เนื้อเพลง Sexy Chick คำอ่านไทย David Guetta feat Akon

Yes i can see her
( เย็ซ ซาย แค็น ซี เฮอ)
Cause every girl in here wanna be her
(คอส เอฝริ เกิล อิน เฮียร วอนนา บี เฮอ)

Oh she’s a dive, feel the same and I wanna meet her
(โอ ชี ซา ไดฝ , ฟีล เดอะ เซม แอ็นด ดาย วอนนา มีท เฮอ)

They say she low down
(เด เซ ชี โล เดาน)
It’s just a rumor and i don’t believe em
(อิทซ จัซท ดา รูเมอะ แอ็นด ดาย ด้อนท์ บิลีฝ เอ็ม)
They say she needs to slow down
(เด เซ ชี นีด ทู ซโล เดาน)
The baddest thing around town
(เดอะ แบดเดส ธิง อะเรานด ทาวน์)

She’s nothing like a girl you’ve ever seen before
(ชี นัธอิง ไลค เก เกิล ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน บิโฟ)
Nothing you can compare to your neighborhood hoe
(นัธอิง ยู แค็น ค็อมแพ ทู ยุร เนเบอะฮุด โฮ)
I’m trying to find the words to describe this girl
(แอม ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ เวิด ทู ดิซไครบ ดีซ เกิล)
Without being disrespectful
(วิเฑาท บีอิง ดิซริซเพคทฟุล)

The way that booty moving i can’t take no more
(เดอะ เว แดท บูทิ มูฝอิง ไอ แค็นท เทค โน โม)
I have to stop what i’m doing so i can put on my clothes
(ไอ แฮ็ฝ ทู ซท็อพ ฮว็อท แอม ดูอิง โซ ไอ แค็น พัท ออน มาย คโลฑ)
I’m trying to find the words to describe this girl
(แอม ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ เวิด ทู ดิซไครบ ดีซ เกิล)
Without being disrespectful
(วิเฑาท บีอิง ดิซริซเพคทฟุล)

Damn Girl
(แด็ม เกิล)

Damn Girl You’se a sexy chick, a sexy chick, a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค)
Damn Girl You’se a sexy chick, damn girl
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , แด็ม เกิล)
Damn Girl You’se a sexy chick, a sexy chick, a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค)
Damn Girl You’se a sexy chick, damn girl
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , แด็ม เกิล)

Yes i can see her
(เย็ซ ซาย แค็น ซี เฮอ)

Cause every girl in here wanna be her
(คอส เอฝริ เกิล อิน เฮียร วอนนา บี เฮอ)

Oh she’s a diva, feel the same and I wanna meet her
(โอ ชี ซา ดีว่า , ฟีล เดอะ เซม แอ็นด ดาย วอนนา มีท เฮอ)

They say she Low down
(เด เซ ชี โล เดาน)
It’s just a rumor and i don’t believe em’
(อิทซ จัซท ดา รูเมอะ แอ็นด ดาย ด้อนท์ บิลีฝ เอ็ม)
They say she needs to slow down
(เด เซ ชี นีด ทู ซโล เดาน)
The baddest thing around town
(เดอะ แบดเดส ธิง อะเรานด ทาวน์)

She’s nothing like a girl you’ve ever seen before
(ชี นัธอิง ไลค เก เกิล ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน บิโฟ)
Nothing you can compare to your neighborhood hoe
(นัธอิง ยู แค็น ค็อมแพ ทู ยุร เนเบอะฮุด โฮ)
I’m trying to find the words to describe this girl
(แอม ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ เวิด ทู ดิซไครบ ดีซ เกิล)
Without being disrespectful
(วิเฑาท บีอิง ดิซริซเพคทฟุล)

The way that booty moving i can’t take no more
(เดอะ เว แดท บูทิ มูฝอิง ไอ แค็นท เทค โน โม)
I have to stop what i’m doing so i can put on my clothes
(ไอ แฮ็ฝ ทู ซท็อพ ฮว็อท แอม ดูอิง โซ ไอ แค็น พัท ออน มาย คโลฑ)
I’m trying to find the words to describe this girl
(แอม ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ เวิด ทู ดิซไครบ ดีซ เกิล)
Without being disrespectful
(วิเฑาท บีอิง ดิซริซเพคทฟุล)

Damn Girl You’se a sexy chick, a sexy chick, a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค)
Damn Girl You’se a sexy chick, damn girl
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , แด็ม เกิล)
Damn Girl You’se a sexy chick, a sexy chick, a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค)
Damn Girl You’se a sexy chick, damn girl
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , แด็ม เกิล)
Damn Girl You’se a sexy chick, a sexy chick, a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค)
Damn Girl You’se a sexy chick, damn girl
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , แด็ม เกิล)
Damn Girl You’se a sexy chick, a sexy chick, a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค , อะ เซคซิ ชิค)
Damn Girl You’se a sexy chick, damn you’se a sexy chick
(แด็ม เกิล ยูซอะ เซคซิ ชิค , แด็ม ยูซอะ เซคซิ ชิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Chick คำอ่านไทย David Guetta feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น