เนื้อเพลง Gay Boy คำอ่านไทย t.A.T.u.

Boy Gay, Boy Gay, Boy Gay
( บอย เก , บอย เก , บอย เก)
Boy, Boy, Boy, Boy Gay
(บอย , บอย , บอย , บอย เก)
Boy Gay, Boy Gay, Boy
(บอย เก , บอย เก , บอย)
Boy Gay, Boy Gay, Boy Gay
(บอย เก , บอย เก , บอย เก)
Boy Gay, Boy Gay, Boy
(บอย เก , บอย เก , บอย)
Boy, Boy, Boy
(บอย , บอย , บอย)

You looking gentle
(ยู ลุคอิง เจ๊นเทิ่ล)
waiting for his attention
(เวททิง ฟอ ฮิส แอ็ทเทนฌัน)
feeling the same
(ฟีลอิง เดอะ เซม)
but i don’t understand
(บัท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Haw long can you
(ฮอ ล็อง แค็น ยู)
live loving furtively?
(ไลฝ ลัฝอิง เฟอทิฝลิ)
Very hard
(เฝริ ฮาด)
to hide your behavior.
(ทู ไฮด ยุร บิเฮฟเยอะ)
Very hard
(เฝริ ฮาด)
To hide my suffering
(ทู ไฮด มาย ซัฟเฟอะริง)
Very,very,very,very
(เฝริ , เฝริ , เฝริ , เฝริ)
indecent wish.
(อินดีเซ็นท วิฌ)

Boy gay, boy gay,
(บอย เก , บอย เก ,)
be more cheeky with me
(บี โม ชีคอิ วิฑ มี)
don’t get red form the shame
(ด้อนท์ เก็ท เร็ด ฟอม เดอะ เฌม)
boy gay, boy gay
(บอย เก , บอย เก)
Put it on your friends
(พัท ดิธ ออน ยุร ฟเร็นด)
boy gay, boy gay
(บอย เก , บอย เก)
from me
(ฟร็อม มี)
Boy gay, gay
(บอย เก , เก)

Tear strangle,
(เทีย สแตงเกิล ,)
thoughts make life more difficult.
(ธอท เมค ไลฟ โม ดีฟฟิคัลท)
Hard to listen.
(ฮาด ทู ลิ๊สซึ่น)
No I don’t understand.
(โน ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Yes, I know All your secrets
(เย็ซ , ไอ โน ออล ยุร ซีคเร็ท)
How do you handle solid objects?
(เฮา ดู ยู แฮ๊นเดิ้ล ซอลอิด ออบเจ็คท)
Also know-this is hopeless
(ออลโซ โน ดีซ ซิส โฮพเล็ซ)
But I dream-conceal-conceal-conceal.
(บัท ไอ ดรีม ค็อนซีล ค็อนซีล ค็อนซีล)

Boy gay, boy gay,
(บอย เก , บอย เก ,)
Be more cheeky with me
(บี โม ชีคอิ วิฑ มี)
Don’t get red from the shame
(ด้อนท์ เก็ท เร็ด ฟร็อม เดอะ เฌม)
boy gay, boy gay
(บอย เก , บอย เก)
Put it on your friends
(พัท ดิธ ออน ยุร ฟเร็นด)
Boy gay, boy gay
(บอย เก , บอย เก)
from me
(ฟร็อม มี)
boy gay,gay
(บอย เก , เก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gay Boy คำอ่านไทย t.A.T.u.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น