เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Time… goes… slowly now… in my life
( ไทม โกซ ซโลลิ เนา อิน มาย ไลฟ)
Feel… no more… of what
(ฟีล โน โม อ็อฝ ฮว็อท)
I’m not sure…
(แอม น็อท ฌุร)

Searching to feel your soul
(เซิชอิง ทู ฟีล ยุร โซล)
the strenght to stand alone
(เดอะ สเต็ง ทู ซแท็นด อะโลน)
The power of not knowing
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ น็อท โนอิง)
And letting go
(แอ็นด เลทดิง โก)

I guess I found my way
(ไอ เก็ซ ซาย เฟานด มาย เว)
Itดs Simple when it’s right
(Itดs ซิ๊มเพิ่ล ฮเว็น อิทซ ไรท)
Feeling lucky just to be here tonight
(ฟีลอิง ลัคคิ จัซท ทู บี เฮียร ทุไนท)
And happy just to be me and be… ALIVE
(แอ็นด แฮพพิ จัซท ทู บี มี แอ็นด บี อะไลฝ)

Love… in and out…
(ลัฝ อิน แอ็นด เอ้า)
of my… in my heart…
(อ็อฝ มาย อิน มาย ฮาท)
And though life can be strange
(แอ็นด โธ ไลฟ แค็น บี ซทเรนจ)
I can’t be afraid
(ไอ แค็นท บี อัฟเรด)

Searching to feel your soul
(เซิชอิง ทู ฟีล ยุร โซล)
The Strength to stand alone
(เดอะ ซทเร็งธ ทู ซแท็นด อะโลน)
The power of not knowing
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ น็อท โนอิง)
And letting go
(แอ็นด เลทดิง โก)

I guess I found my way
(ไอ เก็ซ ซาย เฟานด มาย เว)
Itดs Simple when it’s right
(Itดs ซิ๊มเพิ่ล ฮเว็น อิทซ ไรท)
Feeling lucky just to be here tonight
(ฟีลอิง ลัคคิ จัซท ทู บี เฮียร ทุไนท)
And happy just to be me and be …ALIVE
(แอ็นด แฮพพิ จัซท ทู บี มี แอ็นด บี อะไลฝ)

I guess I found my way
(ไอ เก็ซ ซาย เฟานด มาย เว)
Itดs Simple when it’s right
(Itดs ซิ๊มเพิ่ล ฮเว็น อิทซ ไรท)
Feeling lucky just to be here tonight
(ฟีลอิง ลัคคิ จัซท ทู บี เฮียร ทุไนท)
And happy just to be me and be …ALIVE
(แอ็นด แฮพพิ จัซท ทู บี มี แอ็นด บี อะไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น