เนื้อเพลง State of Grace คำอ่านไทย Taylor Swift

I’m walking fast through the traffic lights
( แอม วอคกิง ฟัซท ธรู เดอะ ทแรฟฟิค ไลท)
Busy streets and busy lives
(บีสอิ ซทรีท แซน บีสอิ ไลฝ)
And all we know, is touch and go
(แอ็นด ออล วี โน , อีส ทั๊ช แอ็นด โก)
We are alone with our changing minds
(วี อาร์ อะโลน วิฑ เอ๊า เช้งจิ้นส ไมนด)
We fall in love ’til it hurts or bleeds or fades in time
(วี ฟอล อิน ลัฝ ทิล อิท เฮิท ออ บลีด ออ เฝด ซิน ไทม)

And I never [never] saw you coming
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ [ เนฝเออะ ] ซอ ยู คัมอิง)
And I’ll never [ever] be the same
(แอ็นด อิล เนฝเออะ [ เอฝเออะ ] บี เดอะ เซม)

You come around and the armor falls
(ยู คัม อะเรานด แอ็นด ดิ อาเมอะ ฟอล)
Pierce the room like a cannon ball
(เพียซ เดอะ รุม ไลค เก แคนนัน บอล)
Now all we know is don’t let go
(เนา ออล วี โน อีส ด้อนท์ เล็ท โก)
We are alone, just you and me
(วี อาร์ อะโลน , จัซท ยู แอ็นด มี)
Up in your room and our slates are clean
(อัพ อิน ยุร รุม แอ็นด เอ๊า ซเลท แซร์ คลีน)
Just twin fire signs, four blue eyes
(จัซท ทวิน ไฟร ไซน , โฟ บลู ไอ)

So you were never a saint
(โซ ยู เวอ เนฝเออะ รา เซนท)
And I’ve loved in shades of wrong
(แอ็นด แอฝ ลัฝ อิน เฌด อ็อฝ ร็อง)
We learn to live with the pain
(วี เลิน ทู ไลฝ วิฑ เดอะ เพน)
Mosaic broken hearts
(โมะเสอิค บโรเค็น ฮาท)
But this love is brave and wild
(บัท ดีซ ลัฝ อีส บเรฝ แอ็นด ไวลด)

And I never [never] saw you coming
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ [ เนฝเออะ ] ซอ ยู คัมอิง)
And I’ll never [ever] be the same
(แอ็นด อิล เนฝเออะ [ เอฝเออะ ] บี เดอะ เซม)

This is a state of grace
(ดีซ ซิส ซา ซเทท อ็อฝ กเรซ)
This is the worthwhile fight
(ดีซ ซิส เดอะ เวริตฮวายไฟท)
Love is a ruthless game
(ลัฝ อีส ซา รูธเล็ซ เกม)
Unless you play it good and right
(อันเลซ ยู พเล อิท เกิด แอ็นด ไรท)
These are the hands of fate
(ฑิส อาร์ เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เฟท)
You’re my Achilles heel
(ยัวร์ มาย Achilles ฮีล)
This is the golden age of something good and right and real
(ดีซ ซิส เดอะ โกลเด็น เอจ อ็อฝ ซัมติง เกิด แอ็นด ไรท แอ็นด ริแอ็ล)

And I never [never] saw you coming
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ [ เนฝเออะ ] ซอ ยู คัมอิง)
And I’ll never [ever] be the same
(แอ็นด อิล เนฝเออะ [ เอฝเออะ ] บี เดอะ เซม)
And I never [never] saw you coming
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ [ เนฝเออะ ] ซอ ยู คัมอิง)
And I’ll never [ever] be the same
(แอ็นด อิล เนฝเออะ [ เอฝเออะ ] บี เดอะ เซม)

This is a state of grace
(ดีซ ซิส ซา ซเทท อ็อฝ กเรซ)
This is the worthwhile fight
(ดีซ ซิส เดอะ เวริตฮวายไฟท)
Love is a ruthless game
(ลัฝ อีส ซา รูธเล็ซ เกม)
Unless you play it good and right
(อันเลซ ยู พเล อิท เกิด แอ็นด ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง State of Grace คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น