เนื้อเพลง Darlin คำอ่านไทย Avril Lavigne

Darlin’ you’re hiding in the closet once again, start smiling
( ดาร์ลิน ยัวร์ ไฮดอิง อิน เดอะ คลอสเอ็ท วันซ อะเกน , ซทาท ซไมลอิง)
I know you’re trying real hard not to turn your head away
(ไอ โน ยัวร์ ทไรอิง ริแอ็ล ฮาด น็อท ทู เทิน ยุร เฮ็ด อะเว)
Pretty darlin’ face tomorrow, tomorrow’s not yesterday
(พรีททิ ดาร์ลิน เฟซ ทุมอโร , ทุมอโร น็อท เยซเทอะดิ)
Yesterday
(เยซเทอะดิ)

CHORUS
(โครัซ)
Pretty please, I know it’s a drag
(พรีททิ พลีส , ไอ โน อิทซ ซา ดแร็ก)
Wipe your eyes and put up your head
(ไวพ ยุร ไอ แซน พัท อัพ ยุร เฮ็ด)
I wish you could be happy instead
(ไอ วิฌ ยู เคิด บี แฮพพิ อินซเทด)
There’s nothing else I can do
(แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
But love you the best that I can
(บัท ลัฝ ยู เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Darlin’ I was there once awhile ago
(ดาร์ลิน นาย วอส แดร์ วันซ อะฮไวล อะโก)
I know that it’s hard to be stuck with people that you love
(ไอ โน แดท อิทซ ฮาด ทู บี ซทัค วิฑ พี๊เพิ่ล แดท ยู ลัฝ)
When nobody trusts
(ฮเว็น โนบอดี้ ทรัซท)

CHORUS
(โครัซ)
Pretty please, I know it’s a drag [know it’s a drag]
(พรีททิ พลีส , ไอ โน อิทซ ซา ดแร็ก [ โน อิทซ ซา ดแร็ก ])
Wipe your eyes and put up your head [put up your head]
(ไวพ ยุร ไอ แซน พัท อัพ ยุร เฮ็ด [ พัท อัพ ยุร เฮ็ด ])
I wish you could be happy instead
(ไอ วิฌ ยู เคิด บี แฮพพิ อินซเทด)
There’s nothing else I can do
(แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
But love you the best that I can
(บัท ลัฝ ยู เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
That I can, oh-h-h-h
(แดท ไอ แค็น , โอ เฮส เฮส เฮส)

And you’re not the only one who’s been through it
(แอ็นด ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู บีน ธรู อิท)
I’ve been there alone and now so are you
(แอฝ บีน แดร์ อะโลน แอ็นด เนา โซ อาร์ ยู)
I just want you to know, want you to know
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน , ว็อนท ยู ทู โน)
It’s not your fault, it’s not your fault, oh-h-h
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท , อิทซ น็อท ยุร ฟอลท , โอ เฮส เฮส)
Oh-h-h, your fault, your fault, it’s not your fault
(โอ เฮส เฮส , ยุร ฟอลท , ยุร ฟอลท , อิทซ น็อท ยุร ฟอลท)
Your fault, your fault, your fault
(ยุร ฟอลท , ยุร ฟอลท , ยุร ฟอลท)

CHORUS
(โครัซ)
Pretty please, I know it’s a drag [know it’s a drag]
(พรีททิ พลีส , ไอ โน อิทซ ซา ดแร็ก [ โน อิทซ ซา ดแร็ก ])
Wipe your eyes and put up your head [put up your head]
(ไวพ ยุร ไอ แซน พัท อัพ ยุร เฮ็ด [ พัท อัพ ยุร เฮ็ด ])
I wish you could be happy instead
(ไอ วิฌ ยู เคิด บี แฮพพิ อินซเทด)
There’s nothing else I can do
(แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
But love you the best that I can
(บัท ลัฝ ยู เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)

Pretty please, I know it’s a drag [know it’s a drag]
(พรีททิ พลีส , ไอ โน อิทซ ซา ดแร็ก [ โน อิทซ ซา ดแร็ก ])
Wipe your eyes and put up your head [put up your head]
(ไวพ ยุร ไอ แซน พัท อัพ ยุร เฮ็ด [ พัท อัพ ยุร เฮ็ด ])
I wish you could be happy instead
(ไอ วิฌ ยู เคิด บี แฮพพิ อินซเทด)
There’s nothing else I can do
(แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
But love you the best that I can
(บัท ลัฝ ยู เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
That I can, oh-h-h-h
(แดท ไอ แค็น , โอ เฮส เฮส เฮส)

Darlin’ you’re hiding in the closet once again, start smiling
(ดาร์ลิน ยัวร์ ไฮดอิง อิน เดอะ คลอสเอ็ท วันซ อะเกน , ซทาท ซไมลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Darlin คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น