เนื้อเพลง Shape คำอ่านไทย Sugababes

i live my life in chains
( ไอ ไลฝ มาย ไลฟ อิน เชน)
got my hands in chains
(ก็อท มาย แฮ็นด ซิน เชน)
and i can’t stick with the cards
(แอ็นด ดาย แค็นท ซทิค วิฑ เดอะ คาด)
that i got with a deal
(แดท ไอ ก็อท วิฑ อะ ดีล)
like this i must insist
(ไลค ดีซ ซาย มัซท อินซีสท)
that a girl’s got more to do
(แดท ดา เกิล ก็อท โม ทู ดู)
than be the way you think a woman should
(แฑ็น บี เดอะ เว ยู ธิงค กา วูมเอิน เชิด)
i taking it into my own hands
(ไอ เทคอิง อิท อีนทุ มาย โอน แฮ็นด)
in this man’s land i can understand
(อิน ดีซ แม็น แล็นด ดาย แค็น อันเดิซแทนด)
why i’m taking command
(ฮไว แอม เทคอิง ค็อมมานด)
i’ve had enough of stuff
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ซทัฟ)
and now it’s time to think about me
(แอ็นด เนา อิทซ ไทม ทู ธิงค อะเบาท มี)

and you can easily gamble
(แอ็นด ยู แค็น อีสอิลิ แก๊มเบิ้ล)
your life away
(ยุร ไลฟ อะเว)
second after second and day by day
(เซคอันด อาฟเทอะ เซคอันด แอ็นด เด ไบ เด)
you play the game or you walk away
(ยู พเล เดอะ เกม ออ ยู วอค อะเว)
it’s a new turn on a blue day
(อิทซ ซา นยู เทิน ออน อะ บลู เด)
and a cool deal of life for me
(แอ็นด อะ คูล ดีล อ็อฝ ไลฟ ฟอ มี)
and it’s all good
(แอ็นด อิทซ ซอร์ เกิด)
i know that the spades are the swords of a soldier
(ไอ โน แดท เดอะ ซเพด แซร์ เดอะ โซด อ็อฝ อะ โซลเจอะ)
i know that clubs are weapons of war
(ไอ โน แดท คลับ แซร์ เวพอัน อ็อฝ วอ)
i know that diamond mean money for this art
(ไอ โน แดท ไดมันด มีน มันอิ ฟอ ดีซ อาท)
but that’s not the shape of my heart
(บัท แด๊ท น็อท เดอะ เฌพ อ็อฝ มาย ฮาท)

i’ve always played it safe nothing’s ever safe
(แอฝ ออลเว พเล ดิท เซฟ นัธอิง เอฝเออะ เซฟ)
give me the courage to back my own convictions
(กิฝ มี เดอะ เคอริจ ทู แบ็ค มาย โอน ค็อนฝีคฌัน)
every decision i make i pay it back and more
(เอฝริ ดิซีฉอัน นาย เมค ไก เพ อิท แบ็ค แอ็นด โม)
now turn the cards and let them fall to me
(เนา เทิน เดอะ คาด แซน เล็ท เฑ็ม ฟอล ทู มี)
i don’t need to play on with the hand that they have given me
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู พเล ออน วิฑ เดอะ แฮ็นด แดท เด แฮ็ฝ กีฝเอ็น มี)
i’ll give it back
(อิล กิฝ อิท แบ็ค)
`cause it’s not the way it has to be
(`cause อิทซ น็อท เดอะ เว อิท แฮ็ส ทู บี)

CHORUS
(โครัซ)

that’s no the shape, the shape
(แด๊ท โน เดอะ เฌพ , เดอะ เฌพ)
of my heart, my heart
(อ็อฝ มาย ฮาท , มาย ฮาท)
that’s not the shape of my heart
(แด๊ท น็อท เดอะ เฌพ อ็อฝ มาย ฮาท)

And you can easily gamble your life away
(แอ็นด ยู แค็น อีสอิลิ แก๊มเบิ้ล ยุร ไลฟ อะเว)
second after second and day by day
(เซคอันด อาฟเทอะ เซคอันด แอ็นด เด ไบ เด)
you play the game or you walk away
(ยู พเล เดอะ เกม ออ ยู วอค อะเว)
it’s a new turn on a blue day
(อิทซ ซา นยู เทิน ออน อะ บลู เด)

REPEAT CHORUS
(ริพีท โครัซ)

that’s not the shape of my heart
(แด๊ท น็อท เดอะ เฌพ อ็อฝ มาย ฮาท)
that’s not the shape
(แด๊ท น็อท เดอะ เฌพ)
the shape of my heart
(เดอะ เฌพ อ็อฝ มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shape คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น