เนื้อเพลง Fuel คำอ่านไทย Metallica

Gimme Fuel,
( กีมมิ ฟยูเอ็ล ,)
Gimme Fire,
(กีมมิ ไฟร ,)
Gimme that which I desire,
(กีมมิ แดท ฮวิช ไอ ดิไสร ,)
Ooh!
(อู้ !)

Turn on…I see red
(เทิน ออน นาย ซี เร็ด)
Adrenaline crash & crash my head
(อเดนนารีน คแร็ฌ & คแร็ฌ มาย เฮ็ด)
Nitro Junkie, Paint me dead
(Nitro จังคี , เพนท มี เด็ด)
And I see red
(แอ็นด ดาย ซี เร็ด)

One hundred plus through Black and White
(วัน ฮันดเร็ด พลัซ ธรู บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
War Horse, Warhead
(วอ ฮอซ , Warhead)
F*ck ‘Em Man, white knuckles tight
(เอฟ *ck เอ็ม แม็น , ฮไวท นักเคิล ไทท)
Through Black & White
(ธรู บแล็ค & ฮไวท)

Ohhh, On I Burn,
(โอ้ , ออน นาย เบิน ,)
Fuel is pumping engines,
(ฟยูเอ็ล อีส พัมปิง เอนจิน ,)
Burning hard, loose & clean
(เบรินนิง ฮาด , ลูซ & คลีน)

And I burn,
(แอ็นด ดาย เบิน ,)
Churning my direction,
(Churnings มาย ดิเรคฌัน ,)
Quench my thirst with Gasoline
(คเว็นช มาย เธิซท วิฑ แกซโอะลีน)

So Gimme Fuel,
(โซ กีมมิ ฟยูเอ็ล ,)
Gimme Fire,
(กีมมิ ไฟร ,)
Gimme that which I desire,
(กีมมิ แดท ฮวิช ไอ ดิไสร ,)

Hey
(เฮ)

Turn on beyond the bone
(เทิน ออน บิยอนด เดอะ บอน)
Swallow future, spit out home
(ซวอลโล ฟยูเชอะ , ซพิท เอ้า โฮม)
Burn your face upon the crome
(เบิน ยุร เฟซ อุพอน เดอะ crome)
Yeah!
(เย่ !)

Take the corner, join the crash,
(เทค เดอะ คอเนอะ , จอยน เดอะ คแร็ฌ ,)
Headlights, Headlines
(เฮดไลท์ , เฮดไลน์)
Another Junkie lives too fast
(แอะนัธเออะ จังคี ไลฝ ทู ฟัซท)
Yeah lives way too fast, fast, fast, oohh-aye
(เย่ ไลฝ เว ทู ฟัซท , ฟัซท , ฟัซท , อูไอ)

Ohhh, On I Burn
(โอ้ , ออน นาย เบิน)
Fuel is pumping engines
(ฟยูเอ็ล อีส พัมปิง เอนจิน)
Burning hard, loose & clean
(เบรินนิง ฮาด , ลูซ & คลีน)

And On I burn
(แอ็นด ออน นาย เบิน)
Churning my direction,
(Churnings มาย ดิเรคฌัน ,)
Quench my thirst with Gasoline
(คเว็นช มาย เธิซท วิฑ แกซโอะลีน)

So Gimme Fuel
(โซ กีมมิ ฟยูเอ็ล)
Gimme Fire
(กีมมิ ไฟร)
Gimme that which I desire
(กีมมิ แดท ฮวิช ไอ ดิไสร)

Yeah-Heah
(เย่ Heah)

White Knuckle Tight!
(ฮไวท นักเคิล ไทท !)
[solo]
([ โซโล ])

Gimmie Fuel…. On I burn, on and on
(กริมมี่ ฟยูเอ็ล ออน นาย เบิน , ออน แอ็นด ออน)
Gimmie Fire…. On I burn, on and on
(กริมมี่ ไฟร ออน นาย เบิน , ออน แอ็นด ออน)
My Desire….
(มาย ดิไสร)

Ohhh, On I Burn
(โอ้ , ออน นาย เบิน)
Fuel is pumping engines
(ฟยูเอ็ล อีส พัมปิง เอนจิน)
Burning hard, loose & clean
(เบรินนิง ฮาด , ลูซ & คลีน)

And I burn
(แอ็นด ดาย เบิน)
Churning my direction
(Churnings มาย ดิเรคฌัน)
Quench my thirst with Gasoline
(คเว็นช มาย เธิซท วิฑ แกซโอะลีน)

Gimme Fuel
(กีมมิ ฟยูเอ็ล)
Gimme Fire
(กีมมิ ไฟร)
Gimme that which I desire
(กีมมิ แดท ฮวิช ไอ ดิไสร)
Ooh
(อู้)

On I Burn!
(ออน นาย เบิน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fuel คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น