เนื้อเพลง Last Nite คำอ่านไทย The Strokes

Last night, she said:
( ลาซท ไนท , ชี เซ็ด :)
“Oh, baby, I feel so down.
(” โอ , เบบิ , ไอ ฟีล โซ เดาน)
Oh it turns me off,
(โอ อิท เทิน มี ออฟฟ ,)
When I feel left out”
(ฮเว็น นาย ฟีล เล็ฟท เอ้า “)

So I, I turned ’round:
(โซ ไอ , ไอ เทิน เรานด :)
“Oh, baby, don’t care no more
(” โอ , เบบิ , ด้อนท์ แค โน โม)
I know this for sure,
(ไอ โน ดีซ ฟอ ฌุร ,)
I’m walkin’ out that door”
(แอม วอคกิน เอ้า แดท โด “)

Well, I’ve been in town for just now fifteen minutes now
(เว็ล , แอฝ บีน อิน ทาวน์ ฟอ จัซท เนา ฟีฟทีน มินยูท เนา)
And Baby, I feel so down
(แอ็นด เบบิ , ไอ ฟีล โซ เดาน)
And I don’t know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
I keep walkin’ for miles
(ไอ คีพ วอคกิน ฟอ ไมล)

See, people they don’t understand
(ซี , พี๊เพิ่ล เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
No, girlfriends, they can’t understand
(โน , เกลิลเฟรน , เด แค็นท อันเดิซแทนด)
Your Grandsons, they won’t understand
(ยุร แกรนซัน , เด ว็อนท อันเดิซแทนด)
On top of this, I ain’t ever gonna understand…
(ออน ท็อพ อ็อฝ ดีซ , ไอ เอน เอฝเออะ กอนนะ อันเดิซแทนด)

Last night, she said:
(ลาซท ไนท , ชี เซ็ด :)
“Oh, baby, don’t feel so down.
(” โอ , เบบิ , ด้อนท์ ฟีล โซ เดาน)
Oh, it turns me off,
(โอ , อิท เทิน มี ออฟฟ ,)
When I feel left out”
(ฮเว็น นาย ฟีล เล็ฟท เอ้า “)

So I, I turn ’round:
(โซ ไอ , ไอ เทิน เรานด :)
“Oh, baby, gonna be alright”
(” โอ , เบบิ , กอนนะ บี ออลไร๊ท “)
It was a great big lie
(อิท วอส ซา กเรท บิก ไล)
‘Cause I left that night, yeah
(คอส ไอ เล็ฟท แดท ไนท , เย่)

Oh, people they don’t understand
(โอ , พี๊เพิ่ล เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
No, girlfriends, they won’t understand
(โน , เกลิลเฟรน , เด ว็อนท อันเดิซแทนด)
In spaceships, they won’t understand
(อิน สเปรสชิพ , เด ว็อนท อันเดิซแทนด)
And me, I ain’t ever gonna understand…
(แอ็นด มี , ไอ เอน เอฝเออะ กอนนะ อันเดิซแทนด)

Last night, she said:
(ลาซท ไนท , ชี เซ็ด :)
“Oh, baby, I feel so down.
(” โอ , เบบิ , ไอ ฟีล โซ เดาน)
See, it turns me off,
(ซี , อิท เทิน มี ออฟฟ ,)
When I feel left out”
(ฮเว็น นาย ฟีล เล็ฟท เอ้า “)

So I, I turn ’round:
(โซ ไอ , ไอ เทิน เรานด :)
“Oh, little girl, I don’t care no more.
(” โอ , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ไอ ด้อนท์ แค โน โม)
I know this for sure,
(ไอ โน ดีซ ฟอ ฌุร ,)
I’m walking out that door,”yeah
(แอม วอคกิง เอ้า แดท โด ,”เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Nite คำอ่านไทย The Strokes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น