เนื้อเพลง Until The End Of Time คำอ่านไทย 2Pac

Perhaps I was addicted
( พแร็พซ ซาย วอส แอดดีคท)
To tha dark side
(ทู ท่า ดาค ไซด)
Some where inside my childhood
(ซัม ฮแว อีนไซด มาย ไชลดฮุด)
I missed my heart die
(ไอ มิซ มาย ฮาท ได)
And even though we both came
(แอ็นด อีเฝ็น โธ วี โบธ เคม)
From tha same places
(ฟร็อม ท่า เซม พเลซ)
Tha money and tha fame
(ท่า มันอิ แอ็นด ท่า เฟม)
Made us all change places
(เมด อัซ ซอร์ เชนจ พเลซ)
Could it be through tha misery
(เคิด ดิท บี ธรู ท่า มีสริ)
That can’t get past the hard times
(แดท แค็นท เก็ท พาซท เดอะ ฮาด ไทม)
Made a true friend afraid
(เมด อะ ทรู ฟเร็นด อัฟเรด)
To ask my currency
(ทู อาซค มาย เคอเร็นซิ)
But you could run to me
(บัท ยู เคิด รัน ทู มี)
When you need it
(ฮเว็น ยู นีด ดิท)
I’ll never leave honestly
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ออนเอ็ซทลิ)
Someone to believe in
(ซัมวัน ทู บิลีฝ อิน)
As you can see this is our
(แอ็ส ยู แค็น ซี ดีซ ซิส เอ๊า)
Thang through and true
(เตง ธรู แอ็นด ทรู)
What can I do real homies
(ฮว็อท แค็น นาย ดู ริแอ็ล โฮมี)
Help you get through
(เฮ็ลพ ยู เก็ท ธรู)
And comin’ new he’d do
(แอ็นด คัมอิน นยู ฮีด ดู)
Tha same thang if he could
(ท่า เซม เตง อิฟ ฮี เคิด)
‘Cause in tha hood true
(คอส อิน ท่า ฮุด ทรู)
Homies make you feel good
(โฮมี เมค ยู ฟีล เกิด)
And happy times we be
(แอ็นด แฮพพิ ไทม วี บี)
Actin’ up call tha cops
(แอสติน อัพ คอล ท่า ค็อพ)
Bringin’ tha cease to tha peace
(บริงอิน ท่า ซีซ ทู ท่า พีซ)
That was on my block
(แดท วอส ออน มาย บล็อค)
It never stop, when my mama
(อิท เนฝเออะ ซท็อพ , ฮเว็น มาย มามะ)
Ask me will I change
(อาซค มี วิล ไอ เชนจ)
I tell her yeah but it’s clear
(ไอ เท็ล เฮอ เย่ บัท อิทซ คเลีย)
I’ll always be tha same
(อิล ออลเว บี ท่า เซม)
Until tha end of time
(อันทีล ท่า เอ็นด อ็อฝ ไทม)
So take, these broken wings
(โซ เทค , ฑิส บโรเค็น วิง)
Use your hands to come
(ยูซ ยุร แฮ็นด ทู คัม)
And heal me once again,
(แอ็นด ฮีล มี วันซ อะเกน ,)
[Until the end of time]
([ อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])
So I can fly away
(โซ ไอ แค็น ฟไล อะเว)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
[Until the end of time
([ อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Until the end of time]
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])

Please Lord
(พลีส ลอด)
Forgive me for my life of sin
(เฟาะกีฝ มี ฟอ มาย ไลฟ อ็อฝ ซิน)
My hard stare seem to
(มาย ฮาด ซแท ซีม ทู)
Scare all my sister’s kids
(ซแค ออล มาย ซีซเทอะ คิด)
So you know I don’t hang
(โซ ยู โน ไอ ด้อนท์ แฮ็ง)
Around tha house much
(อะเรานด ท่า เฮาซ มัช)
This all night money makin’
(ดีซ ซอร์ ไนท มันอิ เมกิน)
Got me outta touch, sh*t
(ก็อท มี เอ๊าตา ทั๊ช , ฌะ *ที)
Ain’t flashed a
(เอน ฟแล็ฌ อะ)
Smile in a long while
(ซไมล อิน อะ ล็อง ฮไวล)
An unexpected birth worst
(แอน อะเน็คซเพคทิด เบิธ เวิซท)
Of tha ghetto childs
(อ็อฝ ท่า เกทโท ไชล)
My attitude got me walkin’ solo
(มาย แอททิทยูด ก็อท มี วอคกิน โซโล)
Ride out alone in my low-low
(ไรด เอ้า อะโลน อิน มาย โล โล)
Watchin’ tha whole
(วันชิน ท่า โฮล)
World move in slow mo
(เวิลด มูฝ อิน ซโล โม)
For quiet times and
(ฟอ คไวเอ็ท ไทม แซน)
Steer fearless to tha ocean
(ซเทีย เฟียเล็ซ ทู ท่า โอแฌ็น)
Smokin’ pots think my thoughts
(สโมกิน พ็อท ธิงค มาย ธอท)
Then it’s back to coastin’
(เด็น อิทซ แบ็ค ทู โคสติน)
Who can I trust in this cold world
(ฮู แค็น นาย ทรัซท อิน ดีซ โคลด เวิลด)
My phony homie had
(มาย โฟนี โฮมี แฮ็ด)
A baby by my own girl
(อะ เบบิ ไบ มาย โอน เกิล)
But I ain’t trippin’ I’m a playa
(บัท ไอ เอน ทริพพินแอม มา พอลเย)
I ain’t sweatin’ him
(ไอ เอน สเวเดน ฮิม)
I sex his sister had her mo’
(ไอ เซ็คซ ฮิส ซีซเทอะ แฮ็ด เฮอ โม)
Good like a Mexican
(เกิด ไลค เก เมคซิแค็น)
His next of kin
(ฮิส เน็คซท อ็อฝ คิน)
No immores it was
(โน immores ซิท วอส)
Meant to happen
(เม็นท ทู แฮพเพ็น)
Besides rappin’ tha only thing
(บิไซด แรพปิน ท่า โอ๊นลี่ ธิง)
I did good was scrappin’
(ไอ ดิด เกิด วอส scrappin)
Until tha end of time
(อันทีล ท่า เอ็นด อ็อฝ ไทม)

So take, these broken wings
(โซ เทค , ฑิส บโรเค็น วิง)
And use your hands to come
(แอ็นด ยูซ ยุร แฮ็นด ทู คัม)
And heal me once again
(แอ็นด ฮีล มี วันซ อะเกน)
[Until the end of time]
([ อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])
So we can fly away
(โซ วี แค็น ฟไล อะเว)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

Please take these broken wings
(พลีส เทค ฑิส บโรเค็น วิง)
Use your hands to come
(ยูซ ยุร แฮ็นด ทู คัม)
And heal me once again,
(แอ็นด ฮีล มี วันซ อะเกน ,)
[Until the end of time]
([ อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])
So we can fly
(โซ วี แค็น ฟไล)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
[Time, until the end of time]
([ ไทม , อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])

Now who’s to say
(เนา ฮู ทู เซ)
If I was right or wrong?
(อิฟ ฟาย วอส ไรท ออ ร็อง)
To live my life,
(ทู ไลฝ มาย ไลฟ ,)
As an Outlaw all alone
(แอ็ส แอน เอาทลอ ออล อะโลน)
Remain strong in this
(ริเมน ซทร็อง อิน ดีซ)
Planet full of playa hataz
(พแลนเอ็ท ฟูล อ็อฝ พอลเย hataz)
They conversate ’bout Death Row
(เด conversate เบาท เด็ธ เรา)
Full of demonstrators
(ฟูล อ็อฝ เดมอันซทเรเทอะ)
And in tha end drinkin’ henassy
(แอ็นด อิน ท่า เอ็นด ดริงคิน henassy)
Made all my enemies envy me
(เมด ออล มาย อียีมีสฺ เอนฝิ มี)
So go when I flow eliminatin’ easily
(โซ โก ฮเว็น นาย ฟโล eliminatin อีสอิลิ)
Falls to they knees
(ฟอล ทู เด นี)
They plead for they right to breath
(เด พลีด ฟอ เด ไรท ทู บเร็ธ)
While beggin’ me
(ฮไวล เบคกินมี)
To keep tha peace haha
(ทู คีพ ท่า พีซ ฮาฮา)
Well I can see close into achieve
(เว็ล ไอ แค็น ซี คโลส อีนทุ อะชีฝ)
In times of danger
(อิน ไทม อ็อฝ เดนเจอะ)
Don’t freeze time to be a G
(ด้อนท์ ฟรีส ไทม ทู บี อะ จี)
Follow my lead
(ฟอลโล มาย เล็ด)
I supply everything you need
(ไอ ซัพพลิ เอ๊วี่ติง ยู นีด)
An ounce of game and
(แอน อันซ อ็อฝ เกม แอ็นด)
Tha trainin’ to make a G’
(ท่า trainin ทู เมค เก จี)
Remember me?
(ริเมมเบอะ มี)
As an Outcast Outlaw
(แอ็ส แอน เอาทคาซท เอาทลอ)
Another album out
(แอะนัธเออะ แอลบัม เอ้า)
That’s what I’m about
(แด๊ท ฮว็อท แอม อะเบาท)
More, gettin’ raw till
(โม , เกดดิน รอ ทิล)
Tha day I see my casket
(ท่า เด ไอ ซี มาย แคซเค็ท)
Buried as a G’ while tha
(เบริ แอ็ส ซา จี ฮไวล ท่า)
Whole world remembers me
(โฮล เวิลด ริเมมเบอะ มี)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

So take
(โซ เทค)
These broken wings
(ฑิส บโรเค็น วิง)
[So take
([ โซ เทค)
These broken wings]
(ฑิส บโรเค็น วิง ])
Use your hands to come
(ยูซ ยุร แฮ็นด ทู คัม)
And heal me once again
(แอ็นด ฮีล มี วันซ อะเกน)
[Once again, once again]
([ วันซ อะเกน , วันซ อะเกน ])
[Until the end of time]
([ อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])
So we can fly away
(โซ วี แค็น ฟไล อะเว)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

feat. R.L.
(ฟีท อาร์ แอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until The End Of Time คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น