เนื้อเพลง Sexy Daddy คำอ่านไทย Destiny’s Child

Everybody listenin’
( เอวี่บอดี้ ลิเซินนิน)
I wanna see you dance
(ไอ วอนนา ซี ยู ดานซ)
I don’t think you heard me,
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู เฮิด มี ,)
I wanna see you dance
(ไอ วอนนา ซี ยู ดานซ)
Get up and dance,
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ ,)
Get up and dance
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ)
Get up and dance,
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ ,)
Everybody listenin’
(เอวี่บอดี้ ลิเซินนิน)
I wanna see you dance
(ไอ วอนนา ซี ยู ดานซ)
I don’t think you heard me,
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู เฮิด มี ,)
I wanna see you dance
(ไอ วอนนา ซี ยู ดานซ)
Get up and dance,
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ ,)
Get up and dance
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)

The girls just want
(เดอะ เกิล จัซท ว็อนท)
To have fun, it’s all right
(ทู แฮ็ฝ ฟัน , อิทซ ซอร์ ไรท)
Ladies gonna get the
(เลดิส กอนนะ เก็ท เดอะ)
Job done, it’s all right
(โจบ ดัน , อิทซ ซอร์ ไรท)
All we need is peace
(ออล วี นีด อีส พีซ)
And love, it’s all right
(แอ็นด ลัฝ , อิทซ ซอร์ ไรท)
Spotted me a sexy
(ซพอททิด มี อะ เซคซิ)
Daddy-daddy-daddy
(แดดดิ แดดดิ แดดดิ)

If you do not like me,
(อิฟ ยู ดู น็อท ไลค มี ,)
So what, it’s all right
(โซ ฮว็อท , อิทซ ซอร์ ไรท)
Still gonna have
(ซทิล กอนนะ แฮ็ฝ)
A good time,
(อะ เกิด ไทม ,)
It’s all right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
I got my people
(ไอ ก็อท มาย พี๊เพิ่ล)
Here with me tonight,
(เฮียร วิฑ มี ทุไนท ,)
It’s all right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
Spotted me my
(ซพอททิด มี มาย)
Baby’s father-father
(เบบิ ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ)

Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)

Kelly, Beyonc้, Michelle,
(เคลลี่ , Beyonc้ , มิเชลอ,)
It’s all right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
Relax and enjoy yourself,
(ริแลคซ แอ็นด เอ็นจอย ยุรเซลฟ ,)
It’s all right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
I’m gonna dance with
(แอม กอนนะ ดานซ วิฑ)
My girls, it’s all right
(มาย เกิล , อิทซ ซอร์ ไรท)
Until I see my
(อันทีล ไอ ซี มาย)
Sexy daddy-daddy-daddy
(เซคซิ แดดดิ แดดดิ แดดดิ)

Come on baby, I’m
(คัมมอน เบบิ , แอม)
About to put it on ya
(อะเบาท ทู พัท ดิธ ออน ยา)
I don’t think I can
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น)
Resist it any longer
(ริสีซท ดิธ เอนอิ ลองเงอ)
Come on baby ’cause
(คัมมอน เบบิ คอส)
It’s getting stronger
(อิทซ เกดดดิ้ง สตองเกอร์)
I’m lookin’ at my
(แอม ลุคกิน แอ็ท มาย)
Baby’s father-father-father
(เบบิ ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ)

Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)

It’s the weekend and
(อิทซ เดอะ วี๊คเกน แอ็นด)
It’s time for freakin’
(อิทซ ไทม ฟอ ฟริกคิน)
Let’s dance, let’s dance
(เล็ท ดานซ , เล็ท ดานซ)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
So today is your lucky night
(โซ ทุเด อีส ยุร ลัคคิ ไนท)
Let’s dance, let’s dance
(เล็ท ดานซ , เล็ท ดานซ)
[Dance, dance, dance, dance]
([ ดานซ , ดานซ , ดานซ , ดานซ ])

Sweetie pie, I thin
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิน)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)

Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)

Get up and dance,
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ ,)
Everybody listenin’
(เอวี่บอดี้ ลิเซินนิน)
I wanna see you dance
(ไอ วอนนา ซี ยู ดานซ)
I don’t think you heard me,
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู เฮิด มี ,)
I wanna see you dance
(ไอ วอนนา ซี ยู ดานซ)
Get up and dance,
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ ,)
Get up and dance
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ)

Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sweetie pie, I think
(ซวิทอิ ไพ , ไอ ธิงค)
It’s your lucky night
(อิทซ ยุร ลัคคิ ไนท)
I’m getting buck wild tonight
(แอม เกดดดิ้ง บัค ไวลด ทุไนท)
I’m gonna have fun
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
[Fun] fun [fun] fun, fun
([ ฟัน ] ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)

Spotted me my
(ซพอททิด มี มาย)
Sexy daddy-daddy-daddy
(เซคซิ แดดดิ แดดดิ แดดดิ)
Spotted me my
(ซพอททิด มี มาย)
Sexy daddy-daddy-daddy
(เซคซิ แดดดิ แดดดิ แดดดิ)
Spotted me my
(ซพอททิด มี มาย)
Sexy daddy-daddy-daddy
(เซคซิ แดดดิ แดดดิ แดดดิ)

Dancin’ with my baby’s
(แดนซิน วิฑ มาย เบบิ)
Father-father-father
(ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ)
Dancin’ with my baby’s
(แดนซิน วิฑ มาย เบบิ)
Father-father-father
(ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ)
Dancin’ with my baby’s
(แดนซิน วิฑ มาย เบบิ)
Father-father-father
(ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ)

Gonna have fun [fun],
(กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน [ ฟัน ] ,)
Fun [fun] fun, fun
(ฟัน [ ฟัน ] ฟัน , ฟัน)
Sexy daddy
(เซคซิ แดดดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Daddy คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น