เนื้อเพลง The One That You Love คำอ่านไทย Air Supply

()
Now the night has gone
(เนา เดอะ ไนท แฮ็ส กอน)
Now the night has gone away…
(เนา เดอะ ไนท แฮ็ส กอน อะเว)
Doesn’t seem that long
(ดัสอินท ซีม แดท ล็อง)
We hardly had two words to say…
(วี ฮาดลิ แฮ็ด ทู เวิด ทู เซ)
Hold me in your arms
(โฮลด มี อิน ยุร อาม)
For just another day
(ฟอ จัซท แอะนัธเออะ เด)
I promise this one will go slow
(ไอ พรอมอิซ ดีซ วัน วิล โก ซโล)
Oh…
(โอ)
We have the right to know
(วี แฮ็ฝ เดอะ ไรท ทู โน)
We have the right to know
(วี แฮ็ฝ เดอะ ไรท ทู โน)

Don’t say the mornings come
(ด้อนท์ เซ เดอะ มอนิง คัม)
Don’t say the mornings come so soon…
(ด้อนท์ เซ เดอะ มอนิง คัม โซ ซูน)
Must we end this way
(มัซท วี เอ็นด ดีซ เว)
When so much here is hard to lose…
(ฮเว็น โซ มัช เฮียร อีส ฮาด ทู ลูส)
Love is everywhere
(ลัฝ อีส เอวี่แวร์)
I know it is
(ไอ โน อิท อีส)
Such moments as this
(ซัช โมเม็นท แอ็ส ดีซ)
Are too few
(อาร์ ทู ฟยู)
Oh…
(โอ)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อัพ ทู ยู)
It’s all up to you…
(อิทซ ซอร์ อัพ ทู ยู)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Askin’ for another day
(แอสกิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Understand the one that you love
(อันเดิซแทนด ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Loves you in so many ways
(ลัฝ ยู อิน โซ เมนอิ เว)

Ah…
(อา)
Tell me we can stay
(เท็ล มี วี แค็น ซเท)
Tell me we can stay oh please…
(เท็ล มี วี แค็น ซเท โอ พลีส)
They are the words to say
(เด อาร์ เดอะ เวิด ทู เซ)
The only words I can believe…
(ดิ โอ๊นลี่ เวิด ซาย แค็น บิลีฝ)
Hold me in your arms
(โฮลด มี อิน ยุร อาม)
For just another day
(ฟอ จัซท แอะนัธเออะ เด)
I promise this one will go slow
(ไอ พรอมอิซ ดีซ วัน วิล โก ซโล)
Oh…
(โอ)
We have the right you know
(วี แฮ็ฝ เดอะ ไรท ยู โน)
We have the right you know
(วี แฮ็ฝ เดอะ ไรท ยู โน)

Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Askin’ for another day
(แอสกิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Understand the one that you love
(อันเดิซแทนด ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Loves you in so many ways
(ลัฝ ยู อิน โซ เมนอิ เว)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Askin’ for another day
(แอสกิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Understand the one that you love
(อันเดิซแทนด ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Loves you in so many ways
(ลัฝ ยู อิน โซ เมนอิ เว)
The night has gone
(เดอะ ไนท แฮ็ส กอน)
A part of yesterday
(อะ พาท อ็อฝ เยซเทอะดิ)

I don’t know what to say…
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
I don’t know what to say…
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Askin’ for another day
(แอสกิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Understand
(อันเดิซแทนด)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Loves you in so many ways…
(ลัฝ ยู อิน โซ เมนอิ เว)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Askin’ for another day
(แอสกิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Understand the one that you love
(อันเดิซแทนด ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Loves you in so many ways
(ลัฝ ยู อิน โซ เมนอิ เว)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
The one that you love
(ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Askin’ for another day
(แอสกิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Understand the one that you love
(อันเดิซแทนด ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Loves you in so many ways………
(ลัฝ ยู อิน โซ เมนอิ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One That You Love คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น