เนื้อเพลง Bigger Than My Body คำอ่านไทย John Mayer

This is a call to the color-blind
( ดีซ ซิส ซา คอล ทู เดอะ คัลเออะ บไลนด)
This is an IOU
(ดีซ ซิส แอน IOU)
I’m stranded behind a horizon line
(แอม ซทแร็นด บิไฮนด อะ ฮอไร๊ซั่น ไลน)
Tried to be something true
(ทไร ทู บี ซัมติง ทรู)

Yes, I’m grounded
(เย็ซ , แอม กเรานด)
Got my wings clipped
(ก็อท มาย วิง clipped)
I’m surrounded [by]
(แอม ซะเรานด [ ไบ ])
All this pavement
(ออล ดีซ เพฝเมนท)
Guess I’ll circle
(เก็ซ อิล เซ๊อร์เคิ้ล)
While I’m waiting
(ฮไวล แอม เวททิง)
For my fears to dry
(ฟอ มาย เฟีย ทู ดไร)

Someday I’ll fly
(ซัมเดย์ อิล ฟไล)
Someday I’ll soar
(ซัมเดย์ อิล โซ)
Someday I’ll be something much more
(ซัมเดย์ อิล บี ซัมติง มัช โม)
Cause I’m bigger than my body gives me credit for
(คอส แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น มาย บอดอิ กิฝ มี คเรดอิท ฟอ)

Why is it not the time?
(ฮไว อีส ซิท น็อท เดอะ ไทม)
What is there more to learn?
(ฮว็อท อีส แดร์ โม ทู เลิน)
I’ve shed this skin that I’ve been chipping at
(แอฝ ชี ดีซ ซคิน แดท แอฝ บีน chippings แอ็ท)
And I’ve never quite returned
(แอ็นด แอฝ เนฝเออะ คไวท ริเทิน)

Yes, I’m grounded
(เย็ซ , แอม กเรานด)
Got my wings clipped
(ก็อท มาย วิง clipped)
I’m surrounded [by]
(แอม ซะเรานด [ ไบ ])
All this pavement
(ออล ดีซ เพฝเมนท)
Guess I’ll circle
(เก็ซ อิล เซ๊อร์เคิ้ล)
While I’m waiting
(ฮไวล แอม เวททิง)
For my fears to dry
(ฟอ มาย เฟีย ทู ดไร)

Someday I’ll fly
(ซัมเดย์ อิล ฟไล)
Someday I’ll soar
(ซัมเดย์ อิล โซ)
Someday I’ll be something much more
(ซัมเดย์ อิล บี ซัมติง มัช โม)
Cause I’m bigger than my body gives me credit for
(คอส แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น มาย บอดอิ กิฝ มี คเรดอิท ฟอ)
Cause I’m bigger than my body now
(คอส แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น มาย บอดอิ เนา)

Maybe I’ll tangle in the power lines
(เมบี อิล แทงเกิล อิน เดอะ เพาเออะ ไลน)
And it might be over in a second’s time
(แอ็นด ดิท ไมท บี โอเฝอะ อิน อะ เซคอันด ไทม)
But I’ll glady go down in a flame
(บัท อิล glady โก เดาน อิน อะ ฟเลม)
If the flame’s what it takes to remember my name
(อิฟ เดอะ ฟเลม ฮว็อท ดิธ เทค ทู ริเมมเบอะ มาย เนม)

Yes, I’m grounded
(เย็ซ , แอม กเรานด)
Got my wings clipped
(ก็อท มาย วิง clipped)
I’m surrounded [by]
(แอม ซะเรานด [ ไบ ])
All this pavement
(ออล ดีซ เพฝเมนท)
Guess I’ll circle
(เก็ซ อิล เซ๊อร์เคิ้ล)
While I’m waiting
(ฮไวล แอม เวททิง)
For my fears to dry
(ฟอ มาย เฟีย ทู ดไร)
Wait for my fears to dry
(เวท ฟอ มาย เฟีย ทู ดไร)

Someday I’ll fly
(ซัมเดย์ อิล ฟไล)
Someday I’ll soar
(ซัมเดย์ อิล โซ)
Someday I’ll be something much more
(ซัมเดย์ อิล บี ซัมติง มัช โม)
Cause I’m bigger than my body
(คอส แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น มาย บอดอิ)
I’m bigger than my body
(แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น มาย บอดอิ)
I’m bigger than my body now
(แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น มาย บอดอิ เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bigger Than My Body คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น