เนื้อเพลง My Heart คำอ่านไทย Paramore

I am finding out that maybe I was wrong
( ไอ แอ็ม ไฟนดิง เอ้า แดท เมบี ไอ วอส ร็อง)
That I’ve fallen down
(แดท แอฝ ฟอลเล็น เดาน)
And I can’t do this alone
(แอ็นด ดาย แค็นท ดู ดีซ อะโลน)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
This is what I need, please
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด , พลีส)

Sing us a song and we’ll sing back to you
(ซิง อัซ ซา ซ็อง แอ็นด เว็ล ซิง แบ็ค ทู ยู)
We could sing our own
(วี เคิด ซิง เอ๊า โอน)
But what would it be without you?
(บัท ฮว็อท เวิด ดิท บี วิเฑาท ยู)

I am nothing now
(ไอ แอ็ม นัธอิง เนา)
And it’s been so long
(แอ็นด อิทซ บีน โซ ล็อง)
Since I’ve heard a sound
(ซินซ แอฝ เฮิด อะ เซานด)
The sound of my only hope
(เดอะ เซานด อ็อฝ มาย โอ๊นลี่ โฮพ)
This time I will be listening
(ดีซ ไทม ไอ วิล บี ลิเซินนิง)

Sing us a song and we’ll sing back to you
(ซิง อัซ ซา ซ็อง แอ็นด เว็ล ซิง แบ็ค ทู ยู)
[Sing it back to you]
([ ซิง อิท แบ็ค ทู ยู ])
We could sing our own
(วี เคิด ซิง เอ๊า โอน)
But what would it be without you?
(บัท ฮว็อท เวิด ดิท บี วิเฑาท ยู)

This heart, it beats, beats for only you
(ดีซ ฮาท , อิท บีท , บีท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)
This heart, it beats, beats for only you
(ดีซ ฮาท , อิท บีท , บีท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)

This heart, it beats, beats for only you
(ดีซ ฮาท , อิท บีท , บีท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)
My heart is yours
(มาย ฮาท อีส ยุร)
This heart, it beats, beats for only you
(ดีซ ฮาท , อิท บีท , บีท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)
My heart is yours
(มาย ฮาท อีส ยุร)
[My heart, it beats for you]
([ มาย ฮาท , อิท บีท ฟอ ยู ])
This heart, it beats, beats for only you
(ดีซ ฮาท , อิท บีท , บีท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)
My heart is yours
(มาย ฮาท อีส ยุร)
This heart, it beats, beats for only you
(ดีซ ฮาท , อิท บีท , บีท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)
My heart
(มาย ฮาท)
My heart is yours
(มาย ฮาท อีส ยุร)
[Please don’t go now, please don’t fade away]
([ พลีส ด้อนท์ โก เนา , พลีส ด้อนท์ เฝด อะเว ])
My heart is yours
(มาย ฮาท อีส ยุร)
[Please don’t go now, please don’t fade away]
([ พลีส ด้อนท์ โก เนา , พลีส ด้อนท์ เฝด อะเว ])
My heart is yours
(มาย ฮาท อีส ยุร)
[Please don’t go now, please don’t fade away]
([ พลีส ด้อนท์ โก เนา , พลีส ด้อนท์ เฝด อะเว ])
My heart is…
(มาย ฮาท อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Heart คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น