เนื้อเพลง Happy Face คำอ่านไทย Destiny’s Child

Ah Ah
( อา อา)
Ah Ah Ah
(อา อา อา)
Ah Ah Ah Ah
(อา อา อา อา)
Ah Ah Ah Ah Ah
(อา อา อา อา อา)
I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
The Sunshine Was Shining
(เดอะ ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

Woke Up And Realised
(โวค อัพ แอ็นด รีโอราย)
This World’s Not
(ดีซ เวิลด น็อท)
So Bad After All
(โซ แบ็ด อาฟเทอะ ออล)
Looked At It Through
(ลุค แอ็ท ดิธ ธรู)
A Child’s Eyes And
(อะ ไชล ไอ แซน)
I Saw These Beautiful
(ไอ ซอ ฑิส บยูทิฟุล)
Things That You
(ธิง แดท ยู)
Never Think About
(เนฝเออะ ธิงค อะเบาท)
Like The Ocean Moonlight
(ไลค ดิ โอแฌ็น มูนไลท์)
Stars And Clouds
(ซทา แซน คเลาด)
It’s Amazing How
(อิทซ อะเมสอิง เฮา)
We Don’t Appreciate
(วี ด้อนท์ แอ็พรีฌิเอท)
Our Blessings
(เอ๊า บเลซซิง)
There’s Plenty Of People
(แดร์ พเลนทิ อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
Who Don’t Like Me
(ฮู ด้อนท์ ไลค มี)
But Since There Are More
(บัท ซินซ แดร์ อาร์ โม)
Who Love Me And
(ฮู ลัฝ มี แอ็นด)
I Love Myself
(ไอ ลัฝ ไมเซลฟ)
Sometimes It Gets Tough
(ซัมไทม์ ซิท เก็ท ทั๊ฟ)
It Gets Tough
(อิท เก็ท ทั๊ฟ)
But I Can’t Give Up
(บัท ไอ แค็นท กิฝ อัพ)
Can’t Give Up
(แค็นท กิฝ อัพ)
Just Take A Deep Breath
(จัซท เทค เก ดีพ บเร็ธ)
Close My Eyes
(คโลส มาย ไอ)
Feel The Love And
(ฟีล เดอะ ลัฝ แอ็นด)
Give A Smile
(กิฝ อะ ซไมล)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
The Sunshine Was Shining
(เดอะ ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
The Sunshine Was Shining
(เดอะ ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

It’s Me
(อิทซ มี)
I Just Wanna Be Happy
(ไอ จัซท วอนนา บี แฮพพิ)
Uh Just Be Happy Uh
(อา จัซท บี แฮพพิ อา)
Just Be Happy
(จัซท บี แฮพพิ)
Today Is The Day
(ทุเด อีส เดอะ เด)
I Am Willing To Say
(ไอ แอ็ม วีลลิง ทู เซ)
I Will Put All The
(ไอ วิล พัท ดอร์ เดอะ)
Past Behind Me
(พาซท บิไฮนด มี)
No More Enemies
(โน โม อียีมีสฺ)
Ready ’cause
(เรดอิ คอส)
Ready ’cause
(เรดอิ คอส)
I’m Living In This World
(แอม ลีฝอิง อิน ดีซ เวิลด)
Lving In This World
(Lvings อิน ดีซ เวิลด)
I Wanna Make A Change
(ไอ วอนนา เมค เก เชนจ)
Wnna Make A Change
(Wnna เมค เก เชนจ)
Gonna Make A Change
(กอนนะ เมค เก เชนจ)
Gnna Make A Change
(Gnna เมค เก เชนจ)
Put On My Happy Face
(พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
Te Sunshine Was Shining
(Te ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
The Sunshine Was Shining
(เดอะ ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be Okay
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be Okay
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค)
Gonna Be All Right
(กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be Okay
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค)
Gonna Be All Right
(กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be Okay
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค)
Gonna Be All Right
(กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be All Right
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไรท)
Everything’s Gonna Be Okay
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
The Sunshine Was Shining
(เดอะ ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
The Sunshine Was Shining
(เดอะ ซันชาย วอส ชายนิง)
I Put On My Happy Face
(ไอ พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)
I’m Living I’m Able
(แอม ลีฝอิง แอม เอ๊เบิ้ล)
I’m Breathing I’m Grateful
(แอม บรีสดิง แอม กเรทฟุล)
To Put On My Happy Face
(ทู พัท ออน มาย แฮพพิ เฟซ)

I Woke Up This Morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
With A Happy Face
(วิฑ อะ แฮพพิ เฟซ)
I’m Flying I’m Flying
(แอม ฟไลอิง แอม ฟไลอิง)
I’m Flying I’m Flying
(แอม ฟไลอิง แอม ฟไลอิง)
I’m Flying I’m Flying
(แอม ฟไลอิง แอม ฟไลอิง)
I’m Flying I’m Flying
(แอม ฟไลอิง แอม ฟไลอิง)
I’m Flying I’m Flying
(แอม ฟไลอิง แอม ฟไลอิง)
I’m Flying I’m Flying
(แอม ฟไลอิง แอม ฟไลอิง)
Flying Flying
(ฟไลอิง ฟไลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Face คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น