เนื้อเพลง Somewhere over The Rainbow คำอ่านไทย Eva Cassidy

By michael mcdonald
( ไบ ไมเล mcdonald)

I met a man standing on the street today
(ไอ เม็ท ดา แม็น ซแทนดิง ออน เดอะ ซทรีท ทุเด)
Through his eyes, the world looked so grim
(ธรู ฮิส ไอ , เดอะ เวิลด ลุค โซ กริม)
As if we all don’t know just what it’s like
(แอ็ส อิฟ วี ออล ด้อนท์ โน จัซท ฮว็อท อิทซ ไลค)
When the rain falls down and the lightning strikes
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล เดาน แอ็นด เดอะ ไลทนิง ซทไรค)

But then girl, I’ve been runnin’ most of my life
(บัท เด็น เกิล , แอฝ บีน รูนนิน โมซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
And I’ve been around long enough to learn
(แอ็นด แอฝ บีน อะเรานด ล็อง อินัฟ ทู เลิน)
That one man’s blue sky is another man’s rain
(แดท วัน แม็น บลู ซไค อีส แอะนัธเออะ แม็น เรน)
And no matter what is in it for me, I only know for him
(แอ็นด โน แมทเทอะ ฮว็อท อีส ซิน หนิด ฟอ มี , ไอ โอ๊นลี่ โน ฟอ ฮิม)

Chorus:
(โครัซ :)

These are bad times
(ฑิส อาร์ แบ็ด ไทม)
These are real bad times
(ฑิส อาร์ ริแอ็ล แบ็ด ไทม)
These are sad times
(ฑิส อาร์ แซ็ด ไทม)
These are bad times
(ฑิส อาร์ แบ็ด ไทม)

I know we each bear the brunt of our lies
(ไอ โน วี อีช แบ เดอะ บรันท อ็อฝ เอ๊า ไล)
But not until the spirit sinks so low
(บัท น็อท อันทีล เดอะ ซพีริท ซิงค โซ โล)
Does a man start to feel all alone
(โด ซา แม็น ซทาท ทู ฟีล ออล อะโลน)
And when he turns his back on trust
(แอ็นด ฮเว็น ฮี เทิน ฮิส แบ็ค ออน ทรัซท)
Then they’ve only just begun
(เด็น เดวฟ โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)

Chorus:
(โครัซ :)

Oh, I can see there ain’t much good left to save
(โอ , ไอ แค็น ซี แดร์ เอน มัช เกิด เล็ฟท ทู เซฝ)

If all we have, we let time erase
(อิฟ ออล วี แฮ็ฝ , วี เล็ท ไทม อิเรซ)
But I can still make the blues fade away
(บัท ไอ แค็น ซทิล เมค เดอะ บลู เฝด อะเว)
Till all I see is your sweet face
(ทิล ออล ไอ ซี อีส ยุร สวี้ท เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somewhere over The Rainbow คำอ่านไทย Eva Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น