เนื้อเพลง Perfect Day คำอ่านไทย Hoku

Sun’s up
( ซัน อัพ)
A little after twelve
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาฟเทอะ ทเว็ลฝ)
Make breakfast for myself
(เมค บเรคฟัซท ฟอ ไมเซลฟ)
Leave the work for someone else
(ลีฝ เดอะ เวิค ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)
People say
(พี๊เพิ่ล เซ)
They say that it’s just a phase
(เด เซ แดท อิทซ จัซท ดา เฟส)
They tell me to act my age,
(เด เท็ล มี ทู แอ็คท มาย เอจ ,)
Well I am
(เว็ล ไอ แอ็ม)

On this perfect day,
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
Nothing’s standing in my way
(นัธอิง ซแทนดิง อิน มาย เว)

On this perfect day,
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
When nothing can go wrong
(ฮเว็น นัธอิง แค็น โก ร็อง)

It’s the perfect day,
(อิทซ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
Tomorrow’s gonna come too soon
(ทุมอโร กอนนะ คัม ทู ซูน)
I could stay, forever as I am
(ไอ เคิด ซเท , เฟาะเรฝเออะ แอ็ส ซาย แอ็ม)

On this perfect day
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด)

Sun’s down
(ซัน เดาน)
A little after ten
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาฟเทอะ เท็น)
I pick up all my friends
(ไอ พิค อัพ ออล มาย ฟเร็นด)
In my Mercedes-Benz
(อิน มาย เมอร์ซีดีสเบนซฺ)

Wake up
(เวค อัพ)
Don’t tell me it’s just a dream
(ด้อนท์ เท็ล มี อิทซ จัซท ดา ดรีม)
‘Cause when I’ve had enough
(คอส ฮเว็น แอฝ แฮ็ด อินัฟ)
You’ll hear me say,
(โยว เฮีย มี เซ ,)
Now don’t you try to rain on my
(เนา ด้อนท์ ยู ทไร ทู เรน ออน มาย)

Perfect day,
(เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
Nothing’s standing in my way
(นัธอิง ซแทนดิง อิน มาย เว)

On this perfect day,
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
Nothing can go wrong
(นัธอิง แค็น โก ร็อง)

It’s the perfect day,
(อิทซ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
Tomorrow’s gonna come too soon
(ทุมอโร กอนนะ คัม ทู ซูน)
I could stay, forever as I am
(ไอ เคิด ซเท , เฟาะเรฝเออะ แอ็ส ซาย แอ็ม)
On this perfect day
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด)

La la la
(ลา ลา ลา)
La la la,
(ลา ลา ลา ,)
Oh, oh
(โอ , โอ)

I’m in the race
(แอม อิน เดอะ เรซ)
But I’ve already won
(บัท แอฝ ออลเรดอิ ว็อน)
[La la la]
([ ลา ลา ลา ])
And getting there can
(แอ็นด เกดดดิ้ง แดร์ แค็น)
Be half the fun
(บี ฮาล์ฟ เดอะ ฟัน)
[La la la]
([ ลา ลา ลา ])
So don’t stop me
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ มี)
Till I’m good and done,
(ทิล แอม เกิด แอ็นด ดัน ,)
Don’t you try to rain on my
(ด้อนท์ ยู ทไร ทู เรน ออน มาย)

Perfect day
(เพ๊อร์เฟ็คท เด)
It’s the perfect day
(อิทซ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)

It’s the perfect day
(อิทซ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
Nothing’s gonna bring me down
(นัธอิง กอนนะ บริง มี เดาน)
I could stay, forever as I am
(ไอ เคิด ซเท , เฟาะเรฝเออะ แอ็ส ซาย แอ็ม)

On this perfect day
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
Nothing’s standing in my way,
(นัธอิง ซแทนดิง อิน มาย เว ,)

On this perfect day,
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด ,)
Nothing can go wrong
(นัธอิง แค็น โก ร็อง)

I’m in the race
(แอม อิน เดอะ เรซ)
But I’ve already won
(บัท แอฝ ออลเรดอิ ว็อน)
And getting there can
(แอ็นด เกดดดิ้ง แดร์ แค็น)
Be half the fun,
(บี ฮาล์ฟ เดอะ ฟัน ,)
So don’t stop me
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ มี)
Till I’m good and done,
(ทิล แอม เกิด แอ็นด ดัน ,)
Don’t you try to rain on my
(ด้อนท์ ยู ทไร ทู เรน ออน มาย)

Perfect, day
(เพ๊อร์เฟ็คท , เด)
On this perfect day
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
On this perfect day
(ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfect Day คำอ่านไทย Hoku

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น