เนื้อเพลง Let’s Take A Ride คำอ่านไทย Justin Timberlake

Hop in the car and go with me
( ฮ็อพ อิน เดอะ คา แอ็นด โก วิฑ มี)
You don’t have to pack everything
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แพ็ค เอ๊วี่ติง)
Don’t you wanna feel the breeze?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟีล เดอะ บรีส)
And forget everything, baby
(แอ็นด เฟาะเกท เอ๊วี่ติง , เบบิ)
Hop in the car and go with me
(ฮ็อพ อิน เดอะ คา แอ็นด โก วิฑ มี)
You don’t have to pack everything
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แพ็ค เอ๊วี่ติง)
Don’t you wanna feel the breeze?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟีล เดอะ บรีส)
And forget everything baby
(แอ็นด เฟาะเกท เอ๊วี่ติง เบบิ)

Got laid off at your job today
(ก็อท เลด ออฟฟ แอ็ท ยุร โจบ ทุเด)
You’ve been working at this place for years
(ยู๊ฟ บีน เวิคกิง แอ็ท ดีซ พเลซ ฟอ เยีย)
And though you were underpaid
(แอ็นด โธ ยู เวอ อันเดอะเพด)
Mami that place isn’t worth your tears
(มัมมี แดท พเลซ อีสซึ่น เวิธ ยุร เทีย)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])

I know that life is hard on you
(ไอ โน แดท ไลฟ อีส ฮาด ออน ยู)
And you can’t seem to find out why
(แอ็นด ยู แค็นท ซีม ทู ไฟนด เอ้า ฮไว)
I’ll explain, just grab your coat, girl
(อิล เอ็คซพเลน , จัซท กแร็บ ยุร โคท , เกิล)
And just join me on this ride
(แอ็นด จัซท จอยน มี ออน ดีซ ไรด)

Let’s take a ride, on the country side
(เล็ท เทค เก ไรด , ออน เดอะ คันทริ ไซด)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
We can spend the night, till the morning light
(วี แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท , ทิล เดอะ มอนิง ไลท)
Let’s just get away…
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)

Let’s Take A Ride
(เล็ท เทค เก ไรด)

Hop in the car and go with me
(ฮ็อพ อิน เดอะ คา แอ็นด โก วิฑ มี)
You don’t have to pack everything
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แพ็ค เอ๊วี่ติง)
Don’t you wanna feel the breeze?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟีล เดอะ บรีส)
And forget everything, baby
(แอ็นด เฟาะเกท เอ๊วี่ติง , เบบิ)

Hop in the car and go with me
(ฮ็อพ อิน เดอะ คา แอ็นด โก วิฑ มี)
You don’t have to pack everything
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แพ็ค เอ๊วี่ติง)
Don’t you wanna feel the breeze?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟีล เดอะ บรีส)
And forget everything baby
(แอ็นด เฟาะเกท เอ๊วี่ติง เบบิ)

Got laid off at your job today
(ก็อท เลด ออฟฟ แอ็ท ยุร โจบ ทุเด)
You’ve been working at this place for years
(ยู๊ฟ บีน เวิคกิง แอ็ท ดีซ พเลซ ฟอ เยีย)
And though you were underpaid
(แอ็นด โธ ยู เวอ อันเดอะเพด)
Mami that place isn’t worth your tears
(มัมมี แดท พเลซ อีสซึ่น เวิธ ยุร เทีย)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])

I know that life is hard on you
(ไอ โน แดท ไลฟ อีส ฮาด ออน ยู)
And you can’t seem to find out why
(แอ็นด ยู แค็นท ซีม ทู ไฟนด เอ้า ฮไว)
I’ll explain, just grab your coat, girl
(อิล เอ็คซพเลน , จัซท กแร็บ ยุร โคท , เกิล)
And just join me on this ride
(แอ็นด จัซท จอยน มี ออน ดีซ ไรด)

Let’s take a ride, on the country side
(เล็ท เทค เก ไรด , ออน เดอะ คันทริ ไซด)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
We can spend the night, till the morning light
(วี แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท , ทิล เดอะ มอนิง ไลท)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)

Girl you’re the best
(เกิล ยัวร์ เดอะ เบ็ซท)
You could be
(ยู เคิด บี)
An angel among society
(แอน เอนเจล อะมัง โซะไซเอะทิ)
But you get crushed
(บัท ยู เก็ท ครัฌ)
>From what you see
(>ฟร็อม ฮว็อท ยู ซี)
You try to hard to help and that’s enough for me
(ยู ทไร ทู ฮาด ทู เฮ็ลพ แอ็นด แด๊ท อินัฟ ฟอ มี)
[Woo..]
([ วู ])

Try to change what you can
(ทไร ทู เชนจ ฮว็อท ยู แค็น)
And accept all the things you cannot
(แอ็นด แอ็คเซพท ดอร์ เดอะ ธิง ยู แคนน็อท)
[Don’t stress yourself baby]
([ ด้อนท์ ซทเร็ซ ยุรเซลฟ เบบิ ])
I know you wanna fly away from the world
(ไอ โน ยู วอนนา ฟไล อะเว ฟร็อม เดอะ เวิลด)
But for now with the time we’ve got
(บัท ฟอ เนา วิฑ เดอะ ไทม หวีบ ก็อท)

Let’s take a ride, on the country side
(เล็ท เทค เก ไรด , ออน เดอะ คันทริ ไซด)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
We can spend the night, till the morning light
(วี แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท , ทิล เดอะ มอนิง ไลท)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)

Let’s take a ride, on the country side
(เล็ท เทค เก ไรด , ออน เดอะ คันทริ ไซด)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
[Let’s just get away]
([ เล็ท จัซท เก็ท อะเว ])
We can spend the night, till the morning light
(วี แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท , ทิล เดอะ มอนิง ไลท)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
[Let’s just get away]
([ เล็ท จัซท เก็ท อะเว ])

Maybe if you consider us just riding
(เมบี อิฟ ยู ค็อนซีดเออะ อัซ จัซท ไรดอิง)
That once you feel like a winner
(แดท วันซ ยู ฟีล ไลค เก วีนเนอะ)
No more crying
(โน โม คไรอิง)
And baby I know just what you need
(แอ็นด เบบิ ไอ โน จัซท ฮว็อท ยู นีด)
[I know]
([ ไอ โน ])
To let your hair down so that you feel free, yea
(ทู เล็ท ยุร แฮ เดาน โซ แดท ยู ฟีล ฟรี , เย)
[Hair, yea yea yea]
([ แฮ , เย เย เย ])

It hurts me to watch you see it through
(อิท เฮิท มี ทู ว็อช ยู ซี อิท ธรู)
[It hurts me baby]
([ อิท เฮิท มี เบบิ ])
Girl you’re so confused
(เกิล ยัวร์ โซ ค็อนฟยูส)
[Let’s get away]
([ เล็ท เก็ท อะเว ])
And I know what to do
(แอ็นด ดาย โน ฮว็อท ทู ดู)

Let’s take a ride, on the country side
(เล็ท เทค เก ไรด , ออน เดอะ คันทริ ไซด)
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
[Let’s just get away]
([ เล็ท จัซท เก็ท อะเว ])
[Let’s go, girl]
([ เล็ท โก , เกิล ])
We can spend the night, till the morning light
(วี แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท , ทิล เดอะ มอนิง ไลท)
[Night]
([ ไนท ])
Let’s just get away
(เล็ท จัซท เก็ท อะเว)
[Let’s just get away]
([ เล็ท จัซท เก็ท อะเว ])

Let’s take a ride
(เล็ท เทค เก ไรด)
Hop in the car and go with me
(ฮ็อพ อิน เดอะ คา แอ็นด โก วิฑ มี)
You don’t have to pack everything
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แพ็ค เอ๊วี่ติง)
Don’t you wanna feel the breeze?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟีล เดอะ บรีส)
And forget everything, baby
(แอ็นด เฟาะเกท เอ๊วี่ติง , เบบิ)
[Let’s take a ride]
([ เล็ท เทค เก ไรด ])
Hop in the car and go with me
(ฮ็อพ อิน เดอะ คา แอ็นด โก วิฑ มี)
You don’t have to pack everything
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แพ็ค เอ๊วี่ติง)
Don’t you wanna feel the breeze?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟีล เดอะ บรีส)
And forget everything, baby
(แอ็นด เฟาะเกท เอ๊วี่ติง , เบบิ)

Let’s take a ride
(เล็ท เทค เก ไรด)
Let’s go girl
(เล็ท โก เกิล)
Let’s go girl
(เล็ท โก เกิล)
Let’s go girl
(เล็ท โก เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Take A Ride คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น