เนื้อเพลง The Broken Ones คำอ่านไทย Dia Frampton

I know they’ve hurt you bad.
( ไอ โน เดวฟ เฮิท ยู แบ็ด)
Wide, the scars you have.
(ไวด , เดอะ ซคา ยู แฮ็ฝ)
Baby let me straighten out your broken bones,
(เบบิ เล็ท มี สเตจเทน เอ้า ยุร บโรเค็น บอน ,)
All your faults to me make you more beautiful.
(ออล ยุร ฟอลท ทู มี เมค ยู โม บยูทิฟุล)

I can’t help it,
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท ,)
I love the broken ones,
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน ,)
The ones who,
(ดิ วัน ฮู ,)
Need the most patching up.
(นีด เดอะ โมซท patchings อัพ)
The ones who,
(ดิ วัน ฮู ,)
Never been loved,
(เนฝเออะ บีน ลัฝ ,)
Never been loved,
(เนฝเออะ บีน ลัฝ ,)
Never been loved enough.
(เนฝเออะ บีน ลัฝ อินัฟ)
Maybe I see a part of me in them.
(เมบี ไอ ซี อะ พาท อ็อฝ มี อิน เฑ็ม)
The missing piece always trying to fit in.
(เดอะ มีซซิง พีซ ออลเว ทไรอิง ทู ฟิท อิน)
The shattered heart,
(เดอะ แฌทเทอะ ฮาท ,)
Hungry for a home.
(ฮังกริ ฟอ รา โฮม)
No you’re not alone,
(โน ยัวร์ น็อท อะโลน ,)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)

You don’t have to drive,
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดไรฝ ,)
With your headlights off.
(วิฑ ยุร เฮดไลท์ ออฟฟ)
It’s a pocketknife,
(อิทซ ซา pocketknife ,)
Not a gift from God.
(น็อท ดา กิฟท ฟร็อม ก็อด)
Don’t you learn of love from the love they kept.
(ด้อนท์ ยู เลิน อ็อฝ ลัฝ ฟร็อม เดอะ ลัฝ เด เค็พท)
I will be your anchor slowly,
(ไอ วิล บี ยุร แองเคอะ ซโลลิ ,)
Step by step.
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ)

I can’t help it,
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท ,)
I love the broken ones,
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน ,)
The ones who,
(ดิ วัน ฮู ,)
Need the most patching up.
(นีด เดอะ โมซท patchings อัพ)
The ones who,
(ดิ วัน ฮู ,)
Never been loved,
(เนฝเออะ บีน ลัฝ ,)
Never been loved,
(เนฝเออะ บีน ลัฝ ,)
Never been loved enough.
(เนฝเออะ บีน ลัฝ อินัฟ)
Maybe I see a part of me in them.
(เมบี ไอ ซี อะ พาท อ็อฝ มี อิน เฑ็ม)
The missing piece always trying to fit in.
(เดอะ มีซซิง พีซ ออลเว ทไรอิง ทู ฟิท อิน)
The shattered heart,
(เดอะ แฌทเทอะ ฮาท ,)
Hungry for a home.
(ฮังกริ ฟอ รา โฮม)
No you’re not alone,
(โน ยัวร์ น็อท อะโลน ,)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)

Maybe we can rip off the bandage.
(เมบี วี แค็น ริพ ออฟฟ เดอะ แบนดิจ)
Maybe you will see it for what it is.
(เมบี ยู วิล ซี อิท ฟอ ฮว็อท ดิธ อีส)
Maybe we can burn this building,
(เมบี วี แค็น เบิน ดีซ บีลดิง ,)
Holding you in.
(โฮลดิง ยู อิน)

I can’t help it,
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท ,)
I love the broken ones,
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน ,)
The ones who,
(ดิ วัน ฮู ,)
Need the most patching up.
(นีด เดอะ โมซท patchings อัพ)
The ones who,
(ดิ วัน ฮู ,)
Never been loved,
(เนฝเออะ บีน ลัฝ ,)
Never been loved,
(เนฝเออะ บีน ลัฝ ,)
Never been loved enough.
(เนฝเออะ บีน ลัฝ อินัฟ)
Maybe I see a part of me in them.
(เมบี ไอ ซี อะ พาท อ็อฝ มี อิน เฑ็ม)
The missing piece always trying to fit in.
(เดอะ มีซซิง พีซ ออลเว ทไรอิง ทู ฟิท อิน)
The shattered heart,
(เดอะ แฌทเทอะ ฮาท ,)
Hungry for a home.
(ฮังกริ ฟอ รา โฮม)
No you’re not alone,
(โน ยัวร์ น็อท อะโลน ,)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)
I love the broken ones.
(ไอ ลัฝ เดอะ บโรเค็น วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Broken Ones คำอ่านไทย Dia Frampton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น