เนื้อเพลง Warning คำอ่านไทย Green Day

This is a public service announcement, this is only a test
( ดีซ ซิส ซา พับลิค เซอฝิซ แอ็นเนานซเม็นท , ดีซ ซิส โอ๊นลี่ อะ เท็ซท)
Emergency evacuation protest
(อิเมอเจ็นซิ อิแฝคิวเอฌัน พโรเท็ซท)
May impair your ability to operate machinery
(เม อิมแพ ยุร อะบีลอิติ ทู ออพเออะเรท มะฌีนเออะริ)
Can’t quite tell just what it means to me
(แค็นท คไวท เท็ล จัซท ฮว็อท ดิธ มีน ทู มี)
Keep out of reach of children, don’t talk to strangers
(คีพ เอ้า อ็อฝ รีช อ็อฝ ชีลดเร็น , ด้อนท์ ทอค ทู ซทเรนเจอะ)
Get your philosphy from a bumper sticker
(เก็ท ยุร philosphy ฟร็อม มา บัมเพอะ ซทีคเคอะ)

* [I say] Warning, live without warning
(* [ ไอ เซ ] วอนิง , ไลฝ วิเฑาท วอนิง)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Without, alright
(วิเฑาท , ออลไร๊ท)

** Better homes and safety-sealed communities
(** เบทเทอะ โฮม แซน เซพทิ ซีล communities)
Did you remember to pay the utility
(ดิด ยู ริเมมเบอะ ทู เพ ดิ ยูทีลอิทิ)
Caution, police line, you better not cross
(คอฌัน , โพะลีซ ไลน , ยู เบทเทอะ น็อท คร็อซ)
Is it the cop or am I the one that’s really dangerous
(อีส ซิท เดอะ ค็อพ ออ แอ็ม ไอ ดิ วัน แด๊ท ริแอ็ลลิ เดนเจอะรัซ)
Sanitation, expiration date, question everything
(แซนิเทฌัน , เอคซพิเรฌัน เดท , คเวซชัน เอ๊วี่ติง)
Or shut up and be the victim or authority
(ออ ฌัท อัพ แอ็นด บี เดอะ ฝิคทิม ออ ออธอริทิ)

[Repeat * , * , * , *]
([ ริพีท * , * , * , * ])

Without, alright
(วิเฑาท , ออลไร๊ท)

[Repeat ** , * , * , * , *]
([ ริพีท ** , * , * , * , * ])

This was a public service announcement, this was only a test
(ดีซ วอส ซา พับลิค เซอฝิซ แอ็นเนานซเม็นท , ดีซ วอส โอ๊นลี่ อะ เท็ซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Warning คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น