เนื้อเพลง Love Just Is คำอ่านไทย Hilary Duff

When the night won’t fall and the sun wont rise
( ฮเว็น เดอะ ไนท ว็อนท ฟอล แอ็นด เดอะ ซัน ว็อนท ไรส)
And you see the best as you close your eyes
(แอ็นด ยู ซี เดอะ เบ็ซท แอ็ส ยู คโลส ยุร ไอ)
When you reach the top as you bottom out
(ฮเว็น ยู รีช เดอะ ท็อพ แอ็ส ยู บอตตัม เอ้า)
But you understand what it’s all about
(บัท ยู อันเดิซแทนด ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

Nothing’s ever what it seems
(นัธอิง เอฝเออะ ฮว็อท ดิธ ซีม)
In your life or in your dreams
(อิน ยุร ไลฟ ออ อิน ยุร ดรีม)
It don’t make sense, what can you do
(อิท ด้อนท์ เมค เซ็นซ , ฮว็อท แค็น ยู ดู)
So I won’t try makin’ sense of you
(โซ ไอ ว็อนท ทไร เมกิน เซ็นซ อ็อฝ ยู)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Love just is… whatever it may be
(ลัฝ จัซท อีส ฮว็อทเอฝเออะ อิท เม บี)
Love just is… you and me
(ลัฝ จัซท อีส ยู แอ็นด มี)
Nothing less and nothing more
(นัธอิง เลซ แซน นัธอิง โม)
I don’t know what I love you for… love just is
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ไอ ลัฝ ยู ฟอ ลัฝ จัซท อีส)

When you ask to stay and disappear
(ฮเว็น ยู อาซค ทู ซเท แอ็นด ดิแซ็พเพีย)
It seems you’re gone but you’re really here
(อิท ซีม ยัวร์ กอน บัท ยัวร์ ริแอ็ลลิ เฮียร)
When every move seems out of place
(ฮเว็น เอฝริ มูฝ ซีม เอ้า อ็อฝ พเลซ)
But every kiss is filled with grace
(บัท เอฝริ คิซ ซิส ฟิล วิฑ กเรซ)

Some things never get defined
(ซัม ธิง เนฝเออะ เก็ท ดิไฟน)
In your heart or in your mind
(อิน ยุร ฮาท ออ อิน ยุร ไมนด)
It don’t make sense, what can you do
(อิท ด้อนท์ เมค เซ็นซ , ฮว็อท แค็น ยู ดู)
So I won’t try makin sense of you
(โซ ไอ ว็อนท ทไร เมกิน เซ็นซ อ็อฝ ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Don’t ever ask me for reasons
(ด้อนท์ เอฝเออะ อาซค มี ฟอ รี๊ซั่น)
I can’t get to you
(ไอ แค็นท เก็ท ทู ยู)
Don’t ever ask me for reasons
(ด้อนท์ เอฝเออะ อาซค มี ฟอ รี๊ซั่น)
Why I live for you… I just do
(ฮไว ไอ ไลฝ ฟอ ยู ไอ จัซท ดู)

[Repeat second stanza]
([ ริพีท เซคอันด ซแทนสะ ])

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Just Is คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น