ไอ)
Gets me every time
(เก็ท มี เอฝริ ไทม)
And well there must have been a time
(แอ็นด เว็ล แดร์ มัซท แฮ็ฝ บีน อะ ไทม)
I was a reason for that smile
(ไอ วอส ซา รี๊ซั่น ฟอ แดท ซไมล)

So keep in mind
(โซ คีพ อิน ไมนด)
As you take whats left of you and I
(แอ็ส ยู เทค ฮว็อท เล็ฟท อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)

Tell me I’m a screwed up mess
(เท็ล มี แอม มา ซครู อัพ เมซ)
That I never listen, listen
(แดท ไอ เนฝเออะ ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)
Tell me you don’t want my kiss
(เท็ล มี ยู ด้อนท์ ว็อนท มาย คิซ)
That you’re needing distance, distance
(แดท ยัวร์ นี๊ดดิงดีซแท็นซ , ดีซแท็นซ)

Tell me everything but don’t you say
(เท็ล มี เอ๊วี่ติง บัท ด้อนท์ ยู เซ)
It’s what you’re missing, baby
(อิทซ ฮว็อท ยัวร์ มีซซิง , เบบิ)
If he’s the reason that you’re leaving me tonight
(อิฟ อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท ยัวร์ ลีฝอิงส มี ทุไนท)
Spare me what you think and
(ซแพ มี ฮว็อท ยู ธิงค แอ็นด)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)

Tell me I’m a screwed up mess
(เท็ล มี แอม มา ซครู อัพ เมซ)
That I never listen, listen
(แดท ไอ เนฝเออะ ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)

Tell me you don’t want my kiss
(เท็ล มี ยู ด้อนท์ ว็อนท มาย คิซ)
That you’re needing distance, distance
(แดท ยัวร์ นี๊ดดิงดีซแท็นซ , ดีซแท็นซ)

Tell me everything but don’t you say
(เท็ล มี เอ๊วี่ติง บัท ด้อนท์ ยู เซ)
It’s what you’re missing, baby
(อิทซ ฮว็อท ยัวร์ มีซซิง , เบบิ)
If he’s the reason that you’re leaving me tonight
(อิฟ อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท ยัวร์ ลีฝอิงส มี ทุไนท)
Spare me what you think and
(ซแพ มี ฮว็อท ยู ธิงค แอ็นด)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)
Tell me a lie
(เท็ล มี อะ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tiny Dancer คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น