เนื้อเพลง Baby, I Believe in You คำอ่านไทย New Kids on The Block

Baby, I believe in you and every little thing you do.
( เบบิ , ไอ บิลีฝ อิน ยู แอ็นด เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู ดู)
Every time we kiss it always feels like this, I believe in you.
(เอฝริ ไทม วี คิซ ซิท ออลเว ฟีล ไลค ดีซ , ไอ บิลีฝ อิน ยู)
Baby, I believe in us and every little inch of our trust.
(เบบิ , ไอ บิลีฝ อิน อัซ แซน เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล อินช อ็อฝ เอ๊า ทรัซท)
Whether I’m around, you never let me down, I believe in you.
(ฮเวทเออะ แอม อะเรานด , ยู เนฝเออะ เล็ท มี เดาน , ไอ บิลีฝ อิน ยู)

Maybe I might sound crazy for the way I feel about you,
(เมบี ไอ ไมท เซานด คเรสิ ฟอ เดอะ เว ไอ ฟีล อะเบาท ยู ,)
but, baby, you’re just so amazing and I’m so in love, girl, with you.
(บัท , เบบิ , ยัวร์ จัซท โซ อะเมสอิง แอ็นด แอม โซ อิน ลัฝ , เกิล , วิฑ ยู)
I believe in you.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

Maybe I ….
(เมบี ไอ)
Oh, girl, there’s something about you.
(โอ , เกิล , แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู)
Maybe I ….
(เมบี ไอ)

I believe in you, I believe in you, all the things you do, I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู , ไอ บิลีฝ อิน ยู , ออล เดอะ ธิง ยู ดู , ไอ บิลีฝ อิน ยู)
[repeat ad lib & fade]
([ ริพีท แอ็ด lib & เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby, I Believe in You คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น