เนื้อเพลง Lean On Me คำอ่านไทย Mary J. Blige

Kirk:
( เคิก :)
This is for the little child with no father
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ไชล วิฑ โน ฟาเฑอะ)
For that man that doesn’t have a place to stay
(ฟอ แดท แม็น แดท ดัสอินท แฮ็ฝ อะ พเลซ ทู ซเท)
And for that little boy living with AIDS
(แอ็นด ฟอ แดท ลิ๊ทเทิ่ล บอย ลีฝอิง วิฑ เอด)
[I’ma tell your story, tell your story]
([ แอมอา เท็ล ยุร ซโทริ , เท็ล ยุร ซโทริ ])
You can lean on me
(ยู แค็น ลีน ออน มี)

R. Kelly:
(อาร์ เคลลี่ :)
There’s a man
(แดร์ ซา แม็น)
Standing on the corner
(ซแทนดิง ออน เดอะ คอเนอะ)
He has no home, he has no food
(ฮี แฮ็ส โน โฮม , ฮี แฮ็ส โน ฟูด)
And his blue skies are gone
(แอ็นด ฮิส บลู สกาย แซร์ กอน)
Can’t you hear him crying out
(แค็นท ยู เฮีย ฮิม คไรอิง เอ้า)

Crystal:
(ครีซแท็ล :)
And there’s a girl
(แอ็นด แดร์ ซา เกิล)
Searching for a father and a friend
(เซิชอิง ฟอ รา ฟาเฑอะ แอ็นด อะ ฟเร็นด)
Praying that the storm someday will end
(เพลยอิง แดท เดอะ ซทอม ซัมเดย์ วิล เอ็นด)
But instead of walkin’ away
(บัท อินซเทด อ็อฝ วอคกิน อะเว)
Open up your heart and say
(โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I am here
(ไอ แอ็ม เฮียร)
You don’t have to worry, I can see your tears
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ , ไอ แค็น ซี ยุร เทีย)
I’ll be there in a hurry when you call
(อิล บี แดร์ อิน อะ เฮอริ ฮเว็น ยู คอล)
Friends are there to catch you when you fall
(ฟเร็นด แซร์ แดร์ ทู แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล)
Here’s my shoulder, you can lean on me
(เฮียร มาย โฌลเดอะ , ยู แค็น ลีน ออน มี)

Mary:
(แมริ :)
There’s a child who is sick and begging to be free
(แดร์ ซา ไชล ฮู อีส ซิค แอ็นด เบกกิง ทู บี ฟรี)
But there is no cure for his disease
(บัท แดร์ อีส โน คิวเร ฟอ ฮิส ดิสีส)
He looks up to his mother as [as she holds]
(ฮี ลุค อัพ ทู ฮิส ม๊าเธ่อร์ แอ็ส [ แอ็ส ชี โฮลด ])
[Holds… his hand]
([ โฮลด ฮิส แฮ็นด ])

Bono:
(Bono :)
Prayin’ that someday the sun will shine again
(เพลย์อิน แดท ซัมเดย์ เดอะ ซัน วิล ไฌน อะเกน)

[Choir]
([ คไวร ])
And the pain, pain will end, come on
(แอ็นด เดอะ เพน , เพน วิล เอ็นด , คัมมอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

R. Kelly:
(อาร์ เคลลี่ :)
Tell me how can I, how can I love Jesus
(เท็ล มี เฮา แค็น นาย , เฮา แค็น นาย ลัฝ จีสัซ)
When I never seen His face
(ฮเว็น นาย เนฝเออะ ซีน ฮิส เฟซ)

Bono:
(Bono :)
Yet I see you dying
(เย็ท ไอ ซี ยู ไดอิง)

Crystal:
(ครีซแท็ล :)
And I turn and walk awaaaay
(แอ็นด ดาย เทิน แอ็นด วอค awaaaay)

Crystal:
(ครีซแท็ล :)
So hold my hand
(โซ โฮลด มาย แฮ็นด)

Bono:
(Bono :)
let me take you to a friend of mine
(เล็ท มี เทค ยู ทู อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

He’s waiting just to ease your troubled mind
(อีส เวททิง จัซท ทู อีส ยุร ทรั๊บเบิ้ล ไมนด)
And instead of walkin’ away, open up
(แอ็นด อินซเทด อ็อฝ วอคกิน อะเว , โอเพ็น อัพ)
Open up your heart and say
(โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I am here
(ไอ แอ็ม เฮียร)
You don’t have to worry, I can see your tears
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ , ไอ แค็น ซี ยุร เทีย)
I’ll be there in a hurry when you call
(อิล บี แดร์ อิน อะ เฮอริ ฮเว็น ยู คอล)
Friends’ll be there to catch you when
(เฟรนซฺ บี แดร์ ทู แค็ช ยู ฮเว็น)
Catch you when you fall, ooh
(แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล , อู้)
Thank you Jesus, yeah
(แธ็งค ยู จีสัซ , เย่)
Here’s my shoulder, you can lean on me
(เฮียร มาย โฌลเดอะ , ยู แค็น ลีน ออน มี)
Here’s my shoulder, you can lean on me
(เฮียร มาย โฌลเดอะ , ยู แค็น ลีน ออน มี)
Here’s my shoulder, you can lean on me
(เฮียร มาย โฌลเดอะ , ยู แค็น ลีน ออน มี)
Here’s my shoulder, you could lean on me
(เฮียร มาย โฌลเดอะ , ยู เคิด ลีน ออน มี)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lean On Me คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น