เนื้อเพลง Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! คำอ่านไทย The Beatles

Got mashed potatoes
( ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
T-Bone
(ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
No T-Bone
(โน ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Got mashed potatoes
(ก็อท แม็ฌ โพรเทโดสฺ)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)
Ain’t got no T-Bone
(เอน ก็อท โน ที บอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น