เนื้อเพลง All You Want คำอ่านไทย Dido

I’d Like To Watch You Sleep At Night
( อาย ไลค ทู ว็อช ยู ซลีพ แอ็ท ไนท)
To Hear You Breathe By My Side
(ทู เฮีย ยู บรีฑ ไบ มาย ไซด)
And Though Sleep Leaves Me Behind
(แอ็นด โธ ซลีพ ลีฝ มี บิไฮนด)
There’s Nowhere I’d Rather Be
(แดร์ โนแวร์ อาย ราฑเออะ บี)
And Now Our Bed Is Oh So Cold
(แอ็นด เนา เอ๊า เบ็ด อีส โอ โซ โคลด)
My Hands Feel Empty
(มาย แฮ็นด ฟีล เอมทิ)
No One To Hold
(โน วัน ทู โฮลด)
I Can Sleep What Side I Want
(ไอ แค็น ซลีพ ฮว็อท ไซด ไอ ว็อนท)
It’s Not The Same With You Gone
(อิทซ น็อท เดอะ เซม วิฑ ยู กอน)

Oh If You’d Come Home
(โอ อิฟ ยูต คัม โฮม)
I’ll Let You Know That
(อิล เล็ท ยู โน แดท)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)
Is Right Here In This Room
(อีส ไรท เฮียร อิน ดีซ รุม)
All You Need
(ออล ยู นีด)
Is Sitting Here With You
(อีส ซีททิง เฮียร วิฑ ยู)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)

It’s Been Three Years
(อิทซ บีน ธรี เยีย)
One Night Apart
(วัน ไนท อะพาท)
But In That Night You Tore My Heart
(บัท อิน แดท ไนท ยู โท มาย ฮาท)
If Only You Had Slept Alone
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู แฮ็ด ซเล็พท อะโลน)
If Those Seeds Had Not Been Sown
(อิฟ โฑส ซีด แฮ็ด น็อท บีน โซน)

Oh You Could Come Home And You Would Know That
(โอ ยู เคิด คัม โฮม แอ็นด ยู เวิด โน แดท)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)
Is Right Here In This Room
(อีส ไรท เฮียร อิน ดีซ รุม)
All You Need
(ออล ยู นีด)
Is Sitting Here With You
(อีส ซีททิง เฮียร วิฑ ยู)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)

I Hear Your Key Turning In The Door
(ไอ เฮีย ยุร คี เทินนิง อิน เดอะ โด)
I Won’t Be Hearing That Sound Anymore
(ไอ ว็อนท บี เฮียริง แดท เซานด แอนนี่มอ)
And You And Your Sin
(แอ็นด ยู แอ็นด ยุร ซิน)
Can Leave The Way You Just Came In
(แค็น ลีฝ เดอะ เว ยู จัซท เคม อิน)
Send My Regards To Her
(เซ็นด มาย ริกาด ทู เฮอ)

I Hope You’ve Found That
(ไอ โฮพ ยู๊ฟ เฟานด แดท)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)
Is Right There In That Room
(อีส ไรท แดร์ อิน แดท รุม)
All You Need
(ออล ยู นีด)
Is Sitting There With You
(อีส ซีททิง แดร์ วิฑ ยู)
All You Want
(ออล ยู ว็อนท)

I’d Like To Watch You Sleep At Night
(อาย ไลค ทู ว็อช ยู ซลีพ แอ็ท ไนท)
To Hear You Breathe By My Side
(ทู เฮีย ยู บรีฑ ไบ มาย ไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All You Want คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น