เนื้อเพลง I Want To Break Free (Deacon) คำอ่านไทย Queen

I want to break free
( ไอ ว็อนท ทู บเรค ฟรี)
I want to break free
(ไอ ว็อนท ทู บเรค ฟรี)
I want to break free from your lies
(ไอ ว็อนท ทู บเรค ฟรี ฟร็อม ยุร ไล)
You’re so self satisfied I don’t need you
(ยัวร์ โซ เซ็ลฟ แซทอิซไฟด ดาย ด้อนท์ นีด ยู)
I’ve got to break free
(แอฝ ก็อท ทู บเรค ฟรี)
God knows, God knows I want to break free.
(ก็อด โน , ก็อด โน ซาย ว็อนท ทู บเรค ฟรี)

I’ve fallen in love
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ)
I’ve fallen in love for the first time
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
And this time I know it’s for real
(แอ็นด ดีซ ไทม ไอ โน อิทซ ฟอ ริแอ็ล)
I’ve fallen in love, yeah
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ , เย่)
God knows, God knows I’ve fallen in love.
(ก็อด โน , ก็อด โน แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ)

It’s strange but it’s true
(อิทซ ซทเรนจ บัท อิทซ ทรู)
I can’t get over the way you love me like you do
(ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ เดอะ เว ยู ลัฝ มี ไลค ยู ดู)
But I have to be sure
(บัท ไอ แฮ็ฝ ทู บี ฌุร)
When I walk out that door
(ฮเว็น นาย วอค เอ้า แดท โด)
Oh how I want to be free, baby
(โอ เฮา ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี , เบบิ)
Oh how I want to be free,
(โอ เฮา ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี ,)
Oh how I want to break free.
(โอ เฮา ไอ ว็อนท ทู บเรค ฟรี)

But life still goes on
(บัท ไลฟ ซทิล โกซ ออน)
I can’t get used to, living without, living without,
(ไอ แค็นท เก็ท ยูซ ทู , ลีฝอิง วิเฑาท , ลีฝอิง วิเฑาท ,)
Living without you by my side
(ลีฝอิง วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด)
I don’t want to live alone, hey
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อะโลน , เฮ)
God knows, got to make it on my own
(ก็อด โน , ก็อท ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
So baby can’t you see
(โซ เบบิ แค็นท ยู ซี)
I’ve got to break free.
(แอฝ ก็อท ทู บเรค ฟรี)

I’ve got to break free
(แอฝ ก็อท ทู บเรค ฟรี)
I want to break free, yeah
(ไอ ว็อนท ทู บเรค ฟรี , เย่)
I want, I want, I want, I want to break free.
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท ทู บเรค ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want To Break Free (Deacon) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น