เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย High School Musical Cast

Vocalizing: Ooh, Ooh, Ooh, Ooh, Ooh.
( Vocalizings : อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้)

I guess I should’ve known better,
(ไอ เก็ซ ซาย ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ ,)
to believe I’m a lucky chain, Oh.
(ทู บิลีฝ แอม มา ลัคคิ เชน , โอ)
I lent my heart out forever,
(ไอ เล็นท มาย ฮาท เอ้า เฟาะเรฝเออะ ,)
and finally learned each other’s names.
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ เลิน อีช อัฑเออะ เนม)

I tell myself,”this time it’s different.”
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ ,”ดีซ ไทม อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท “)
No goodbyes, cause eyes can’t bear to say it.
(โน กู๊ดบาย , คอส ไอ แค็นท แบ ทู เซ อิท)
“I’ll never survive on one that’s coming”,
(” อิล เนฝเออะ เซอะไฝฝ ออน วัน แด๊ท คัมอิง”,)
If I stay, Ooh!
(อิฟ ฟาย ซเท , อู้ !)

Just Walk Away! Ooh, and don’t look back.
(จัซท วอค อะเว ! อู้ , แอ็นด ด้อนท์ ลุค แบ็ค)
Cause if my heart breaks, It’s gonna hurt so bad.
(คอส อิฟ มาย ฮาท บเรค , อิทซ กอนนะ เฮิท โซ แบ็ด)
You know I’m strong, but I can’t take that.
(ยู โน แอม ซทร็อง , บัท ไอ แค็นท เทค แดท)
Before It’s too late. Oh, just Walk Away!
(บิโฟ อิทซ ทู เลท โอ , จัซท วอค อะเว !)
[Walk, Walk, Walk Away] Ooh, just Walk Away!
([ วอค , วอค , วอค อะเว ] อู้ , จัซท วอค อะเว !)
[Walk, Walk, Walk] Away-aye-aye, yeah.
([ วอค , วอค , วอค ] อะเว ไอ ไอ , เย่)

I really wish I could blame you, but I know
(ไอ ริแอ็ลลิ วิฌ ไอ เคิด บเลม ยู , บัท ไอ โน)
That it’s no one’s fault. No, No. No, No
(แดท อิทซ โน วัน ฟอลท โน , โน โน , โน)
Cinderella with no shoe, and
(ซินเดอร์เลลล่า วิฑ โน ฌู , แอ็นด)
the prince that doesn’t know he’s lost.
(เดอะ พรินซ แดท ดัสอินท โน อีส ล็อซท)
He says that her face is so familiar, and
(ฮี เซ แดท เฮอ เฟซ อีส โซ ฟะมีลเยอะ , แอ็นด)
Goodbye with just the same old song.
(กู๊ดบาย วิฑ จัซท เดอะ เซม โอลด ซ็อง)
But this time I will not surrender!
(บัท ดีซ ไทม ไอ วิล น็อท ซะเรนเดอะ !)
‘Cause I’m gone, Ooh, yeah!
(คอส แอม กอน , อู้ , เย่ !)

Just Walk Away! Ooh, and don’t look back.
(จัซท วอค อะเว ! อู้ , แอ็นด ด้อนท์ ลุค แบ็ค)
Cause if my heart breaks, It’s gonna hurt so bad.
(คอส อิฟ มาย ฮาท บเรค , อิทซ กอนนะ เฮิท โซ แบ็ด)
You know I’m strong, but I can’t take that.
(ยู โน แอม ซทร็อง , บัท ไอ แค็นท เทค แดท)
Before It’s too late. Oh, just Walk Away!
(บิโฟ อิทซ ทู เลท โอ , จัซท วอค อะเว !)
[Walk, Walk, Walk Away] Ooh, just Walk Away!
([ วอค , วอค , วอค อะเว ] อู้ , จัซท วอค อะเว !)
[Walk, Walk, Walk] Away-aye-aye, yeah.
([ วอค , วอค , วอค ] อะเว ไอ ไอ , เย่)

Ooh, I’ve got to let it go.
(อู้ , แอฝ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Start protecting my heart and soul.
(ซทาท โพเทคติง มาย ฮาท แอ็นด โซล)
Cause I don’t think I’ll survive a goodbye again.
(คอส ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล เซอะไฝฝ อะ กู๊ดบาย อะเกน)
Not again!
(น็อท อะเกน !)

Just Walk Away! Ooh, and don’t look back.
(จัซท วอค อะเว ! อู้ , แอ็นด ด้อนท์ ลุค แบ็ค)
Cause if my heart breaks, It’s gonna hurt so bad.
(คอส อิฟ มาย ฮาท บเรค , อิทซ กอนนะ เฮิท โซ แบ็ด)
You know I’m strong, but I can’t take that.
(ยู โน แอม ซทร็อง , บัท ไอ แค็นท เทค แดท)
Before It’s too late. [Before It’s Too Late!]
(บิโฟ อิทซ ทู เลท [ บิโฟ อิทซ ทู เลท ! ])
Oh, just Walk Away!
(โอ , จัซท วอค อะเว !)
[Walk, Walk, Walk Away] Walk Away, Walk Away, yeah!
([ วอค , วอค , วอค อะเว ] วอค อะเว , วอค อะเว , เย่ !)
[Walk, Walk, Walk Away!] Walk Away, Walk Away, All right!
([ วอค , วอค , วอค อะเว ! ] วอค อะเว , วอค อะเว , ออล ไรท !)
[Walk Away, Walk Away, Yeah, Walk Away!] Walk Away, Walk Away.
([ วอค อะเว , วอค อะเว , เย่ , วอค อะเว ! ] วอค อะเว , วอค อะเว)
[Oh, Walk, Walk, Walk Away!] Walk Away, Walk Away, Ooh..
([ โอ , วอค , วอค , วอค อะเว ! ] วอค อะเว , วอค อะเว , อู้)
Ooh..
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น