เนื้อเพลง Ring My Bell คำอ่านไทย Eldissa

I’m glad you’re home
( แอม กแล็ด ยัวร์ โฮม)
And I think you really miss me
(แอ็นด ดาย ธิงค ยู ริแอ็ลลิ มิซ มี)
I guess you do by the look in your eyes [look in your eyes, look in your eyes]
(ไอ เก็ซ ยู ดู ไบ เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ [ ลุค อิน ยุร ไอ , ลุค อิน ยุร ไอ ])
Well lay back and relax while I put away the dishes [put avay the dishes]
(เว็ล เล แบ็ค แอ็นด ริแลคซ ฮไวล ไอ พัท อะเว เดอะ ดิสชิด [ พัท avay เดอะ ดิสชิด ])
Then you and me can rock-a-bye
(เด็น ยู แอ็นด มี แค็น ร็อค กา ไบ)

You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)
You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)
You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)
You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)

The night is young and full of possibilities
(เดอะ ไนท อีส ยัง แอ็นด ฟูล อ็อฝ โพซบิวลีที่)
Well come on and let yourself be free
(เว็ล คัมมอน แอ็นด เล็ท ยุรเซลฟ บี ฟรี)
My love for you, so long than I’ve been savin’
(มาย ลัฝ ฟอ ยู , โซ ล็อง แฑ็น แอฝ บีน เซฝวิน)
Tonight was made for me and you
(ทุไนท วอส เมด ฟอ มี แอ็นด ยู)

You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)
You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)
You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)
You can ring my be-e-ell, ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย บี อี เอ็ล , ริง มาย เบลล์)

you can ring my bell, you can ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , ยู แค็น ริง มาย เบลล์)
[ding, dong, ding, do-ong]
([ ดิง , ดัง , ดิง , ดู ong ])
you can ring my bell, you can ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , ยู แค็น ริง มาย เบลล์)
[ding, dong, ding, do-ong, ring it!]
([ ดิง , ดัง , ดิง , ดู ong , ริง อิท ! ])
you can ring my bell, anytime, anyway
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , เอนี่ไทม์ , เอนอิเว)
[ring it, ring it, ring it, ring it oww!]
([ ริง อิท , ริง อิท , ริง อิท , ริง อิท oww ! ])
you can ring my bell, anytime, anyway
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , เอนี่ไทม์ , เอนอิเว)
[ding, dong, ding, do-ong]
([ ดิง , ดัง , ดิง , ดู ong ])

you can ring my bell, you can ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , ยู แค็น ริง มาย เบลล์)
[ding, dong, ding, do-ong]
([ ดิง , ดัง , ดิง , ดู ong ])
you can ring my bell, you can ring my bell
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , ยู แค็น ริง มาย เบลล์)
[ding, dong, ding, do-ong, ring it!]
([ ดิง , ดัง , ดิง , ดู ong , ริง อิท ! ])
you can ring my bell, anytime, anyway
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , เอนี่ไทม์ , เอนอิเว)
[ring it, ring it, ring it, ring it oww!]
([ ริง อิท , ริง อิท , ริง อิท , ริง อิท oww ! ])
you can ring my bell, anytime, anyway
(ยู แค็น ริง มาย เบลล์ , เอนี่ไทม์ , เอนอิเว)
[ding, dong, ding, do-ong]
([ ดิง , ดัง , ดิง , ดู ong ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring My Bell คำอ่านไทย Eldissa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น