เนื้อเพลง No Surprises คำอ่านไทย Radiohead

A heart that’s full up like a landfill
( อะ ฮาท แด๊ท ฟูล อัพ ไลค เก landfill)
A job that slowly kills you
(อะ โจบ แดท ซโลลิ คิล ยู)
Bruises that won’t heal
(บรูส แดท ว็อนท ฮีล)

You look so tired and unhappy
(ยู ลุค โซ ไทร แอ็นด อันแฮพพิ)
Bring down the government
(บริง เดาน เดอะ กัฝเอินเม็นท)
They don’t, they don’t speak for us
(เด ด้อนท์ , เด ด้อนท์ ซพีค ฟอ อัซ)
I’ll take a quiet life
(อิล เทค เก คไวเอ็ท ไลฟ)
A handshake of carbon monoxide
(อะ แฮนเชค อ็อฝ คาบ็อน เมาะนอคไซด)

No alarms and no surprises
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส)
No alarms and no surprises
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส)
No alarms and no surprises
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส)
Silent, silent
(ไซเล็นท , ไซเล็นท)

This is my final fit, my final bellyache with
(ดีซ ซิส มาย ไฟแน็ล ฟิท , มาย ไฟแน็ล bellyache วิฑ)

No alarms and no surprises
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส)
No alarms and no surprises
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส)
No alarms and no surprises please
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส พลีส)

Such a pretty house, such a pretty garden
(ซัช อะ พรีททิ เฮาซ , ซัช อะ พรีททิ ก๊าร์เด้น)

No alarms and no surprises [let me out of here]
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส [ เล็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร ])
No alarms and no surprises [let me out of here]
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส [ เล็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร ])
No alarms and no surprises please [let me out of here]
(โน อะลาม แซน โน เซิพไรส พลีส [ เล็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Surprises คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น