เนื้อเพลง Made Of Steel คำอ่านไทย Our Lady Peace

Never know how much I love you
( เนฝเออะ โน เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Never know how much I care
(เนฝเออะ โน เฮา มัช ไอ แค)
When you put your arms around me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี)
I get a fever that’s so hard to bear
(ไอ เก็ท ดา ฟีเฝอะ แด๊ท โซ ฮาด ทู แบ)

You give me fever when you kiss me
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ มี)
Fever when you hold me tight
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever in the morning
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง)
Fever all through the night.
(ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)

Ev’rybody’s got the fever
(เอฝวีบอดี้ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ)
that is something you all know
(แดท อีส ซัมติง ยู ออล โน)
Fever isn’t such a new thing
(ฟีเฝอะ อีสซึ่น ซัช อะ นยู ธิง)
Fever started long ago
(ฟีเฝอะ ซทาท ล็อง อะโก)

Sun lights up the daytime
(ซัน ไลท อัพ เดอะ เดย์ไทม์)
Moon lights up the night
(มูน ไลท อัพ เดอะ ไนท)
I light up when you call my name
(ไอ ไลท อัพ ฮเว็น ยู คอล มาย เนม)
And you know I’m gonna treat you right
(แอ็นด ยู โน แอม กอนนะ ทรีท ยู ไรท)

You give me fever when you kiss me
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ มี)
Fever when you hold me tight
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever in the morning
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง)
Fever all through the night
(ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)

Romeo loved Juliet
(โรมีโอลัฝ จูรีเอด)
Juliet she felt the same
(จูรีเอด ชี เฟ็ลท เดอะ เซม)
When he put his arms around her
(ฮเว็น ฮี พัท ฮิส อาม อะเรานด เฮอ)
He said ‘Julie, baby, you’re my flame
(ฮี เซ็ด จูรี , เบบิ , ยัวร์ มาย ฟเลม)
Thou giv-est fever when we kisseth
(เฑา กีฝ est ฟีเฝอะ ฮเว็น วี kisseth)
Fever with the flaming youth
(ฟีเฝอะ วิฑ เดอะ ฟเลมอิง ยูธ)
Fever I’m afire
(ฟีเฝอะ แอม อะไฟร)
Fever yea I burn for sooth’
(ฟีเฝอะ เย ไอ เบิน ฟอ ซูธ)

Captain Smith and Pocahantas
(แคพทิน ซมิธ แอ็นด Pocahantas)
Had a very mad affair
(แฮ็ด อะ เฝริ แม็ด แอ็ฟแฟ)
When her daddy tried to kill him
(ฮเว็น เฮอ แดดดิ ทไร ทู คิล ฮิม)
She said ‘Daddy, o, don’t you dare
(ชี เซ็ด แดดดิ , โอ , ด้อนท์ ยู แด)
He gives me fever with his kisses
(ฮี กิฝ มี ฟีเฝอะ วิฑ ฮิส คีสเซซ)
Fever when he holds me tight
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ฮี โฮลด มี ไทท)
Fever, I’m his misses,
(ฟีเฝอะ , แอม ฮิส มิซเซซ ,)
Oh daddy, won’t you treat him right’
(โอ แดดดิ , ว็อนท ยู ทรีท ฮิม ไรท)

Now you’ve listened to my story
(เนา ยู๊ฟ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ซโทริ)
Here’s the point that I have made
(เฮียร เดอะ พอยนท แดท ไอ แฮ็ฝ เมด)
Cats were born to give chicks fever
(แค็ท เวอ บอน ทู กิฝ ชิค ฟีเฝอะ)
Be it Fahrenheit or centigrade
(บี อิท ฟาเรนไฮ ออ เซนทิกเรด)
They give you fever when you kiss them
(เด กิฝ ยู ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ เฑ็ม)
Fever if you live and learn
(ฟีเฝอะ อิฟ ยู ไลฝ แอ็นด เลิน)
Fever till you sizzle
(ฟีเฝอะ ทิล ยู ซิซเซล)
What a lovely way to burn
(ฮว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn
(ฮว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn
(ฮว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Made Of Steel คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น