เนื้อเพลง Fight for This Love คำอ่านไทย Cheryl Cole

Too much of anything can make you sick
( ทู มัช อ็อฝ เอนอิธิง แค็น เมค ยู ซิค)
Even the good can be a curse
(อีเฝ็น เดอะ เกิด แค็น บี อะ เคิซ)
Makes it hard to know which road to go down
(เมค ซิท ฮาด ทู โน ฮวิช โรด ทู โก เดาน)
Knowing too much can get you hurt
(โนอิง ทู มัช แค็น เก็ท ยู เฮิท)

Is it better, is it worse?
(อีส ซิท เบทเทอะ , อีส ซิท เวิซ)
Are we sitting in reverse?
(อาร์ วี ซีททิง อิน ริเฝิซ)
It’s just like we’re going backwards
(อิทซ จัซท ไลค เวีย โกอิ้ง แบคเวิด)

I know where I want this to go
(ไอ โน ฮแว ไอ ว็อนท ดีซ ทู โก)
Driving fast but lets go slow
(ดรายวิง ฟัซท บัท เล็ท โก ซโล)
What I don’t want to do is crash, no
(ฮว็อท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดู อีส คแร็ฌ , โน)

Just know that you’re not in this thing alone
(จัซท โน แดท ยัวร์ น็อท อิน ดีซ ธิง อะโลน)
There’s always a place in me that you can call home
(แดร์ ออลเว ซา พเลซ อิน มี แดท ยู แค็น คอล โฮม)
Whenever you feel like we’re growing apart
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล ไลค เวีย กโรอิง อะพาท)
Lets just go back back back back back to the start
(เล็ท จัซท โก แบ็ค แบ็ค แบ็ค แบ็ค แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)

Anything that’s worth having
(เอนอิธิง แด๊ท เวิธ แฮฝวิ่ง)
Is sure enough worth fighting for
(อีส ฌุร อินัฟ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
Quitting’s out of the question
(Quittings เอ้า อ็อฝ เดอะ คเวซชัน)
When it gets tough, gotta fight some more
(ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ , กอททะ ไฟท ซัม โม)

We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
If its worth having its worth fighting for
(อิฟ อิทซ เวิธ แฮฝวิ่ง อิทซ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)

Now everyday aint gonna be no picnic
(เนา เอวี่เดย์ เอน กอนนะ บี โน พีคนิค)
Love aint no walk in the park
(ลัฝ เอน โน วอค อิน เดอะ พาค)
All you can do is make the best of it now
(ออล ยู แค็น ดู อีส เมค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อิท เนา)
Can’t be afraid of the dark
(แค็นท บี อัฟเรด อ็อฝ เดอะ ดาค)

Just know that you’re not in this thing alone
(จัซท โน แดท ยัวร์ น็อท อิน ดีซ ธิง อะโลน)
There’s always a place in me that you can call home
(แดร์ ออลเว ซา พเลซ อิน มี แดท ยู แค็น คอล โฮม)
Whenever you feel like we’re growing apart
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล ไลค เวีย กโรอิง อะพาท)
Lets just go back back back back back to the start
(เล็ท จัซท โก แบ็ค แบ็ค แบ็ค แบ็ค แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)

Anything that’s worth having
(เอนอิธิง แด๊ท เวิธ แฮฝวิ่ง)
Is sure enough worth fighting for
(อีส ฌุร อินัฟ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
Quitting’s out of the question
(Quittings เอ้า อ็อฝ เดอะ คเวซชัน)
When it gets tough, gotta fight some more
(ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ , กอททะ ไฟท ซัม โม)

We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
If its worth having its worth fighting for
(อิฟ อิทซ เวิธ แฮฝวิ่ง อิทซ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)

I don’t know where we’re heading,
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว เวีย เฮดอิง ,)
but I’m willing and ready to go
(บัท แอม วีลลิง แอ็นด เรดอิ ทู โก)
We’ve been driving so fast,
(หวีบ บีน ดรายวิง โซ ฟัซท ,)
we just need to slow down and just roll
(วี จัซท นีด ทู ซโล เดาน แอ็นด จัซท โรล)

Anything that’s worth having
(เอนอิธิง แด๊ท เวิธ แฮฝวิ่ง)
Is sure enough worth fighting for
(อีส ฌุร อินัฟ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
Quitting’s out of the question
(Quittings เอ้า อ็อฝ เดอะ คเวซชัน)
When it gets tough, gotta fight some more
(ฮเว็น หนิด เก็ท ทั๊ฟ , กอททะ ไฟท ซัม โม)

We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
If its worth having its worth fighting for
(อิฟ อิทซ เวิธ แฮฝวิ่ง อิทซ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)

We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
We gotta fight fight fight fight fight for this love
(วี กอททะ ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ไฟท ฟอ ดีซ ลัฝ)
If its worth having its worth fighting for
(อิฟ อิทซ เวิธ แฮฝวิ่ง อิทซ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fight for This Love คำอ่านไทย Cheryl Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น